0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mały podatnik VAT - 2023

Wielkość tekstu:

Mały podatnik VAT - definicja

Mały podatnik, zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, to podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro,

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Mały podatnik VAT - limit 2023

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2023 r. wynosi po zaokrągleniu 5 513 000 zł. W przypadku podatników prowadzących działalność maklerską limit w 2023 r. wynosi 207 000 zł zł. Zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2022 z dnia 2022-10-03 (pierwszy roboczy dzień października 2022 r.) kurs euro wynosił 4,8272 zł. W związku z tym wyliczenia kształtowały się następująco:

1 200 000 euro × 4,8272 zł = 5 793 000 zł

45 000 euro x 4,8272 zł = 217 000 zł

Jeżeli wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o VAT, tzw. SLIM VAT 3, to od 1 kwietnia 2023 r. limit określający małego podatnika VAT wzrośnie z 1,2 mln euro do 2 mln euro. W związku z tym wyliczenia kształtowałyby się następująco:

2 000 000 euro × 4,8272 zł = 9 654 000 zł

45 000 euro x 4,8272 zł = 217 000 zł

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów