0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokumenty do pobrania

miejsce na sortowanie

Informacja o warunkach zatrudnienia 2023 r. - wzór z omówieniem

Pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi wszystkich informacji dotyczących warunków pracy w zakładzie. W tym celu sporządzana jest informacja o warunkach zatrudnienia. Zobacz, co w niej zawrzeć i pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!

Zobacz 19316 pobrań

Skierowanie na badania lekarskie 2023 r.- wzór z omówieniem

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać skierowanie na badania lekarskie! Pobierz darmowy wzór skierowania w dwóch formatach - PDF lub DOCX!

Zobacz 17112 pobrań

Oświadczenie na cele podatkowe i składkowe zleceniobiorcy - wzór z omówieniem

Oświadczenie na cele podatkowe i składkowe zleceniobiorcy będzie potrzebne, by pozyskać dane do sporządzenia umowy. Co powinno się znaleźć w takim dokumencie, o jakie informacje poprosić zleceniobiorcę? Pobierz wzór oświadczenia w dwóch formatach!

Zobacz 8473 pobrań

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór z omówieniem

Każdy kto choć raz ubiegał się o kredyt czy miejsce w przedszkolu dla swojej pociechy wie, że zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest czasami naprawdę niezbędne. Pobierz darmowy wzór takiego zaświadczenia w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 7534 pobrań

Kwestionariusz osobowy - wzór z omówieniem

Przy zatrudnianiu pracowników pracodawca ma prawo wymagać podania niezbędnych danych do stworzenia umowy zatrudnienia. Czy wiesz, jakie pytania może zawierać kwestionariusz osobowy dla pracownika? Sprawdź! Pobierz darmowy wzór w formacie PDF oraz DOCX.

Zobacz 5114 pobrań

Lista płac 2023 r. - wzór z omówieniem wyliczania wynagrodzenia

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika w ramach stosunku pracy jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia oraz innych obowiązkowych świadczeń. Dowiedz się, jakie elementy powinna zawierać lista płac i pobierz darmowy wzór w formacie PDF i XLSX!

Zobacz 4953 pobrań

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór z omówieniem

Umowa najmu, zawarta na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdej chwili, a ta na czas określony - tylko, gdy strony przewidziały to w umowie. Dowiedz się, jak napisać wypowiedzenie umowy najmu i pobierz darmowe wzory w formacie PDF i DOC!

Zobacz 4704 pobrań

Rozliczenie podróży służbowej - wzór z omówieniem

Prawidłowe rozliczenie podróży służbowej powinno zawierać określone elementy. Przeczytaj wyczerpujące omówienie zagadnień oraz sposobów rozliczania związanych z podróżą służbową oraz pobierz za darmo wzór dokumentu rozliczenia w formacie PDF lub DOC.

Zobacz 4702 pobrań

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór z omówieniem

Aby ubiegać się o wydanie zaświadczenia, które potwierdza określony stan, konieczne jest dopełnienie odpowiednich formalności. Dowiedz się, kiedy składa się wniosek o wydanie zaświadczenia i pobierz darmowy wzór dokumentu w dwóch formatach - PDF lub DOCX!

Zobacz 4524 pobrań

Rachunek - darmowy wzór z dokładnym omówieniem

Prowadząc działalność gospodarczą można wystawić nie tylko fakturę czy paragon, ale również rachunek. Ale czy wiesz, co powinien zawierać taki dokument? Sprawdź, w jaki sposób wystawić rachunek i pobierz darmowy wzór w dwóch formatach pdf i docx!

Zobacz 4396 pobrań

KP - Dowód wpłaty - darmowy wzór z omówieniem

Prowadząc działalność gospodarczą bardzo często potwierdzenie przyjęcia gotówki dokumentuje się druczkiem KP tzw. "kasa przyjęła". Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić dokument KP oraz pobierz darmowy wzór dowodu przyjęcia gotówki!

Zobacz 3251 pobrań

Lista obecności - wzór z omówieniem

Prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego pracownika to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Czy może on używać do tego listy obecności? Dowiedz się, jak powinna wyglądać lista obecności i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 3242 pobrań

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wzór z omówieniem

Podatnicy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie muszą wystawiać faktur ani rachunków. Dowiedz się, jak wygląda ewidencja sprzedaży bezrachunkowej i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 3155 pobrań

Protokół likwidacji środka trwałego - wzór z omówieniem

W przypadku zużycia się lub wycofania środka trwałego przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować takie zdarzenie czemu służy protokół likwidacji środka trwałego. Sprawdź, jak prawidłowo go sporządzić lub skorzystaj z udostępnionego wzoru!

Zobacz 3105 pobrań

Dokument WZ - wydanie na zewnątrz - wzór z omówieniem

Dokument WZ jest dokumentem potwierdzającym ruch w magazynie i dotyczy rozchodu towarów/materiałów. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić druk wydania na zewnątrz!

Zobacz 3087 pobrań
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów