0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o współdziałanie - jakie korzyści daje podatnikowi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rusza Program Współdziałania, który umożliwia podatnikom zawarcie umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Krajowej (KAS). Sprawdź, na czym ma polegać umowa o współdziałanie i kogo może to dotyczyć!

Umowa o współdziałanie - co należy o niej wiedzieć?

Program Współdziałania aktualnie dotyczyć będzie podatników, których przychód w poprzednim roku podatkowym przekroczył 50 mln euro. Tacy podatnicy od lipca 2020 roku mają możliwość składania wniosku o współdziałanie z KAS. Założenia programu definiuje Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Zgodnie z nimi program ma zapewniać przestrzeganie przez podatnika prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz jednocześnie przy wzajemnym zaufaniu między organem podatkowym a podatnikiem. Podatnik będący jedną ze stron będzie mógł uzgodnić istotne kwestie odnoszące się do jego rozliczeń podatkowych z szefem KAS.  Przykładowo mogą odnosić się do:

  • interpretacji przepisów podatkowych,

  • zasad ustalania cen transferowych,

  • wysokości zaliczek na PIT.

Poza możliwością uzgadniania istotnych kwestii podatnik może uzyskać takie korzyści jak obniżenie o 50% opłat za wniosek o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego a także wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej oraz zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet brak) odsetek od zaległości podatkowych, zabezpieczenie przed dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi lub kontrolą podatkową. Kontrola celno-skarbowa podatnika, który zawarł umowę o współdziałanie, może być dokonana wyłącznie przez Szefa KAS.

W jaki sposób zawierana jest umowa o współdziałanie?

Przed zawarciem umowy Szef KAS przeprowadza audyt w firmie podatnika. Zawarcie takiej umowy wiąże się z obowiązkiem spełniania dodatkowych warunków, jak np. określenia ram wewnętrznego nadzoru podatkowego w firmie. Po zawarciu umowy, podatnik będący jedną z jej stron zobowiązany jest do dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków jak również zgłaszania wszelkich zagadnień podatkowych, budzących kontrowersje. 

Gdzie znaleźć szczegóły Programu Współdziałania

19 maja 2020 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekty dokumentów, które pozwalają uzyskać więcej szczegółów na temat Programu Współdziałania. Można tu wyróżnić:

  • Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania - wskazuje cele, proces wyboru podatników, szczegółowe zasady współdziałania KAS i uczestnika, opis procesu weryfikacji zgłoszonych podatników przez audyt wraz z jego zasadami;

  • Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego - określają zbiór elementów oraz narzędzi pozwalających na skuteczny nadzór nad kwestiami podatkowymi w firmie. Mają one na celu przedstawienie ramowych wymagań organizacji i działań wewnętrznych, które dokonywać będzie podatnik. Mowa tu o zbiorze zadań określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w firmach, ich organizację wraz z funkcjonowaniem nadzoru wewnętrznego;

  • Otwarty katalog rodzajów ryzyka podatkowego - wskazuje możliwe ryzyka nieprzestrzegania przepisów podatkowych, które mogą pojawić się ze względu na niewykonywanie obowiązków podatkowych. Odnosi się on również do funkcjonowania ram nadzoru nad procesem rozliczeń podatkowych.

Podsumowując, umowa o współdziałanie wiąże się z korzyściami dla podatnika, jak np. możliwością zminimalizowania ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie. Co więcej, jedną z głównych zalet, która jednocześnie stanowi cel umowy, jest współpraca między organami podatkowymi a podatnikiem, opierająca się na wzajemnym zaufaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów