0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polecenie księgowania PK - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polecenie księgowania PK to dowód wewnętrzny, stworzony aby dokumentować operacje dotyczące spraw wewnętrznych jednostki. Tworzony jest na podstawie innych dowodów źródłowych, które dokumentują operacje o charakterze gospodarczym. Dowody polecenia księgowania, sporządza się aby wykonywać zapis księgowy na kontach, ale warto pamiętać że PK nie potwierdza on faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.

Polecenie księgowania w praktyce

Polecenie księgowania, ma zastosowanie w poniższych czynnościach:

 • otwieranie lub zamykanie konta bankowego,

 • korygowanie błędnie umieszczonych zapisów w księgach rachunkowych,

 • podczas rozliczania wyniku (salda) finansowego,

 • wykonywania odpisów, które aktualizują wartość aktywów,

 • rozliczeniach kosztów i przychodów międzyokresowych dla poszczególnych okresów sprawozdawczych,

 • poprawek błędnych zapisów księgowych,

 • wykonywania zapisów zbiorczych.

Polecenie księgowania - co powinno zawierać?

Polecenie księgowania powinno zawierać następujące informacje:

 • rodzaj dowodu (czyli PK) wraz z numerem identyfikacyjnym, który umożliwia identyfikację jasno i jednoznacznie,

 • jaki podmiot dokonuje operacji gospodarczej (nazwa, adres, pieczęć firmy),

 • datę wystawienia polecenia księgowania,

 • datę, pod którą księgowanie powinno zostać dokonane,

 • wskazany dokument, którego dotyczy PK,

 • treść zdarzenia,

 • stronę (Wn lub Ma), symbol konta oraz kwotę księgowania,

 • sumę obrotów stron Wn i Ma,

 • liczbę załączników, przy czym PK powinno być w jednym egzemplarzu,

 • podpis osoby, która sporządza,sprawdza, zatwierdza i księguje.

Polecenie księgowania PK - pobierz darmowy wzór w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

Wzór polecenia księgowania.pdf
Wzór polecenia księgowania.doc

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów