Poradnik Przedsiębiorcy

PZ - przyjęcie z zewnątrz - wzór z omówieniem

Dokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem materiałów czy towarów, materiałów i produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy. Ogólnie przyjętymi dokumentami potwierdzającymi ruch w magazynie są:

 • dokumenty przychodu towarów/materiałów:

  • PZ (przyjęcie z zewnątrz)

  • PW (przyjęcie wewnętrzne)

  • MM (przesunięcie międzymagazynowe)

 • dokumenty rozchodu towarów/materiałów:

  • WZ (wydanie na zewnątrz)

  • RW (rozchód wewnętrzny)

  • MM (przesunięcie międzymagazynowe).

Do pobrania:

pdf
PZ - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
PZ - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

 

Dokument PZ czyli przyjęcie zewnętrzne jest dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie do magazynu materiałów czy towarów z zewnątrz. Nie koniecznie musi to być przyjęcie towarów od dostawcy, może to być przyjęcie od innego magazynu w ramach jednego przedsiębiorstwa. Dokument ten sporządza się na podstawie otrzymanej faktury zakupu, bądź na podstawie WZ otrzymanego od dostawcy, ale także na podstawie zamówienia zakupu. Zadaniem druku PZ jest umożliwienie rzetelnego prowadzenia gospodarki magazynowej związanej ze zmianą ilości oraz wartości towarów na magazynie. Na podstawie tego dokumentu aktualizuje się stany magazynowe o przyjęte towary. Nie jest to jednak ani dokument generujący płatność, nie wynika z niego zobowiązanie, ani też podlegający opodatkowaniu VAT, w związku z czym nie wykazuje się go w rejestrze VAT. Jest to dokument wewnętrzny służący potrzebom jednostki w celu wspomagania zarządzania magazynem i posiadanymi w nim materiałami i towarami.

PZ nie jest dokumentem księgowym dla przedsiębiorców którzy prowadzą uproszczoną ewidencję podatkową, w związku z czym nie podlega ewidencji w KPiR.

Standardowy dokument PZ powinien zawierać takie elementy jak:

 • numer kolejny dokumentu,
 • datę wystawienia,
 • datę przyjęcia towaru/materiału,
 • oznaczenie towaru/materiału,
 • cenę jednostkową,
 • ilość przyjętego towaru/materiału,
 • dane wystawiającego PZ i dane dostawcy,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania PZ,
 • podpis dostawcy i odbierającego.