0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Strata bilansowa i podatkowa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno strata bilansowa, jak i strata podatkowa muszą być w szczególny sposób ujęte w księgach rozrachunkowych. Co więcej, podatnikowi wolno zrekompensować tę stratę poprzez odpisy podatkowe w latach kolejnych. Strata bilansowa i strata podatkowa to nie to samo. Różni się również sposób ich rozliczania i m.in. właśnie z tego powodu w księgach rozrachunkowych należy wykazywać wszystkie poniesione wydatki, nawet jeżeli nie zaliczają się one do kosztów uzyskania przychodów. Strata podatkowa Poniesioną stratę podatkową, każdy przedsiębiorca ma prawo odliczyć od podatku w trakcie 5 następnych lat. Zasadą jest jednak, iż może on odliczyć nie więcej niż 50% w którymkolwiek z lat podatkowych, w których uzyskany został dochód. To oznacza, że już w roku następującym po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę, możliwe jest odliczenie połowy wartości straty. Ponadto, rozliczenie to nie wymaga ewidencji księgowej, gdyż polega ono na zmniejszeniu w deklaracji podatkowej wykazanego zysku podatkowego za dany rok obrachunkowy. Nie ma potrzeby jednak czekać z rozliczeniem straty do czasu składania deklaracji rocznej. Wolno ją rozliczać sukcesywnie w ciągu całego roku podatkowego. Jeśli w danym roku podatkowym dochód będzie niewystarczający na pokrycie straty za rok poprzedni, rozliczenie straty można przenieść na lata kolejne. Istotny jest jednak fakt, iż w przypadku działalności jednoosobowych i spółek cywilnych, stratę podatkową wolno odliczyć tylko od dochodów z tego samego źródła przychodów.

Strata bilansowa

Rekompensata straty bilansowej wymaga odpowiedniej ewidencji księgowej, w zależności od sposobu jej rozliczenia. W księgach rachunkowych jest wykazywany wyłącznie wynik bilansowy. Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wynik finansowy pozostaje na koncie 86 'Wynik finansowy'. Pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały o pokryciu straty, dokonywane jest przeksięgowanie z konta 82 'Rozliczenie wyniku finansowego' na konto 86 'Wynik finansowy'.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów