0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokumenty do pobrania

miejsce na sortowanie

Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

Przedsiębiorca prowadzący KPiR jest zobowiązany do sporządzenia i wpisania do niej spisu z natury. Sprawdź, kiedy masz obowiązek sporządzenia spisu z natury i pobierz za darmo spis z natury z szerokim omówieniem w formacie PDF oraz DOCX. Przeczytaj!

Zobacz 23062 pobrań

Skierowanie na badania lekarskie - wzór z omówieniem

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać skierowanie na badania lekarskie! Pobierz darmowy wzór skierowania w dwóch formatach - PDF lub DOCX!

Zobacz 14557 pobrań

Oświadczenie na cele podatkowe i składkowe zleceniobiorcy - wzór z omówieniem

Oświadczenie na cele podatkowe i składkowe zleceniobiorcy będzie potrzebne, by pozyskać dane do sporządzenia umowy. Co powinno się znaleźć w takim dokumencie, o jakie informacje poprosić zleceniobiorcę? Pobierz wzór oświadczenia w dwóch formatach!

Zobacz 10025 pobrań

Podwyższone koszty uzyskania przychodu - darmowy wzór z omówieniem

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy pracodawca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu. Pobierz darmowy wzór oświadczenia pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w dwóch formatach - pdf lub docx!

Zobacz 7310 pobrań

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór z omówieniem

Każdy kto choć raz ubiegał się o kredyt czy miejsce w przedszkolu dla swojej pociechy wie, że zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest czasami naprawdę niezbędne. Pobierz darmowy wzór takiego zaświadczenia w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 6862 pobrań

Lista płac - wzór z omówieniem wyliczania wynagrodzenia

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika w ramach stosunku pracy jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia oraz innych obowiązkowych świadczeń. Dowiedz się, jakie elementy powinna zawierać lista płac i pobierz darmowy wzór w formacie PDF i XLSX!

Zobacz 6714 pobrań

Informacja o warunkach zatrudnienia - wzór z omówieniem

Pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi wszystkich informacji dotyczących warunków pracy w zakładzie. W tym celu sporządzana jest informacja o warunkach zatrudnienia. Zobacz, co w niej zawrzeć i pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!

Zobacz 6441 pobrań

Protokół zniszczenia towaru - wzór z omówieniem

Aby zgodnie z przepisami udokumentować zniszczenie lub utracenie towarów handlowych konieczne jest sporządzenie protokołu zniszczenia towaru. Dowiedz się, jak sporządzić protokół zniszczenia towaru i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 6129 pobrań

Protokół likwidacji środka trwałego - wzór z omówieniem

W przypadku zużycia się lub wycofania środka trwałego przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować takie zdarzenie czemu służy protokół likwidacji środka trwałego. Sprawdź, jak prawidłowo go sporządzić lub skorzystaj z udostępnionego wzoru!

Zobacz 5043 pobrań

Kwestionariusz osobowy - wzór z omówieniem

Przy zatrudnianiu pracowników pracodawca ma prawo wymagać podania niezbędnych danych do stworzenia umowy zatrudnienia. Czy wiesz, jakie pytania może zawierać kwestionariusz osobowy dla pracownika? Sprawdź! Pobierz darmowy wzór w formacie PDF oraz DOCX.

Zobacz 4668 pobrań

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór z omówieniem

Aby ubiegać się o wydanie zaświadczenia, które potwierdza określony stan, konieczne jest dopełnienie odpowiednich formalności. Dowiedz się, kiedy składa się wniosek o wydanie zaświadczenia i pobierz darmowy wzór dokumentu w dwóch formatach - PDF lub DOCX!

Zobacz 4615 pobrań

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór z omówieniem

Umowa najmu, zawarta na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdej chwili, a ta na czas określony - tylko, gdy strony przewidziały to w umowie. Dowiedz się, jak napisać wypowiedzenie umowy najmu i pobierz darmowe wzory w formacie PDF i DOC!

Zobacz 4335 pobrań

Lista obecności - wzór z omówieniem

Prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego pracownika to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Czy może on używać do tego listy obecności? Dowiedz się, jak powinna wyglądać lista obecności i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 3871 pobrań

Potwierdzenie sald - wzór z szerokim omówieniem

Potwierdzenie sald stanowi jedną z form inwentaryzacji, która powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. Polega na potwierdzeniu wzajemnych rozrachunków między przedsiębiorcami. Pobierz za darmo wzór dokumentu w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 3556 pobrań

KP - Dowód wpłaty - darmowy wzór z omówieniem

Prowadząc działalność gospodarczą bardzo często potwierdzenie przyjęcia gotówki dokumentuje się druczkiem KP tzw. "kasa przyjęła". Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić dokument KP oraz pobierz darmowy wzór dowodu przyjęcia gotówki!

Zobacz 3527 pobrań
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów