0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

BDO czyli odpady w 2020 r. – sprawdź, jak się przygotować

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

BDO jest bazą danych, umożliwia ona gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami. Już wkrótce uruchomione zostaną funkcje rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości, dzięki którym użytkownicy, czyli wytwórcy i posiadacze odpadów będą mogli realizować obowiązki z nimi związane w sposób elektroniczny. To, w jaki sposób będą wykazywane odpady w 2020 roku i kto będzie musiał taką ewidencję prowadzić, wyjaśniamy w poniższym artykule.

Odpady w 2020 r. – kto będzie musiał prowadzić ewidencję w BDO?

Rejestr BDO (bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami) jest prowadzony przez marszałków województw. To do nich powinien zgłosić się każdy podmiot, który:

  • jest wytwórcą odpadów (jego działalność powoduje powstawanie bądź zmianę charakteru lub składu odpadów),
  • jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej i jest w posiadaniu odpadów.

Od 1 stycznia 2020 r. każdy, kto zalicza się do wyżej wymienionych grup, będzie miał obowiązek posiadania wpisu do rejestru BDO oraz prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości. Najpierw jednak trzeba się w nim znaleźć. Podmioty są umieszczane w rejestrze przez marszałków województw na wniosek lub z urzędu.

Rejestracja w BDO od stycznia 2020 r.

Do tej pory wniosek o wpis do Rejestru można było składać w wersji papierowej lub online. Jednak już od nowego roku do BDO będzie można zarejestrować się tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyjątkiem są przedsiębiorcy zagraniczni, którzy działają w Polsce. Elektronicznie będą załatwiane również takie wnioski jak zmiana danych, czy wykreślenie.

Aby sprawdzić, czy jest się objętym obowiązkiem rejestracji, wystarczy wypełnić formularz.

Wniosek należy złożyć do 31 grudnia 2019 r. Numer BDO nie jest przyznawany od ręki. Organ ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku. Stąd też warto formalność tę dopełnić jak najszybciej.

Należy pamiętać, że bez wpisu na wniosek do Rejestru BDO podmioty nie mogą prowadzić działalności. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są istniejące sklepy i hurtownie udostępniające klientom torebki foliowe. W ich przypadku możliwe jest prowadzenie działalności w trakcie oczekiwania na uzyskanie wpisu, niemniej jednak wniosek należy złożyć najpóźniej 31 grudnia 2019 r. Z kolei nowopowstałe podmioty obowiązuje zasada ogólna.

Ewidencja odpadów i tworzenie sprawozdań

Ważną informacją dla wszystkich podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji jest to, że bez wpisu nie będą one mogły przekazywać odpadów firmom zajmującym się ich zbieraniem. Wiąże się to z brakiem możliwości wystawienia odpowiednich dokumentów. Nowością jest również to, że spis obejmujący wytworzone i przekazane odpady w 2020 r. będzie trzeba sporządzać praktycznie bezzwłocznie.

Do prowadzenia takiej ewidencji zobligowany jest każdy posiadacz odpadów. Z kolei do przygotowywania sprawozdań zobowiązany jest każdy, kto prowadzi ewidencję. Taki dokument również będzie sporządzany w systemie elektronicznym.

Jakie kary grożą za niestosowanie się do przepisów związanych z BDO?

W przypadku niezastosowania się do wyżej omawianych regulacji przewidziane są sankcje w postaci kary grzywny w wysokości od 100 zł do ponad 1 mln zł lub aresztu. Są one nakładane w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO, wykreślenie lub jego zmianę. Konsekwencje czekają również i tych, którzy złożą wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, bądź naruszą obowiązki związane z ewidencją i tworzeniem sprawozdań.

Od 1 stycznia 2020 r. grzywna lub areszt grozi również za osobom, które nie będą posiadały potwierdzenia z BDO podczas transportu odpadów i odpadów komunalnych, a także nie będą przestrzegały ustalonego czasu przechowywania, udostępniania i przedkładania dokumentów i danych.

Kary przewidziano również w przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność bez wpisu do rejestru, a także wtedy, gdy nie umieści on numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (np. na fakturach). Wówczas przyznawana jest kara administracyjna, w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów