0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wellness w pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zadowolony pracownik to zadowolony szef. Dbanie o zdrowie i samopoczucie pracowników pozytywnie wpływa na ich satysfakcję z pracy, lojalność i zaangażowanie. Dodatkowo, pozwala zaoszczędzić na nieobecności pracowników pracy - badania dowodzą, że pracownicy, korzystający z pakietów wellness w pracy, rzadziej chorują.

Corporate wellness - odpowiedź na wyzwania naszych czasów

Wellness w firmie to coś więcej niż BHP. Wellness korporacyjny to nowy, holistyczny sposób patrzenia na przedsiębiorstwo, gdzie pracownicy uważani są za najcenniejszy zasób. Health & Productivity Managment jeszcze dziesięć lat temu w Polsce budził śmiech i pobłażliwość. Dziś małymi krokami staje się elementem budującym tożsamość firmy, czynnikiem, który decyduje czy pracownik chce pracować w danym przedsiębiorstwie, czy nie.

Obecnie coraz więcej pracowników skarży się na problemy z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym. Zmieniają się oczekiwania wobec pracy, jej roli i miejsca w życiu. Coraz częściej pracodawcy dostrzegają, że pracownicy, dla których praca jest częścią a nie całością życia są bardziej wydajni, lojalni i zaangażowani. Okazuje się, że “czynniki miękkie”, związane z komfortem przebywania w miejscu pracy, są równie ważne co rozwój zawodowy.

Wellness korporacyjny - czym jest?

Filozofia wellness pochodzi z Ameryki. Za jej założyciela uważa się lekarza dr Halberta Dunna, który w 1959 r. udowodnił, że ciało i umysł wzajemnie na siebie wpływają. Nie można zaniedbać żadnego z obszarów jeśli chcemy być zdrowi i szczęśliwi. Wellness korporacyjny dąży do osiągnięcia równowagi pomiędzy sferami ciała, ducha i umysłu. Pracownicy postrzegani są jako konkretne, autonomiczne jednostki, które współpracując tworzą jedną jakość. Co ważne, wellness w firmie dotyczy także szefów, którzy również powinni korzystać z pakietów aby rozwijać siebie, dbać o swoje zdrowie i odnajdywać motywację.

Wellness korporacyjny  nie jest doraźnym działaniem, to długofalowa strategia, która ma na celu trwałą zmianę stylu życia na zdrowszy, bardziej świadomy. Jego sukces zależy od motywacji pracowników, ich zaangażowaniu w korzystanie z oferowanych pakietów i gotowości na zmiany. Tutaj bardzo ważna jest rola lidera, który dając przykład, będzie w stanie zjednoczyć załogę i zmotywować do działania. Zaleca się także wprowadzenie monitoringu funkcjonowania pakietów wellness w przedsiębiorstwie. Jednocześnie trzeba uważać, żeby nie wpaść w przesadę - korzystanie z pakietów powinno być dobrowolne, nie wolno karać pracowników za bierność, lepiej zachęcać ich pozytywnie.

Corporate wellness jest również rozwinięciem idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez lata zwracano uwagę na wpływ biznesu na otoczenie, społeczność lokalną i środowisko, zaniedbując to, co najbliższe w firmie - kwestii relacji pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami a kierownictwem. Wellness korporacyjny może być pojmowany jako  społeczna odpowiedzialność biznesu skierowana do wewnątrz przedsiębiorstwa. Ma ona na celu ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego, rozwijanie pasji i umiejętności pracowników, zwiększanie bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Wpływ miejsca pracy na zdrowie i zadowolenie pracowników

Wellness zaczyna się już na poziomie urządzania biura. Ważna jest ergonomia miejsca pracy, wpływ maszyn na zdrowie, oświetlenie, kolory, a nawet zapach unoszący się w biurze. Nie bez znaczenia są strefy relaksu, jadalnie, taras lub ogród, rośliny, muzyka.

Zgodnie z badaniami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 18% Polaków bardzo często doświadcza stresu w miejscu pracy, następne 33% stresuje się w pracy dość często. Koszty wynikające ze stresu związanego z pracą szacuje się w Unii Europejskiej na 20 mld euro rocznie. Ponadto mamy do czynienia z postępującym starzeniem się społeczeństw, co za tym idzie - będzie coraz mniej osób aktywnych zawodowo. Ekspercie HR zapowiadają, że nastaną czasy walki o pracownika i zatrzymanie go w przedsiębiorstwie. Wellness korporacyjny może sprawić, że wizerunek pracodawcy będzie atrakcyjniejszy dla pracowników. Ponadto może być okazją do większej integracji zespołu, lepszego poznania się pracowników. Ludzie znający się jedynie z biura nagle mają możliwość poznania się od zupełnie nowej strony.

Warto zaznaczyć, że zadowolony pracownik, dbający o równowagę między życiem osobistym a zawodowym, ma o 16 % większą wydajność, jest o 32% bardziej zaangażowany w pracę i odczuwa o 46% większą satysfakcję z pracy. Ponadto ma o ponad 130% niższą podatność na wypalenie zawodowe (zgodnie z badaniami Creating Sustainable Performance przeprowadzonego w styczniu 2012 roku).

Sposoby realizacji wellnessu korporacyjnego w firmie

Wellness korporacyjny może obejmować różnorodne obszary działalności. Pakiety dotyczyć mogą rozwoju kompetencji potrzebnych w pracy, zdrowia fizycznego, psychicznego, konsultacji medycznych, dietetycznych, rozwoju pasji i więzi między pracownikami.

Przykłady wellnessu korporacyjnego:

  • wykłady, warsztaty, szkolenia, spotkania i konsultacje z ekspertami,

  • wyjazdy integracyjne i szkoleniowe,

  • zdrowy catering,

  • pakiety medyczne,

  • pakiety sportowe,

  • masaże, ćwiczenia rozluźniające w trakcie pracy,

Wellness w firmie ma na celu dbanie o zdrowie i dobrostan pracowników, ale tyczy się także szefów. Jest to długoterminowy, holistyczny program dążący do osiągania równowagi między życiem osobistym i zawodowym (work - life balance). prowadzi do zwiększania efektywności i wydajności pracownik dzięki osiąganiu większej satysfakcji. Wpływa na stopień utożsamienia się pracownika z firmą. Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, dzięki mniejszej rotacji pracowników (zadowoleni pracownicy nie chcą zmieniać pracy) oraz mniejszej ilości zwolnień lekarskich (systematyczne dbanie o zdrowie sprawia, że pracownicy mniej chorują).                                                                         

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów