0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja do BDO małych firm - czy dotyczy i termin zostanie przedłużony?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązkowa rejestracja do BDO, czyli bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami, wywołuje wiele wątpliwości u przedsiębiorców. Szczególnie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których w Polsce jest najwięcej, zastanawiają się czy muszą spełnić ten obowiązek. Podmioty, które mają obowiązek rejestracji do BDO muszą tego dokonać do końca 2019 roku, natomiast za niewykonanie tej czynności grożą wysokie kary pieniężne, areszt lub grzywna. Jednak czy rejestracja do BDO małych firm jest obowiązkowa? Czy na postulat Rzecznika MŚP rejestr BDO przestanie obowiązywać mikro, małych i średnich przedsiębiorców?

Obowiązek rejestracji do BDO

Rejestr BDO wprowadzony przez Ministerstwo Środowiska ma na celu gromadzenie danych związanych z odpadami, co ma pozwolić na przeciwdziałanie nieprawidłowościom jakie pojawiają się w gospodarce odpadami. Od początku 2020 roku przedsiębiorcy wpisani do rejestru będą się nim posługiwać w celu prowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadów. Z tego względu wielu przedsiębiorców zastanawia się czy ma obowiązek rejestracji do BDO.

Obowiązkiem wpisu do rejestru BDO są objęte podmioty, które:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję,
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, pojazdy, opony, oleje, smary, akumulatory, baterie oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • produkują lub importują opakowania, bądź nabywają w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych UE.

Oznacza to, że również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może mieć obowiązek wpisu do BDO, jeżeli dokonuje chodź jednej z powyższych czynności związanych z odpadami. Przepisy nie wskazują jednak wprost czy wszystkie firmy produkujące opakowania lub wprowadzające je na rynek towary w opakowaniach muszą spełnić ten obowiązek. 

W razie wątpliwości w zakresie rejestracji do BDO można skontaktować się w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim oraz wypełnić test na stronie Ministerstwa Klimatu.

Zwolnienie małych i średnich firm z wpisu do BDO - czy będzie możliwe?

Zapoznanie się z przepisami, jak również informacjami podanymi na stronie MF w zakresie obowiązku rejestracji do BDO może pomóc w zweryfikowaniu obowiązku rejestracji przedsiębiorcy. Natomiast pozostaje również wiele wątpliwości. 

W związku z tym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz apeluje, aby wyłączyć całkowicie z tego obowiązku małe i średnie firmy. Uzasadnia swoje stanowisko tym, że do tej pory nie zostały udostępnione szczegółowe wytyczne w zakresie podmiotów podlegających rejestracji do BDO. Granice spełnienia tego obowiązku oraz zwolnienia z rejestracji nie są określone dostatecznie jasno. Natomiast samo prowadzenie ciągłej ewidencji odpadów w nowej teleinformatycznej formie, dla małych firm będzie generowało kolejny obowiązek sprawozdawczy, który stanie się bardzo uciążliwy i może utrudnić funkcjonowanie najmniejszym firmom.

W powyższej sprawie odniosła się Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz wskazując, że “Być może taki gest zostanie wykonany jeszcze pod koniec tego roku”. Jednocześnie podkreśliła, że uszczelnienie gospodarki odpadami w naszym kraju jest niezbędne.

Przesunięcie terminu wdrożenia BDO

12 grudnia 2019 r. pojawił się również poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61), który ma za zadanie wydłużyć wprowadzenie zmian w zakresie BDO aż do 1 stycznia 2021 r. W jego uzasadnieniu znajdujemy zapis:

Projektodawcy mając na uwadze przeciwdziałanie negatywnym skutkom wejścia w życie nowelizacji ustawy o odpadach proponują wydłużenie okresu vacatio legis o 12 miesięcy co pozwoli w sposób prawidłowy wprowadzić w życie projektowany system rejestracji.

Na chwilę obecną przedsiębiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość czekając na podjęcie dalszych działań w tej sprawie.

Kto jest zwolniony z rejestracji do BDO?

Obecnie przepisy nie rozróżniają jakiej wielkości przedsiębiorstwa mają obowiązek rejestracji do BDO. Art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wskazuje, że wpisowi do rejestru nie podlegają:

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
  • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
  • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
  • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów