0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki członkowskie organizacji w kosztach uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opłacanie składek członkowskich z tytułu przynależenia do organizacji zawodowych to powszechna sprawa. Członkostwo w takich podmiotach czasem jest niezbędne do uzyskania prawa do wykonywania danego zawodu, częściej jednak jest to dobrowolna decyzja przedsiębiorcy. Co ważne, składki członkowskie te nie zawsze mogą stanowić koszt podatkowy.

Obowiązkowe składki członkowskie

Aby dowiedzieć się, czy obowiązkowe składki członkowskie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, należy wziąć pod uwagę definicję kosztów, która znajduje się w ustawie o PIT. Jej art. 22 ust. 1 określa, że wydatki poniesione w celu uzyskania, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów firmy mogą być uważane za koszt podatkowy. Kluczowe jest tutaj to, aby konkretny wydatek nie znajdował się na liście wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, określonej w art. 23 ust. 1 omawianej ustawy.

To oczywiste, że jeśli przynależność do określonej organizacji, a więc i opłacanie składek członkowskich jest konieczna do wykonywania określonych czynności w ramach działalności, to wydatki na owe składki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Gdyby podatnik ich nie odprowadzał, straciłby możliwość wykonywania zawodu. Czyli warunek powiązania z uzyskaniem przychodów został spełniony.

Obligatoryjne składki członkowskie dotyczą osób wykonujących niektóre zawody, np. o charakterze:

  • medycznym - lekarze, farmaceuci, weterynarze, pielęgniarki i położne;
  • prawnym - radcy prawni, adwokaci, notariusze,
  • budowlanym - architekci, inżynierowie budowlani itd.

Składki członkowskie na rzecz organizacji zrzeszających osoby wykonujące niektóre zawody mogą stanowić koszt uzyskania przychodów bez ograniczeń, jeżeli przynależność przedsiębiorcy jest obowiązkowa ze względu na możliwość wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie.

Dobrowolne składki członkowskie

Nieco odmiennie wygląda sytuacja, w której przedsiębiorca dobrowolnie zapisuje się do konkretnej organizacji. Wtedy odprowadzane składki członkowskie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 30 - według tego przepisu koszty poniesione na rzecz podmiotu, do którego przynależność nie jest obligatoryjna, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów.

W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt, że przedsiębiorca przystąpił do organizacji po to, by czerpać korzyści i otrzymywać spore ułatwienia, które wynikają z członkostwa, co z kolei w rezultacie może przynieść większe przychody.

Ale przewidziano wyjątki, gdzie składki na organizację, do której przynależność jest dobrowolna, mogą stanowić koszt podatkowy. Warunki można znaleźć w uprzednio wspomnianym art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy o PIT. Z niego wynika, iż koszt uzyskania przychodów mogą stanowić:

  • wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą z zakresu: turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji,
  • składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw.

W kwestii Polskiej Organizacji Turystyki (POT) istnieją ograniczenia, które dotyczą wartości wpłat dopuszczalnych do wliczenia do kosztów podatkowych. Tu należy odnieść się do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów. Jego zapisy mówią, że wysokość ww. wpłat trzeba określać jako 0,05% wszelkich przychodów, które są uzyskiwane z działalności w ramach turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji w roku podatkowym uiszczania płatności.

Trzeba pamiętać, iż składki członkowskie płacone organizacjom przedsiębiorców i pracodawców także są obłożone limitami. Stanowią one koszt podatkowy do maksymalnej wysokości kwoty, która odpowiada 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli przedsiębiorca ich nie wypłacał, kwota składek wliczana do kosztów podatkowych nie może być większa (w roku podatkowym) niż 250 zł.

Reasumując, można dojść do wniosku, że jeżeli chodzi o składki członkowskie, to najważniejszym kryterium jest dobrowolność przynależności do danej organizacji. Dlatego w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy uiszczane przez przedsiębiorcę dobrowolne składki są objęte wyjątkami przewidzianymi w ustawie. W kwestii składek obligatoryjnych problem ten nie ma miejsca.

Księgowanie składek członkowskich w systemie wfirma.pl

Zwykle składki członkowskie księgowane są na podstawie potwierdzenia zapłaty (np. dowodu KP czy wyciągu bankowego). Aby zaksięgować je w systemie wfirma.pl należy wystawić dowód wewnętrzny w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Jako schemat księgowy należy wybrać: Koszty prowadzenia działalności.

Składki członkowskie w kosztach

Po zapisaniu wydatek zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów