0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zarządzanie ryzykiem – jakie korzyści przyniesie Twojej firmie? Podpowiadamy!

Wielkość tekstu:

Niezależnie od tego, czy każdą decyzję podejmujesz z dozą ostrożności, czy raczej stawiasz wszystko na jedną kartę, ryzyko to nieodzowny element prowadzenia własnej działalności gospodarczej. O ile kilka ryzykownych ruchów nie zawsze prowadzi do katastrofy, na dłuższą metę może poważnie zaszkodzić Twojemu biznesowi. Sprawdź, dlaczego warto zainteresować się zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie!

Czym jest ryzyko i zarządzanie ryzykiem?

 

Chociaż codziennie posługujemy się pojęciem ryzyka, zdefiniowanie go nie jest takie proste. W zależności od kontekstu i perspektywy może być to prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego negatywnego zjawiska albo miara i ocena zagrożenia, które wynika z decyzji człowieka lub niezależnego zdarzenia. Warto zaznaczyć, że ryzyko nie jest uznawane za coś stałego – to raczej stan, który podlega nieustannym zmianom. Ponadto może być rozpatrywane zarówno w znaczeniu subiektywnym, jak i obiektywnym.

 

Z kolei zarządzanie ryzykiem utożsamia się z podejmowaniem działań, których celem jest identyfikowanie źródeł potencjalnego ryzyka i przeciwdziałanie ich negatywnemu oddziaływaniu na przedsiębiorstwo. Chociaż często jest to postrzegane jako temat dla działów finansowych, w rzeczywistości zarządzanie ryzykiem powinno obejmować działania na różnych poziomach w obrębie całej organizacji.

 

Korzyści płynące z zarządzania ryzykiem

Nawet najrzetelniej skonstruowany i wprowadzony system zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie nie jest w stanie wyeliminować wszystkich zagrożeń z otoczenia organizacji. Nie oznacza to jednak, że proces ten nie jest dla firmy korzystny. Zakładając, że Twoje przedsiębiorstwo wdroży system, a następnie będzie go rozwijać, możesz spodziewać się zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia celów. Zarządzanie ryzykiem ułatwia także planowanie i podejmowanie decyzji w przyszłości. Kolejną jego zaletą jest minimalizacja strat oraz udoskonalenie sprawozdawczości finansowej (o ile prowadzisz pełne księgi). System ten przełoży się na większą skuteczność operacyjną i efektywność firmy, a także poprawi jej ład organizacyjny.

Co najważniejsze, skuteczne zarządzanie ryzykiem może stać się czynnikiem determinującym przewagę konkurencyjną Twojego przedsiębiorstwa. Baczna obserwacja branży i reagowanie na zachodzące w niej zmiany są istotne z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule poświęconym źródłom ryzyka w małych firmach zamieszczonym na portalu: https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/prowadzenie-firmy/zrodla-ryzyka-w-malej-firmie--na-co-trzeba-uwazac. Zagrożenie mogą stanowić nie tylko np. zmiany prawne, ale i stan gospodarki oraz sytuacja w branży.

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem w firmie?

W teorii proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie składa się z czterech etapów. Pierwszym z nich jest identyfikacja ryzyka, a następnym dokonanie pomiaru i oceny. Po zakończeniu tego etapu należy przystąpić do sterowania ryzykiem, czyli planowania i podejmowania działań, które mają zminimalizować zagrożenia. Ostatnim krokiem jest monitorowanie i kontrola ryzyka, w tym ocena skuteczności poprzednich czynności.

Chcąc wdrożyć system zarządzania ryzykiem, należy pamiętać, że nieustanne powtarzanie czteroetapowego procesu nie jest wystarczające. Niestabilna natura ryzyka wymaga ciągłego dostosowywania działań do warunków otoczenia i konkretnych sytuacji. Z pomocą przychodzą metody statystyczne i delfickie (eksperckie), pozwalające na przygotowanie oraz zrealizowanie lepszej strategii zapobiegawczej.

Artykuł sponsorowany

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów