0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

KW - Dowód wypłaty - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Druk KW jest dowodem kasowym powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym. Skrót KW czyli kasa wydała, oznacza wypłatę gotówki z kasy, w związku z czym dokument ten jest dowodem (potwierdzeniem) wydania środków pieniężnych z kasy.

KW - dowód wypłaty - elementy

KW jest to dokument bardzo zbliżony formą do KP (kasa przyjęła), w związku z czym zawiera w istocie te same elementy. Do podstawowych elementów KW zaliczamy:

  • dane firmy która wypłaca gotówkę (nazwa, adres, NIP) - może być pieczęć firmowa, bądź ręcznie wpisane dane,
  • dla kogo - czyli komu wypłacana jest gotówka - kontrahent, dostawca, pracownik,
  • miejscowość, data oraz numer kolejny KW,
  • określenie na co dana kwota została wypłacona (np. zapłata za fakturę nr ...., zaliczka dla pracownika na zakup towarów, itp.),
  • wartość dokonanej wypłaty,
  • podpis osoby wypłacającej gotówkę z kasy,
  • podpis osoby przyjmującej gotówkę.

Do pobrania:

KW - wzór.pdf
KW - wzór.doc

Dowód wypłaty (KW)

Podobnie jak w przypadku KP, dokument wypłaty sporządza się również w dwóch egzemplarzach. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia strony wypłacającej gotówkę, gdyż druk ten jest jedynym dowodem, iż druga strona otrzymała kwotę w określonej wysokości. Dla strony otrzymującej gotówkę, dokument ten ma nie mniejsze znaczenie z perspektywy określenia kwot wypłaty. Fakt ten musi być oczywiście potwierdzony podpisami obu stron, bez tego dokument może być nieważny. Zatem dokument KW podpisuje osoba pobierająca należność z kasy oraz kasjer. Oryginał dołączany jest do raportu kasowego, natomiast kopia pozostaje w bloku do rozliczenia i kontroli.

Sama konstrukcja powyższego druku nie odbiega od druczku KP, można go wygenerować z programu do fakturowania, skorzystać z gotowych bloczków zakupionych w sklepie, skorzystać z gotowych wzorów - przygotować i wydrukować samodzielnie.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kasetki firmowej, więc wystawienie dokumentu KW jest dobrowolnym działaniem. Więc przedsiębiorca może je wystawiać za każdym razem bądź okazjonalnie gdy zaistnieje taka potrzeba np. dokument jest konieczny do rozliczenia dotacji.

Jak wystawić KW w systemie wfirma.pl?

Aby możliwe było wygenerowanie dokumentów kasowych w systemie wfirma.pl konieczne jest w pierwszej kolejności włączenie modułu kasy, co zostało szczegółowo omówione w artykule: Moduł kasa.

Dokumenty kasowe generowane są przez system automatycznie w momencie rozliczenia transakcji gotówkowej. W przypadku dokumentu KW zostanie on wystawiony po rozliczeniu faktury zakupu w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE.

Przedsiębiorca może również samodzielnie wystawić dokument KW. W tym celu należy przejść do zakładki: START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY » DODAJ ROZCHÓD KW.

KW - dowód wypłaty - jak wygenerować w systemie wfirma.pl?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów