0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód wpłaty KP - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

W obrocie gospodarczym przyjęło się potwierdzanie przyjęcia gotówki za pomocą druku KP (kasa przyjęła). Przedsiębiorca może nabyć te druki w sklepie albo wygenerować je za pomocą programów do fakturowania. Jeżeli woli, może także samodzielnie stworzyć wzór KP i go wydrukować. Zobacz, co powinien zawierać dowód wpłaty!

Elementy KP - dowód wpłaty

Dowód wpłaty KP należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Oryginał druku zachowuje osoba wpłacająca, w celu potwierdzenia dokonania wpłaty. Natomiast kopię powinien zachować wystawca dokumentu KP. W prawidłowo sporządzonym druku KP powinny się znaleźć następujące elementy:

  • dane firmy przyjmującej zapłatę (nazwa, adres, NIP) - może być pieczęć firmowa, bądź ręcznie wpisane dane,

  • dane wpłacającego,

  • miejscowość, data oraz numer kolejny KP,

  • określenie, za co dana kwota została wpłacona (np. numer faktury, rodzaj usługi, zaliczka),

  • wartość dokonanej wpłaty,

  • podpis przyjmującego gotówkę.

Pobierz darmowy wzór dowodu wpłaty KP w formacie PDF i DOC!

Do pobrania:

KP - wzór.pdf
KP - wzór.doc

Dowód wpłaty - cel wystawienia

Dowód wpłaty służy przede wszystkim potwierdzeniu dokonaniu wpłaty przez kontrahenta. Przy czym należy tu zaznaczyć, że dotyczy on płatności wyłącznie w formie gotówki. Dowody wpłaty (KP) jak również dowody wypłaty (KW) umożliwiają stałą kontrolę stanu gotówki w kasie, ponieważ rejestrowane są dzięki nim wszelkie wpłaty oraz wypłaty z kasy.

Należy tu zaznaczyć, że w prowadzenie kasy nie jest obowiązkowe dla podatników prowadzących KPiR oraz Ewidencję przychodu. Dlatego też mogą oni dobrowolnie wystawiać dokumenty kasowe. 

Dowód wpłaty KP w systemie wfirma.pl 

Aby w systemie wfirma.pl możliwe było wystawianie dowodów kasowych, w pierwszej kolejności należy włączyć moduł kasy. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » KASA i wybrać opcję WŁĄCZ MODUŁ KASOWY.

Dowód wpłaty - włączenie modułu kasy

Dokumenty kasowe generowane są automatycznie na podstawie rozliczenia transakcji gotówkowej. Dowód wpłaty KP wystawiany jest po rozliczeniu faktury sprzedaży w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ lub PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.

Możliwe jest również samodzielne wystawienie dowodu wpłaty przez zakładkę: START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY » DODAJ PRZYCHÓD KP.

Dowód wpłaty - jak dodać w systemie wfirma.pl?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów