0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kolektory słoneczne w działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kolektory słoneczne są coraz częściej wykorzystywane nie tylko przez osoby prywatne, ale także firmy. Przynoszą oszczędności, ale również przyczyniają się do ochrony środowiska.

Jak zatem rozliczyć tego typu zakup?

W przypadku gdy zakupione kolektory zostaną zamontowane na budynku, wówczas będą stanowiły jego ulepszenie.

Jednak gdy nie będą na stałe zainstalowane i wbudowane  w konstrukcję budynku wówczas będą stanowiły odrębne środki trwałe, pod warunkiem, że będą spełniały ich ustawową definicję, czyli muszą:

  • być kompletne i zdatne do użytku,
  • przewidywany okres użytkowania dłuższy niż rok,
  • wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej.
  • Zatem jakie KŚT i stawkę amortyzacyjną należy przyjąć? Otóż odpowiedzi w tym zakresie najdogodniej szukać w wydanych dotychczas interpretacjach podatkowych. I tak Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 września 2011 r., nr IBPBI/2/423-773/11/BG, objaśnił:

"(…) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zakupiła i zamontowała na dachu budynku przepompowni kolektory słoneczne, które mają za zadanie ogrzewać wodę użytkową na potrzeby sanitarne ludzi pracujących w tym obiekcie. Sposób mocowania kolektorów wykonany jest tak, że istnieje możliwość ich zdemontowania i zabudowy na innym budynku, instalacja grzewcza składa się z dwóch kolektorów słonecznych połączonych rurami solarnymi przez zestaw pompowy z pojemnościowym podgrzewaczem wody. Podgrzewacz ten jest zabudowany w pomieszczeniu węzła centralnego ogrzewania w budynku przepompowni. Kolektory słoneczne nie są w sposób trwały złączone z budynkiem i można je w każdej chwili zdemontować i zamontować na dachu innego obiektu. Jeżeli zatem kolektory słoneczne zostały prawidłowo zaliczone przez Spółkę do grupy 6, podgrupy 66, rodzaj 669 Klasyfikacji Środków Trwałych "Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe", to powinny być amortyzowane według "Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych" stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. wg stawki 10%), zgodnie z art. 16i ust. 1 tej ustawy, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 16h ust. 1 pkt 1. (…)"

Z kolei z interpretacji nr IBPBI/1/415-527/09/AP z 23 września 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdził, że kolektory słoneczne nie mogą stanowić środków trwałych, gdyż nie spełniają zasadniczego warunku- nie są kompletne i zdatne do użytku- nie działają samodzielnie: “(...) kolektory słoneczne wraz z oprzyrządowaniem nie mogą samodzielnie funkcjonować, nie są więc zdatne do użytku (bez podłączenia do instalacji wodnej), przez co nie spełniają definicji środka trwałego.

Wobec powyższego, wydatki poniesione na zakup i zamontowanie kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w budynku pawilonu-handlowego będą związane z modernizacją tego budynku jako środka trwałego i zgodnie z art. 22g ust. 17 ww. ustawy mogą powiększać jego wartość początkową, stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (…)".

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów