Dokument WZ - wydanie na zewnątrz - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów zobowiązani są prowadzić gospodarkę magazynową. Nie zawsze obowiązek ten wynika wprost z przepisów ale obowiązek remanentowy uregulowany już wprost przepisami właśnie tego w praktyce wymaga. Dlatego warto zapoznać się jak wygląda wzór WZ i jakie dane dokument WZ powinien zawierać. 

Dokumentacja magazynowa

Dokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem materiałów czy towarów posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel działalności. Ogólnie przyjętymi dokumentami potwierdzającymi ruch w magazynie są:

 • dokumenty przychodu towarów/materiałów: 

  PZ (przyjęcie z zewnątrz)
  • PW (przyjęcie wewnętrzne)
  • MM (przesunięcie międzymagazynowe)
 • dokumenty rozchodu towarów/materiałów: 

  WZ (wydanie na zewnątrz)
  • RW (rozchód wewnętrzny)
  • MM (przesunięcie międzymagazynowe).

Do pobrania:

WZ - wzór.pdf
WZ - wzór.doc

Czym jest dokument WZ - wydanie zewnętrzne?

Dokument WZ czyli wydanie zewnętrzne jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, np. na rzecz kontrahenta. W wielu przypadkach sprzedaż dokumentowana jest najpierw powyższym dokumentem, w sytuacji np. kiedy przedstawiciel handlowy nie ma możliwości bądź uprawnień do wystawiania faktury. Wystawia wtedy dokument WZ i na podstawie tego dokumentu wystawiana jest faktura. W takim przypadku do każdej WZ należy wystawić fakturę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni bądź inny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Nie ma jednak obowiązku działania odwrotnego, czyli wystawiania do każdej faktury dokumentu WZ.

Dokumenty WZ są stosowane w obrocie magazynowym, gdyż każdy rozchód towarów czy materiałów musi być odpowiednio udokumentowany, nie będzie on stanowił jednak dokumentu księgowego. Istnieje tylko jeden wyjątek w którym można zaksięgować do KPiR dokument WZ. Jest to sytuacja kiedy odbiorca otrzyma towar i dokona nim obrotu przez otrzymaniem faktury. W innych przypadkach dokument ten nie będzie stanowił podstawy do zaksięgowania przyjęcia czy też księgowania wydania materiałów.

Dokument WZ - elementy

 • numer kolejny dokumentu,
 • datę wystawienia,
 • datę wydania towaru/materiału,
 • oznaczenie towaru/materiału,
 • cenę jednostkową,
 • ilość wydanego towaru/materiału,
 • dane wystawcy i odbiorcy,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania WZ.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów