0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

6 godzin na stawienie się do wojska albo więzienie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy wzór karty powołania do wojska, który obowiązuje od 13 stycznia, zawiera informacje nie tylko o terminie i miejscu stawiennictwa osoby powoływanej, lecz także o karach grożących za niezastosowanie się do wezwania. Jakie zasady aktualnie obowiązują podczas poboru do wojska? Co grozi za stawienie się do wojska po obowiązującym czasie? Sprawdź!

Karta powołania w razie mobilizacji – ile godzin na stawienie się do wojska?

Karta powołania do wojska składa się z dwóch części. Pierwsza część jest przeznaczona dla osoby powoływanej, a druga dla szefa wojskowego centrum rekrutacji. Karta zawiera informacje o terminie i miejscu stawiennictwa osoby powoływanej, a także o skutkach niezastosowania się do wezwania. Ponadto zawiera informacje przydatne dla osoby wzywanej oraz adnotację o doręczeniu wezwania.

W części „Pouczenia” znajduje się informacja o tym, że termin „NATYCHMIAST” oznacza, iż osoba powołana powinna stawić się do służby wojskowej w ciągu 6 godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny. Termin stawiennictwa określony np. drugiego dnia mobilizacji do godziny 12.00 oznacza, że osoba powołana powinna stawić się do służby wojskowej w drugim dniu mobilizacji, licząc od pierwszego dnia mobilizacji określonego w karcie powołania.

Jakie są konsekwencje niestawienia się do służby wojskowej w czasie mobilizacji?

W czasie mobilizacji lub wojny żołnierz rezerwy, który został powołany do czynnej służby wojskowej, musi zgłosić się do służby w określonym terminie i miejscu. Jeśli tego nie zrobi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od trzech lat.

Jeśli żołnierz rezerwy celowo nie zgłasza się do służby, aby uniknąć obowiązku, grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od pięciu lat.

Powyższe kary dotyczą wyłącznie żołnierzy rezerwy. Żołnierze zawodowi oraz pełniący Terytorialną Służbę Wojskową (WOT) podlegają odrębnym przepisom.

Osoba powołana do służby wojskowej, która nie może stawić się w wyznaczonym terminie, musi poinformować o tym dowódcę jednostki wojskowej, w której ma obowiązek się stawić. Powinna również niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej pojawienie się stawić się w wyznaczonym miejscu. Gdy tego nie zrobi, w konsekwencji może trafić do więzienia. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów