0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pakiet MŚP – czym jest i jakie płyną z niego korzyści?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie Pakiet MŚP, który stanowi nowelizację ustaw z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego i w tym obszarze ma na celu ułatwienie pracy głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo 1 stycznia 2020 roku na mocy Pakietu wprowadzono poszerzenie kategorii „małego podatnika”, z czego skorzysta około 25 tysięcy przedsiębiorców. Jakie uproszczenia wprowadza Pakiet MŚP? Dowiedz się z naszego artykułu!

Najważniejsze rozwiązania Pakietu MŚP

Pakiet MŚP wprowadza szereg ułatwień, z których za najistotniejsze uznaje się:

  • uznanie wartości pracy małżonka za koszt uzyskania przychodu – właściciel przedsiębiorstwa może uznać wynagrodzenie przyznane żonie lub mężowi, ale także swojemu małoletniemu dziecku, za koszt podatkowy. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, taka regulacja działa na korzyść przede wszystkim mikro- i małych przedsiębiorstw rodzinnych;
  • jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln złotych – takie rozwiązanie zapewnia ograniczenie formalności, a także, według wyliczeń Ministerstwa, umożliwia zaoszczędzenie nawet 900 tysięcy złotych w przypadku przychodu na poziomie 7,6 mln złotych, przy stracie do rozliczenia w maksymalnej rocznej wysokości 5 mln złotych oraz ze stawką podatku równą 19%;
  • brak obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników administracyjno-biurowych – to ułatwienie dotyczy zatrudnionych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność, której przypisano maksymalnie trzecią kategorię ryzyka według przepisów o ZUS. Ponadto Pakiet MŚP zwiększył próg pracowników, do którego nie jest konieczne zatrudnienie specjalisty od BHP z 20 do 50. W takiej sytuacji pracodawca może przejąć jego obowiązki, pod warunkiem, że spełnione zostało wspomniane kryterium kategorii ryzyka;
  • rozszerzenie kategorii „małego podatnika” – rozszerzenie to polega na podniesieniu progu sprzedaży uprawniającego do otrzymania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Przedsiębiorcy należący do tej kategorii są uprawnieni do jednorazowej amortyzacji do wartości maksymalnie 50 000 euro rocznie, co przekłada się na mniejszy podatek w roku odliczenia w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu. „Mały podatnik” może także rozliczać zaliczki na podatek w sposób kwartalny. Dzięki temu rzadziej opłaca on zaliczki na podatek dochodowy.

Pakiet MŚP nowelizuje wybrane aspekty prawa podatkowego i gospodarczego w celu ułatwienia funkcjonowania zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Pakiet MŚP – inne wybrane rozwiązania

Na mocy Pakietu MŚP zostały również wdrożone między innymi takie zmiany jak:

  • zwolnienie z podatku kwot odszkodowań uzyskanych od ubezpieczyciela w celu odtworzenia zniszczonego majątku. Obejmuje ono wszystkie środki trwałe poza samochodem osobowym;
  • zwolnienie z CIT od wybranych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych pochodzących ze zbycia udziałów lub akcji;
  • unifikacja formularzy deklaracji podatkowych dotyczących podatków lokalnych, a także umożliwienie składania ich elektronicznie;
  • skrócenie ze 150 do 90 dni terminu pozwalającego wierzycielowi na skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT, jeżeli ten nie dostał należności;
  • możliwość wezwania drogą telefoniczną lub mailową ubezpieczonego przez ZUS, lub jego pracodawcę do kontroli czasowej niezdolności do pracy;
  • ograniczenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych do 5 lat.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów