Poradnik Przedsiębiorcy

Zarobki brutto-netto - jak obliczyć wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. Oznacza to, że jest to najniższe możliwe wynagrodzenie, jakie pracodawca może wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na cały etat. Ile “na rękę” dostanie pracownik? Okazuje się, że dla wielu odpowiedź nie będzie łatwa. Bowiem wielu Polaków nie potrafi wyjaśnić, czym różni się wynagrodzenie brutto od wynagrodzenia netto. Dlatego postanowiliśmy to wyjaśnić w niniejszym artykule. Wypłata brutto oraz netto - poznaj różnice.

Co składa się na wypłatę brutto?

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika, jaki ponosi pracodawca, to wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS obciążające pracodawcę. Oba rodzaje należności są kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorstwa. Składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika jak również z kieszeni przedsiębiorcy. W praktyce musi pokrywać je przedsiębiorca, to on jest odpowiedzialny za uregulowanie należności, pracownik nie może uniknąć płacenia podatków i składek. Na umowie o pracę pracownik ma podane zarobki brutto a kwota, którą dostaje na konto jest dużo niższa. Gdzie znikają nasze pieniądze? Pracodawca zobowiązany jest odprowadzać od naszej pensji składki na:

 • ubezpieczenie społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • podatek dochodowy.

W celu przeliczenia wynagrodzenia z kwoty brutto na kwotę netto warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.
Wartość potrącanych składek określa poniższa tabela: 

Rodzaj składki

Stopy procentowe

Pokrywa pracownik

Pokrywa pracodawca

na ubezpieczenie wypadkowe

1,67%

-

1,67%

na ubezpieczenie chorobowe

2,45%

2,45%

-

na ubezpieczenie rentowe

8,00%

1,5%

6,5%

na ubezpieczenie emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Zróżnicowanie stóp procentowych regulują przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Oblicz wynagrodzenie oraz całkowity koszt zatrudnienia i skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń netto-brutto.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie jak obliczyć pensję netto, należy od wynagrodzenia brutto należy odjąć także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna wynosi 9%, oblicza się ją od pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne.

Od tej zasady jest wyjątek. Jeśli obliczona składka byłaby większa od zaliczki na podatek dochodowy, należy ją obniżyć do wysokości zaliczki. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w momencie gdy składka zdrowotna obliczona przez płatnika jest wyższa od obliczonego podatku, składkę obliczoną obniża się do wysokości zaliczki na podatek. Dzieje się tak w przypadku pracowników o niewielkich dochodach. Od podatku odejmuje się składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru, natomiast z wynagrodzenia pracownika pobiera się składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru.

Przykład 1.

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na część etatu wynosi 900 zł brutto, ile wyniesie składka zdrowotna?
 • zaliczka na podatek dochodowy wyniosła 45,83 zł,
 • obliczamy składkę zdrowotną wg 9% - 69,89 zł - składka przekroczyła zaliczkę na podatek dochodowy, zmniejszamy do wartości zaliczki, czyli 45,83 zł,
Należna zaliczka na podatek dochodowy za pracownika wynosi 0 zł.
 
Wynagrodzenie brutto a netto

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Aby obliczyć ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy, należy:

 1. Od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenia społeczne,

 2. następnie od uzyskanej kwoty odjąć koszt uzyskania przychodów:
  - jeśli pracownik mieszka w miejscowości zakładu pracy - wynoszą one 250 zł,
  - jeśli pracownik mieszka poza miejscowością zakładu pracy - wynosi one 300 zł.,

 3. kwotę zaokrągla się do pełnych złotych - jest to podstawa do obliczenia podatku dochodowego,

 4. podstawę do obliczenia podatku dochodowego należy przemnożyć przez 17 lub 32% w zależności od progu podatkowego,

 5. następnie odjąć kwotę wolną od podatku (43,76 zł) - tylko, gdy pracownik podpisał oświadczenie PIT-2,

 6. od obliczonego w ten sposób podatku odejmuje się składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru.

W praktyce mogą wystąpić trzy sytuacje obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej:

 • składka zdrowotna w wysokości 9% jest niższa od zaliczki na podatek,
 • składka zdrowotna w wysokości 7,75% i 9% jest wyższa od zaliczki na podatek,
 • składka zdrowotna w wysokości 9% jest wyższa od zaliczki na podatek, a składka w wysokości 7,75% jest niższa od zaliczki.

Schemat wyliczenia wynagrodzenia

Aby lepiej wytłumaczyć sposób wyliczania wynagrodzeń, warto przeanalizować poniższy schemat.

Przykład 2.

W umowie mam zapisane 3200 zł brutto. Ile naprawdę dostanę na rękę?

Wynagrodzenie brutto 3200 zł będzie dzielić się następująco:

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

2761,28 zł

Koszty uzyskania przychodu

250 zł

Podstawa opodatkowania

2 511,00 zł

Podatek

169,00 zł

 

Ubezpieczenie Emerytalne (pracownik)

312,32 zł

Ubezpieczenie Rentowe (pracownik)

48,00 zł

Ubezpieczenie Chorobowe (pracownik)

78,40 zł

Ubezpieczenie Zdrowotne

248,52 zł

 

Ubezpieczenie Emerytalne (pracodawca)

312,32 zł

Ubezpieczenie Rentowe (pracodawca)

208,00 zł

Ubezpieczenie Wypadkowe (pracodawca)

53,44 zł

Ubezpieczenie na Fundusz Pracy (pracodawca)

78,40 zł

Ubezpieczenie na FGŚP (pracodawca)

3,20 zł

Oznacza to, że całkowity koszt jaki ponosi pracodawca zatrudniający tego pracownika, wynosi 3 855,36 zł. Wypłata netto, czyli wynagrodzenie które wpłynie na konto pracownika, wyniesie 2 343,76 zł.

Powyższy schemat wyliczeń pozwala na ustalenie:

 • brutto ile to netto, oraz
 • netto ile to brutto

Warto zaznaczyć, że w skład wynagrodzenia brutto wchodzą także wszystkie:

 • premie,
 • dodatki,
 • nadgodziny,
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • ekwiwalent za urlop.

Jednocześnie trzeba pamiętać, iż:

 • odprawy rentowe i emerytalne,
 • diety i zwrot kosztów podróży służbowej,
 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy

nie podlegają oskładkowaniu.