Poradnik Przedsiębiorcy

Dowód wpłaty KP - wzór z rzeczowym omówieniem

Dowód wpłaty KP w obrocie gospodarczym

W obrocie gospodarczym przyjęło się potwierdzanie przyjęcia gotówki za pomocą druku KP (kasa przyjęła). Przedsiębiorca może nabyć te druki w sklepie albo wygenerować je za pomocą programów do fakturowania. Jeżeli woli, może także samodzielnie stworzyć wzór KP i go wydrukować. Zobacz, co powinien zawierać dowód wpłaty.

Pobierz darmowy wzór dowodu wpłaty KP w formacie .pdf i .doc!

Do pobrania:

pdf
Kp dowód wpłaty - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Kp dowód wpłaty - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Elementy KP - dowód wpłaty

W prawidłowo sporządzonym druku KP powinny się znaleźć następujące elementy:

  • dane firmy przyjmującej zapłatę (nazwa, adres, NIP) - może być pieczęć firmowa, bądź ręcznie wpisane dane,

  • dane wpłacającego,

  • miejscowość, data oraz numer kolejny KP,

  • określenie, za co dana kwota została wpłacona (np. numer faktury, rodzaj usługi czy też zaliczka),

  • wartość dokonanej wpłaty,

  • podpis przyjmującego gotówkę.

Dowód wpłaty KP należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Oryginał druku zachowuje osoba wpłacająca, w celu potwierdzenia dokonania wpłaty. Natomiast kopię powinien zachować wystawca dokumentu KP