0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwalifikacje zawodowe pracownika a znalezienie pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe często mają problem ze znalezieniem pracy. Wydawałoby się, że posiadanie dwóch dyplomów uczelni wyższych, certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych lub obsługi skomplikowanego oprogramowania daje większe szanse na rynku pracy. Jednak nie zawsze pracodawcy chcą zatrudniać osoby, które pod względem doświadczenia zawodowego, wiedzy merytorycznej czy umiejętności są od nich lepsze. Współpracę podejmuje się z tymi pracownikami, którzy są w czymś gorsi od swoich szefów. Z czego wynika większa chęć zatrudniania osób posiadających niskie kwalifikacje zawodowe?

Niskie kwalifikacje zawodowe pracowników a niska płaca

Osoby posiadające bogate doświadczenie zawodowe i wysokie kwalifikacje zawodowe znają swoją wartość. Chciałyby otrzymywać wyższe wynagrodzenie, na które pracodawca nie może sobie pozwolić. Z tego względu przedsiębiorca decyduje się na zatrudnienie osoby z nieco niższymi kompetencjami. Każdą osobę można przyuczyć do wykonywania określonych czynności. Pracownicy, którzy podejmują pierwszą pracę w określonej branży, nie orientują się też, jak kształtują się zarobki. Mogą zgodzić się na zdecydowanie niższe wynagrodzenie.

Pracownik z wysokimi kwalifikacjami zagrożeniem dla szefa

Bardzo często to kierownicy działów odpowiedzialni są za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Instynktownie wybierają oni kandydatów, którzy nie będą im zagrażać. W dużych organizacjach rotacja na stanowiskach pracy jest czymś naturalnym. Kierownik zespołu może z dnia na dzień stać się zwykłym pracownikiem, jeśli zatrudniona zostanie osoba, posiadająca wyższe kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania ludźmi. Posiadana wiedza i doświadczenie zaczynają mieć coraz większe znaczenie.

Kwalifikacje zawodowe na różnym poziomie, stają się także naturalną barierą w stosunkach międzyludzkich i nieco ułatwiają zarządzanie ludźmi. Kierownik, który posiada bogate doświadczenie zawodowe i wiedzę merytoryczną, zwykle jest traktowany z szacunkiem. O wiele łatwiej jest mu kierować współpracownikami, których umiejętności zawodowe są o wiele niższe. Natomiast trudno jest wydawać polecenia szefowi osobie przewyższającej go kompetencjami zawodowymi w danej dziedzinie.

Za wysokie kwalifikacje pracownika do zbyt łatwych zadań

Czasami pracodawcy nie chcą zatrudniać pracowników posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe na dane stanowisko pracy. Zadania do wykonania nie muszą wymagać posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Szef może być przekonany, że osoba odznaczająca się wysokimi kompetencjami zawodowymi będzie nudziła się w trakcie wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Prędzej czy później taki pracownik będzie chciał awansować. Może także odejść i zatrudnić się w innym przedsiębiorstwie przy pierwszej nadającej się okazji. A pracodawca znów będzie musiał przeprowadzić proces rekrutacyjny od nowa.

Wysokie kwalifikacje zawodowe - zaburzenie biurowego porządku

Pracodawcy obawiają się, że osoby mające wysokie kwalifikacje zawodowe zburzą panujący ład w organizacji. Jeśli nowa osoba będzie chętnie udzielała rad współpracownikom, od razu zyska sobie ich sympatię i naturalny autorytet wynikający z posiadanej wiedzy. To może spowodować, że obniży się pozycja szefa zespołu. Będzie on odczuwał presję i stres, że z dnia na dzień może zamienić się miejscami z nowym pracownikiem.

Pracownicy z wysokimi kwalifikacjami mogą także wyrażać chęć wprowadzania zmian i modyfikowania procesów biznesowych. A to może nie być mile widziane przez pracodawcę, który przez lata wypracował sobie określony sposób działania, uznany według niego za najlepszy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów