0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga prorodzinna - kto ma prawo skorzystać w PIT-36 za 2019 rok?

Wielkość tekstu:

Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom, którzy wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej. Ulga ta odliczana jest od podatku w przypadku gdy dochody rozliczane są na zasadach ogólnych. Jest to jeden ze sposobów na zmniejszenie zobowiązań podatkowych względem fiskusa. Kto może z niej skorzystać w zeznaniu rocznym za 2019 rok?

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający dochód na zasadach ogólnych, czyli w formularzu PIT-36 lub PIT-37, do którego dołącza się załącznik PIT/O. Oznacza to, że podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach podatku liniowego na formularzu PIT-36L, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniu rocznym PIT-28 lub opodatkowani kartą podatkową nie mogą skorzystać z tej ulgi. 

Prawo do skorzystania z ulgi dotyczy posiadania dzieci małoletnich tj, do 18 roku życia jak i dzieci do 25. roku życia o ile podejmują naukę w szkołach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości powyżej 3089 zł. W tej sytuacji nie są brane pod uwagę dochody uzyskane z renty rodzinnej.

Odliczenie ulgi przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Zatem ulga prorodzinna może być wykorzystana przez oboje rodziców wspólnie bądź zostać odliczona od podatku tylko jednego z nich.

Ile wynosi ulga prorodzinna w 2019 roku?

Wysokość odliczenia ulgi prorodzinnej uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. W zeznaniu rocznym za 2019 rok jej wysokość wynosi:

  • 92,67 zł miesięcznie, a do 1112,04 zł rocznie w przypadku jednego dziecka jeżeli dochód współmałżonków nie przekracza wspólnie 112.000 zł, a w sytuacji podatnika niepozostającego w związku małżeńskim- 56.000 zł,

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie,

  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie na czwarte dziecko i kolejne.

Zwrot niewykorzystanej części ulgi prorodzinnej

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym podatnik osiągnął zbyt niskie dochody aby móc rozliczyć ulgę, która mu przysługuje w pełni wówczas może mu ona zostać zwrócona. Limitem w tej sytuacji jest kwota opłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku gdy podatnik w danym roku podatkowym nie opłacał składek ZUS wówczas zwrot nie będzie mu przysługiwał.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów