Poradnik Przedsiębiorcy

KW - Dowód wypłaty - wzór z omówieniem

Druk KW jest dowodem kasowym powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym. Skrót KW czyli kasa wydała, oznacza wypłatę gotówki z kasy.

Jest to dokument bardzo zbliżony formą do KP (kasa przyjęła) i zawiera w istocie te same elementy:

  • dane firmy która wypłaca gotówkę (nazwa, adres, NIP) - może być pieczęć firmowa, bądź ręcznie wpisane dane,
  • dla kogo - czyli komu wypłacana jest gotówka - kontrahent, dostawca, pracownik,
  • miejscowość, data oraz numer kolejny KW,
  • określenie na co dana kwota została wypłacona (np. zapłata za fakturę nr...., zaliczka dla pracownika na zakup towarów, itp.),
  • wartość dokonanej wypłaty,
  • podpis osoby wypłacającej gotówkę z kasy,
  • podpis osoby przyjmującej gotówkę.

Do pobrania:

pdf
KW - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
KW - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Podobnie jak w przypadku KP, dokument wypłaty sporządza się również w dwóch egzemplarzach. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia strony wypłacającej gotówkę, gdyż druk ten jest jedynym dowodem, iż druga strona otrzymała kwotę w określonej wysokości. Dla strony otrzymującej gotówkę, dokument ten ma nie mniejsze znaczenie z perspektywy określenia kwot wypłaty. Fakt ten musi być oczywiście potwierdzony podpisami obu stron, bez tego dokument może być nieważny.

Sama konstrukcja powyższego druku nie odbiega od druczku KP, można go wygenerować z programu do fakturowania, skorzystać z gotowych bloczków zakupionych w sklepie, skorzystać z gotowych wzorów - przygotować i wydrukować samodzielnie.