0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydanie zewnętrzne WZ - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do prawidłowego zarządzania przepływem materiałów bądź towarów, niezbędne jest prowadzenie dokumentacji magazynowej przez dany podmiot. O tym, w jaki sposób będzie prowadzona, decyduje kierownik jednostki bądź właściciel działalności. Jednym z najczęściej stosowanych dokumentów magazynowych jest wydanie zewnętrzne WZ.

Dokumenty, które potwierdzają ruch w magazynie, to:  

1. Dokumenty przychodu towarów/materiałów:

 •  PZ   (przyjęcie z zewnątrz)

 •  PW   (przyjęcie wewnętrzne)

 •  MM   (przesunięcie międzymagazynowe)  

2. Dokumenty rozchodu towarów/materiałów:

 •  WZ   (wydanie na zewnątrz)

 •  RW   (rozchód wewnętrzny)

 •  MM  (przesunięcie międzymagazynowe).

Do pobrania:

WZ - wydanie na zewnątrz - wzór z omówieniem.pdf
WZ - wydanie na zewnątrz - wzór z omówieniem.doc

Wydanie zewnętrzne, czyli dokument WZ

Dokument WZ zaliczany jest do dowodów magazynowych. Dokumentuje on wydanie towarów lub materiałów z magazynu. Najczęściej sprzedaż dokumentowana jest w pierwszej kolejności dokumentem WZ, dopiero później fakturą.

Uwaga!

Fakturę do każdego dokumentu WZ należy wystawić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. Nie ma jednak obowiązku działania odwrotnego – do każdej faktury nie musi być wystawiony dokument WZ.

Specyfiką dokumentów WZ jest fakt, że dokumentują rozchód towarów czy materiałów, jednak nie stanowią dokumentu księgowego. Jest tylko jeden wyjątek od tej reguły – jeśli odbiorca, po otrzymaniu towaru, dokona na nim obrotu jeszcze przed otrzymaniem faktury.

Wydanie zewnętrzne (WZ) - elementy

Prawidłowo sporządzony dokument WZ będzie zawierał:  

 • numer kolejny dokumentu,

 • datę wystawienia,

 • datę wydania towaru/materiału,

 • oznaczenie towaru/materiału,

 • cenę jednostkową,

 • ilość wydanego towaru/materiału,

 • dane wystawcy i odbiorcy,

 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania WZ.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów