0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o urlop szkoleniowy - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Urlop szkoleniowy jest przywilejem pracownika, który ciągle podnosi swoje kwalifikacje. Dotyczy on jednak wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, których kształcenie (podnoszenie kwalifikacji) odbywa się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Aby uzyskać urlop, konieczny jest wniosek o urlop szkoleniowy.

Wniosek o urlop szkoleniowy - darmowy wzór do pobrania w PDF i DOCX

Do pobrania:

Wniosek o urlop szkoleniowy.pdf
Wniosek o urlop szkoleniowy.docx

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie przez pracownika wiedzy i umiejętności zawodowych, za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Zgodnie z art. 17 kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest ułatwić pracownikom podnoszenie swoich kwalifikacji, a więc w miarę możliwości powinien on wspierać pracownika w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych.

Prawo do urlopu szkoleniowego

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uprawnia pracownika do skorzystania z urlopu szkoleniowego. Możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego nie jest uzależniona od stażu pracy osiągniętego u danego pracodawcy czy innych dodatkowych warunków. Ważne jednak by pracownik zatrudniony był na umowę o pracę, a nie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wniosek o urlop szkoleniowy - wymiar urlopu szkoleniowego

Kodeks pracy reguluje wymiar urlopu szkoleniowego. Wymiar urlopu szkoleniowego nie może być zmniejszony przez pracodawcę i w zależności od rodzaju egzaminu wynosi:

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, do egzaminu maturalnego lub do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Wniosek o urlop szkoleniowy - zasady udzielania urlopu

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni robocze pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Za czas urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia. W celu skorzystania z urlopu szkoleniowego pracownik zobowiązany jest złożyć pracodawcy wniosek o urlop szkoleniowy. Termin urlopu nie musi być ustalony w ramach ogólnego planu urlopów. W tym przypadku nie ma również mowy o wystąpieniu urlopu zaległego. Jeśli zatem pracownik nie złoży wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego - traci do niego prawo.

Nie należy zapominać, że urlop szkoleniowy powinien być wykorzystywany w czasie powiązanym ze zdarzeniem, które do niego uprawnia (np. przed obroną pracy magisterskiej). W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, pracodawca nie ma obowiązku zadbania o to, by pracownik urlop szkoleniowy wykorzystał. To czy dany pracownik z przywileju dodatkowego urlopu skorzysta czy też nie zależy wyłącznie od jego indywidualnej decyzji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów