Poradnik Przedsiębiorcy

Dokument WZ - wydanie na zewnątrz - wzór z omówieniem

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów zobowiązani są prowadzić gospodarkę magazynową. Nie zawsze obowiązek ten wynika wprost z przepisów ale obowiązek remanentowy uregulowany już wprost przepisami właśnie tego w praktyce wymaga. Dlatego warto zapoznać się jak wygląda wzór WZ i jakie dane dokument WZ powinien zawierać. 

Dokumentacja magazynowa

Dokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem materiałów czy towarów posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel działalności. Ogólnie przyjętymi dokumentami potwierdzającymi ruch w magazynie są:

  • dokumenty przychodu towarów/materiałów:

    PZ (przyjęcie z zewnątrz)
    • PW (przyjęcie wewnętrzne)
    • MM (przesunięcie międzymagazynowe)
  • dokumenty rozchodu towarów/materiałów:

    WZ (wydanie na zewnątrz)
    • RW (rozchód wewnętrzny)
    • MM (przesunięcie międzymagazynowe).

Do pobrania:

pdf
WZ - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
WZ - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Czym jest dokument wz - wydanie zewnętrzne?

Dokument WZ czyli wydanie zewnętrzne jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, np. na rzecz kontrahenta. W wielu przypadkach sprzedaż dokumentowana jest najpierw powyższym dokumentem, w sytuacji np. kiedy przedstawiciel handlowy nie ma możliwości bądź uprawnień do wystawiania faktury. Wystawia wtedy dokument WZ i na podstawie tego dokumentu wystawiana jest faktura. W takim przypadku do każdej WZ należy wystawić fakturę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni bądź inny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Nie ma jednak obowiązku działania odwrotnego, czyli wystawiania do każdej faktury dokumentu WZ.

Dokumenty WZ są stosowane w obrocie magazynowym, gdyż każdy rozchód towarów czy materiałów musi być odpowiednio udokumentowany, nie będzie on stanowił jednak dokumentu księgowego. Istnieje tylko jeden wyjątek w którym można zaksięgować do KPiR dokument WZ. Jest to sytuacja kiedy odbiorca otrzyma towar i dokona nim obrotu przez otrzymaniem faktury. W innych przypadkach dokument ten nie będzie stanowił podstawy do zaksięgowania przyjęcia czy też księgowania wydania materiałów.

Dokument WZ - elementy

  • numer kolejny dokumentu,
  • datę wystawienia,
  • datę wydania towaru/materiału,
  • oznaczenie towaru/materiału,
  • cenę jednostkową,
  • ilość wydanego towaru/materiału,
  • dane wystawcy i odbiorcy,
  • podpis osoby upoważnionej do wystawiania WZ.