0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa najmu samochodu -wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa najmu samochodu nie jest sprecyzowana co do obowiązkowych elementów przez żadną ustawę. Jedynie Kodeks cywilny określa strony umowy najmu wyróżniając wynajmującego i najemcę.

Reszta wytycznych dotyczy prawidłowego sporządzenia umowy oraz zachowania formy pisemnej:

art. 78 

 (...) do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza własnoręczne złożenie podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Umowa najmu samochodu - elementy

Obowiązkowymi elementami pisemnej umowy najmu samochodu są:

  • określenie stron, czyli wskazanie wynajmującego i najemcy. Dane stron powinny być zgodne z dokumentem tożsamości (jego numer i seria winny być odnotowane), ponadto można zawrzeć dane teleadresowe, NIP lub PESEL itp.;

  • treść oświadczenia woli, inaczej oświadczenie woli - powinna szczegółowo opisywać przedmiot najmu oraz warunki umowy;

  • własnoręczne podpisy stron.

Umowa najmu samochodu - treść

Prawidłowo sporządzona umowa najmu samochodu powinna zawierać:

  • datę - najważniejsza jest data obowiązywania umowy. Umowa sprzedaży obowiązkowo zawierałaby jedynie datę zawarcia umowy. Najem wymaga jednak ustalenia okresu jego obowiązywania, czyli wskazania terminów przekazania samochodu do użytkowania najemcy i oddania go z powrotem wynajmującemu,

  • szczegółowy opis przedmiotu najmu - czyli najważniejsze informacje o marce i modelu samochodu, roku produkcji, pojemności skokowej silnika i numerze rejestracyjnym. Opcjonalnie można zawrzeć również numer VIN nadwozia (VIN z dowodu rejestracyjnego powinien być zgodny z VIN-em, którym sygnowany jest samochód w kilku miejscach, między innymi w lewym dolnym rogu przedniej szyby oraz na prawym środkowym słupku karoserii). Szczegółowe informacje, dotyczące wyposażenia, numerów lub rodzajów płynów eksploatacyjnych, homologacji (w przypadku samochodów z instalacją gazową) można umieścić bezpośrednio w umowie lub w formie załącznika do umowy,

  • wysokość i termin spłaty czynszu,

  • wykaz przedmiotów i dokumentów, które są przekazywane najemcy wraz z samochodem (klucze do pojazdu - ilość oraz skład kompletów, dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa/odcinek).  

W zależności od sformułowania ubezpieczenia pojazdu, konieczne może się okazać wykazanie osób, które są upoważnione do prowadzenia samochodu. Warto zawrzeć także informacje na temat wad mechanicznych pojazdu.

Uwaga!

Znajomość numeru nadwozia (VIN) pozwala prześledzić historię napraw i konserwacji poczynionych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO).

Z perspektywy finansowej równie istotne jest także ustalenie strony, która będzie ponosiła koszty bieżących opłat eksploatacyjnych.  Należy też pamiętać, by odpowiednio rozliczyć najem samochodu. 

Do pobrania:

Wzór umowy najmu samochodu.pdf
Wzór umowy najmu samochodu.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów