KW - Dowód wypłaty - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Druk KW jest dowodem kasowym powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym. Skrót KW czyli kasa wydała, oznacza wypłatę gotówki z kasy, w związku z czym dokument ten jest dowodem (potwierdzeniem) wydania środków pieniężnych z kasy.

KW - dowód wypłaty - elementy

KW jest to dokument bardzo zbliżony formą do KP (kasa przyjęła), w związku z czym zawiera w istocie te same elementy. Do podstawowych elementów KW zaliczamy:

  • dane firmy która wypłaca gotówkę (nazwa, adres, NIP) - może być pieczęć firmowa, bądź ręcznie wpisane dane,
  • dla kogo - czyli komu wypłacana jest gotówka - kontrahent, dostawca, pracownik,
  • miejscowość, data oraz numer kolejny KW,
  • określenie na co dana kwota została wypłacona (np. zapłata za fakturę nr ...., zaliczka dla pracownika na zakup towarów, itp.),
  • wartość dokonanej wypłaty,
  • podpis osoby wypłacającej gotówkę z kasy,
  • podpis osoby przyjmującej gotówkę.

Do pobrania:

KW - wzór.pdf
KW - wzór.doc

Dowód wypłaty (KW)

Podobnie jak w przypadku KP, dokument wypłaty sporządza się również w dwóch egzemplarzach. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia strony wypłacającej gotówkę, gdyż druk ten jest jedynym dowodem, iż druga strona otrzymała kwotę w określonej wysokości. Dla strony otrzymującej gotówkę, dokument ten ma nie mniejsze znaczenie z perspektywy określenia kwot wypłaty. Fakt ten musi być oczywiście potwierdzony podpisami obu stron, bez tego dokument może być nieważny. Zatem dokument KW podpisuje osoba pobierająca należność z kasy oraz kasjer. Oryginał dołączany jest do raportu kasowego, natomiast kopia pozostaje w bloku do rozliczenia i kontroli.

Sama konstrukcja powyższego druku nie odbiega od druczku KP, można go wygenerować z programu do fakturowania, skorzystać z gotowych bloczków zakupionych w sklepie, skorzystać z gotowych wzorów - przygotować i wydrukować samodzielnie.

Jak wystawić KW w systemie wfirma.pl?

Aby możliwe było wygenerowanie dokumentów kasowych w systemie wfirma.pl konieczne jest w pierwszej kolejności włączenie modułu kasy, co zostało szczegółowo omówione w artykule: Moduł kasa.

Dokumenty kasowe generowane są przez system automatycznie w momencie rozliczenia transakcji gotówkowej. W przypadku dokumentu KW zostanie on wystawiony po rozliczeniu faktury zakupu w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE.

Przedsiębiorca może również samodzielnie wystawić dokument KW. W tym celu należy przejść do zakładki: START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY » DODAJ ROZCHÓD KW.

KW - dowód wypłaty - jak wygenerować w systemie wfirma.pl?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów