0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o współpracy - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

W relacjach między przedsiębiorcami bardzo często spotykana jest umowa o współpracy handlowej. Współpraca z innymi firmami jest bardziej opłacalna niż z prywatnymi osobami - przedsiębiorca może bowiem liczyć na wyższe zyski. Jednocześnie umowa współpracy daje podatnikowi poczucie stabilizacji - ustala zasady współpracy oraz nadaje przejrzystość relacjom. Dowiedz się więcej na temat umowy o współpracy!

Pobierz darmowy wzór umowy o współpracy w formacie pdf i docx

Do pobrania:

Wzór umowy o współpracy.pdf
Wzór umowy o współpracy.doc

Współpraca może mieć bardzo różny charakter. Dlatego też przed przystąpieniem do umowy o współpracy należy ustalić, co tak naprawdę obie strony chcą osiągnąć. Kodeks cywilny precyzuje charakter takich umów, jak: umowy sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, agencyjne, przewozu, spedycji, zlecenia. 

Nie zawsze jednak możliwe jest dopasowanie konkretnej umowy do jednego z typów określonych przepisami. Wówczas strony mogą sporządzić własny wzór.

Umowa o współpracy najczęściej opiera się na ustaleniu warunków współpracy handlowej dotyczącej sprzedaży towarów z aktualnej oferty sprzedażowej. Zawierają ją dostawca i dystrybutor. Jej celem jest zabezpieczenie interesów obu stron transakcji.

Umowa o współpracy- co powinna zawierać?

Dane formalne

Umowa o współpracy powinna zawierać miejsce oraz datę zawarcia umowy. Kolejnym elementem są dane dotyczące stron umowy - nazwy przedsiębiorstw, adresy siedziby (w przypadku osób fizycznych często adresy zamieszkania), numery NIP (wymaga tego ustawa prawo przedsiębiorców) oraz numery, pod którym firmy zapisane są w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W umowach, w których stronami są firmy, należy podać również dane osób, które je reprezentują.

Przedmiot umowy

W pierwszym paragrafie umowy o współpracy należy określić przedmiot umowy. W tym przypadku będzie to sprzedaż produktów Dystrybutorowi przez określonego w umowie Dostawcę. Dystrybutor zobowiązuje się do dalszego rozprowadzania produktów wśród osób trzecich.

W tym miejscu można także określić, na jakim terenie będzie odbywała się sprzedaż (np. wskazanie województwa lub kraju).

Warunki współpracy

Należy ustalić, po jakiej cenie Dystrybutor będzie nabywał towary od Dostawcy. Dostawca ma także prawo do podania maksymalnej ceny, po jakiej Dystrybutor może sprzedawać produkty lub wskazać cenę przez niego sugerowaną. Z kolei Dystrybutor, w celu ochrony płynności dostaw, ma prawo wymagać zapisu mówiącego o tym, że Dostawca w okresie trwania umowy nie zmieni proponowanej ceny obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Aby zmotywować Dystrybutora, w umowie zawiera się akceptowalny średni miesięczny obrót sprzedaży - jeżeli zostanie osiągnięty, Dostawca przedłuży umowę. Jeżeli Dystrybutor nie osiągnie preferowanego przez Dostawcę obrotu, umowa może zostać zerwana po upływie określonego okresu wypowiedzenia.

Warunki dostawy

W umowie należy także określić:

  • formę składania kolejnych zamówień,

  • czas oczekiwania na realizację zamówienia,

  • sposób rozliczenia zapłaty (przedpłata, zaliczka),

  • formy ich uiszczania (przelew, gotówka).

Jeżeli Dystrybutor jest odpowiedzialny za odbiór towaru, Dostawca ma prawo otrzymywać informacje o tym, kiedy i jakim transportem odebrano wyroby. W przypadku opóźnień w odbiorze Dystrybutor może zastrzec sobie możliwość wyznaczenia kary.

Z drugiej strony, jeżeli to Dostawca jest odpowiedzialny za dostawę fizyczną wyrobów, to Dystrybutor może określić kary za opóźnienie dostaw.

Dodatkowe informacje

W umowach o współpracy można znaleźć także zapis, w którym Dostawca zapewnia, że jest czynnym podatnikiem VAT - zabezpiecza to interesy Dystrybutora, który może być pewny, że otrzymane faktury będą umożliwiały mu odliczenie podatku VAT od zakupu towaru.

Umowa zawierana jest zazwyczaj na określony czas po jego przekroczeniu traci ważność.

Umowę o współpracy należy zakończyć informacją o ilości sporządzonych egzemplarzy oraz musi zawierać podpisy obu stron umowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów