0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokumenty do pobrania

miejsce na sortowanie

Skierowanie na badania lekarskie 2024 r.- wzór z omówieniem

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać skierowanie na badania lekarskie! Pobierz darmowy wzór skierowania w dwóch formatach - PDF lub DOCX!

Zobacz 28839 pobrań

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór z omówieniem

Każdy kto choć raz ubiegał się o kredyt czy miejsce w przedszkolu dla swojej pociechy wie, że zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest czasami naprawdę niezbędne. Pobierz darmowy wzór takiego zaświadczenia w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 11483 pobrań

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór z omówieniem

Aby ubiegać się o wydanie zaświadczenia, które potwierdza określony stan, konieczne jest dopełnienie odpowiednich formalności. Dowiedz się, kiedy składa się wniosek o wydanie zaświadczenia i pobierz darmowy wzór dokumentu w dwóch formatach - PDF lub DOCX!

Zobacz 9992 pobrań

Rozliczenie podróży służbowej - wzór z omówieniem

Prawidłowe rozliczenie podróży służbowej powinno zawierać określone elementy. Przeczytaj wyczerpujące omówienie zagadnień oraz sposobów rozliczania związanych z podróżą służbową oraz pobierz za darmo wzór dokumentu rozliczenia w formacie PDF lub DOC.

Zobacz 9914 pobrań

Lista płac 2024 r. - wzór z omówieniem wyliczania wynagrodzenia

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika w ramach stosunku pracy jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia oraz innych obowiązkowych świadczeń. Dowiedz się, jakie elementy powinna zawierać lista płac i pobierz darmowy wzór w formacie PDF i XLSX!

Zobacz 7681 pobrań

Lista obecności - wzór z omówieniem

Prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego pracownika to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Czy może on używać do tego listy obecności? Dowiedz się, jak powinna wyglądać lista obecności w 2024 roku. Pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 6633 pobrań

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wzór z omówieniem

Podatnicy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie muszą wystawiać faktur ani rachunków. Dowiedz się, jak wygląda ewidencja sprzedaży bezrachunkowej i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 5448 pobrań

Protokół likwidacji środka trwałego - wzór z omówieniem

W przypadku zużycia się lub wycofania środka trwałego przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować takie zdarzenie czemu służy protokół likwidacji środka trwałego. Sprawdź, jak prawidłowo go sporządzić lub skorzystaj z udostępnionego wzoru!

Zobacz 4920 pobrań

Podwyższone koszty uzyskania przychodu - darmowy wzór z omówieniem

Kiedy pracodawca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu przy wyliczaniu zaliczek od pensji? Pobierz darmowy wzór oświadczenia pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w dwóch formatach - pdf lub docx!

Zobacz 4830 pobrań

Świadectwo pracy - wzór z szerokim omówieniem

Jednym z obowiązków pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wydanie świadectwa pracy. Nie wywiązanie się z tego obowiązku uznaje się za wykroczenie. Sprawdź, jakie elementy powinno zawierać świadectwo pracy - wzór w formacie pdf i docx do pobrania!

Zobacz 4783 pobrań

Dokument WZ - wydanie na zewnątrz - wzór z omówieniem

Dokument WZ jest dokumentem potwierdzającym ruch w magazynie i dotyczy rozchodu towarów/materiałów. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić druk wydania na zewnątrz!

Zobacz 4549 pobrań

Ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej - wzór z omówieniem

Osoba obsługująca kasę fiskalną może popełnić błąd. Przepisy dotyczące rejestrowania sprzedaży uwzględniają taką możliwość. Dowiedz się, jak powinna wyglądać ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej i pobierz wzór w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 4524 pobrań

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności - wzór z omówieniem

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność mogą przekazać prywatny majątek na potrzeby tej działalności. Dowiedz się jak powinno wyglądać oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności i skorzystaj z darmowego wzoru pisma!

Zobacz 4406 pobrań

Ewidencjonowanie czasu pracy na umowie zleceniu - wzór z omówieniem

Przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej wymuszają na zleceniodawcy ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy. Przeczytaj, jak prawidłowo prowadzić taką ewidencje i pobierz darmowy wzór ewidencjonowania czasu pracy w formacie PDF lub XLS!

Zobacz 4340 pobrań

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór z omówieniem

Umowa najmu, zawarta na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdej chwili, a ta na czas określony - tylko, gdy strony przewidziały to w umowie. Dowiedz się, jak napisać wypowiedzenie umowy najmu i pobierz darmowe wzory w formacie PDF i DOC!

Zobacz 4319 pobrań
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów