Poradnik Przedsiębiorcy

Wzory dokumentów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wzór z omówieniem

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wzór pdf Przetwarzanie danych wymaga zachowania szeregu warunków nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Jednym z nich jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której te dane dotyczą. Pobierz darmowy wzór zgody w formacie pdf i docx! czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór z omówieniem

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór Umowa najmu, zawarta na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdej chwili, a ta na czas określony - tylko, gdy strony przewidziały to w umowie. Dowiedz się, jak napisać wypowiedzenie umowy najmu i pobierz darmowe wzory w formacie PDF i DOC! czytaj dalej

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności - wzór z omówieniem

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów - wzór Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność mogą przekazać prywatny majątek na potrzeby tej działalności. Dowiedz się jak powinno wyglądać oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności i skorzystaj z darmowego wzoru pisma! czytaj dalej

Ewidencjonowanie czasu pracy na umowie zleceniu - wzór z omówieniem

ewidencjonowanie czasu pracy Nowe przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej wymuszają na zleceniodawcy ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy. Przeczytaj, jak prawidłowo prowadzić taką ewidencje i pobierz darmowy wzór ewidencjonowania czasu pracy w formacie PDF lub XLS! czytaj dalej

Informacja o warunkach zatrudnienia - wzór z omówieniem

Informacja o warunkach zatrudnienia - wzór z omówieniem Pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi wszystkich informacji dotyczących warunków pracy w zakładzie. W tym celu sporządzana jest informacja o warunkach zatrudnienia. Zobacz, co w niej zawrzeć i pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX! czytaj dalej

Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

Spis z natury - formularz do pobrania Przedsiębiorca prowadzący KPiR jest zobowiązany do sporządzenia i wpisania do niej spisu z natury. Pobierz za darmo spis z natury z szerokim omówieniem w formacie PDF oraz DOCX. Przeczytaj! czytaj dalej

Karta ewidencji czasu pracy - wzór z omówieniem

Karta ewidencji czasu pracy - wzór z omówieniem Każdy pracodawca zatrudniający przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy? Sprawdź, jak powinna być prowadzona karta ewidencji czasu pracy oraz pobierz darmowy wzór w dwóch formatach pdf i xlsx. czytaj dalej

Rozliczenie podróży służbowej - wzór z omówieniem

Rozliczenie podróży służbowej - kwestie formalne Prawidłowe rozliczenie podróży służbowej powinno zawierać określone elementy. Przeczytaj wyczerpujące omówienie zagadnień oraz sposobów rozliczania związanych z podróżą służbową oraz pobierz za darmo wzór dokumentu rozliczenia w formacie PDF lub DOC. czytaj dalej

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - wzór

Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy - wzór Zgodnie z nowymi przepisami osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie powinny prowadzić ewidencję czasu pracy. Oświadczenie o przepracowanych godzinach zleceniobiorcy to jedna z form tej ewidencji. Pobierz wzór tego oświadczenia w formacie PDF i DOCX! czytaj dalej

Ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej - wzór z omówieniem

Ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej Osoba obsługująca kasę fiskalną może popełnić błąd. Przepisy dotyczące rejestrowania sprzedaży uwzględniają taką możliwość. Dowiedz się, jak powinna wyglądać ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej i pobierz wzór w formacie PDF lub DOC! czytaj dalej

Wezwanie do zapłaty - wzór z rzeczowym omówieniem

Wezwanie do zapłaty - wzór Jeśli kontrahent spóźnia się z uregulowaniem należności należy mu "przypomnieć" o uregulowaniu należności. W tym celu można posłużyć się wezwaniem do zapłaty. Dowiedz się, jak sporządzić wezwanie do zapłaty i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC! czytaj dalej

Dokument wewnętrzny opodatkowania (faktura wewnętrzna) - wzór z omówieniem

dokument wewnętrzny opodatkowania Przedsiębiorcy nie raz spotkają się w sytuacją, w której czynność nie będzie wymagała wystawienia faktury, ale wywoła obowiązek opodatkowania VAT. Dowiedz się, jak skonstruować dokument wewnętrzny opodatkowania i pobierz wzór w formacie PDF i DOC! czytaj dalej

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - wzór z omówieniem

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - jak sporządzić Przedsiębiorca może przekazać na cele prywatne określone składniki majątku, wykorzystywanego w firmie. Dowiedz się, jak sporządzić protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC! Wszystko w artykule! czytaj dalej

Skierowanie na badania - wzór z omówieniem

skierowanie na badania Od kwietnia obowiązuje nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne pracownika. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać skierowanie na badania lekarskie! Pobierz darmowy wzór skierowania w dwóch formatach - pdf lub docx! czytaj dalej

Potwierdzenie sald - wzór z szerokim omówieniem

Potwierdzenie sald - wzór Potwierdzenie sald stanowi jedną z podstawowych form inwentaryzacji, która powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. Polega na potwierdzeniu wzajemnych rozrachunków między przedsiębiorcami. Pobierz za darmo wzór dokumentu w formacie PDF lub DOC! czytaj dalej

Faktura VAT - wzór ze szczegółowym omówieniem

Faktura vat - wzór Faktura VAT jest dokumentem wystawianym przez czynnych podatników VAT, potwierdzającym dokonanie transakcji, zwłaszcza, jeśli drugą stroną jest przedsiębiorca. Dowiedz się, jak skonstruować fakturę VAT oraz pobierz darmowe wzory w formacie PDF i DOC! czytaj dalej

Lista obecności - wzór z omówieniem

lista obecności Prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego pracownika to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Może on używać do tego listy obecności. Dowiedz się, jak powinna wyglądać lista obecności i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC! czytaj dalej

Rozliczenie kosztów podróży służbowej - wzór z omówieniem

rozliczenie kosztów podróży służbowej Podróże służbowe często stanowią nieodłączny element wykonywania pracy. Pewne wydatki z nimi związane można zaksięgować jako koszty podatkowe. Dowiedz się więcej, jak powinno wyglądać rozliczenie kosztów podróży służbowej! Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Informacja o nietworzeniu profilu informacyjnego przez płatnika składek - wzór z omówieniem

Informacja o nietworzeniu profilu informacyjnego - wzór z omówieniem Informacja o nietworzeniu profilu informacyjnego przez płatnika składek musi trafić do pracownika. Czy wiesz, jak w takiej sytuacji pracownik powinien dostarczać pracodawcy zwolnienia? Sprawdź! Do pobrania darmowy wzór w formacie DOCX oraz PDF. czytaj dalej

Dokument OT - przyjęcie ŚT do użytkowania - wzór z omówieniem

dokument OT - przyjęcie środka trwałego do użytkowania Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji wymaga dopełnienia kilku formalności. Dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić dokument OT (przyjęcie środka trwałego do użytkowania) i pobierz jego darmowy wzór w formacie PDF lub DOC! czytaj dalej