0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w split payment od 1 kwietnia 2020 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wszystkich przedsiębiorców od 1 listopada 2019 roku. Od tego czasu pojawiło się kilka interpretacji oraz komunikatów ze strony Ministerstwa Finansów które wyjaśniły niejasności po stronie podatników. Od 1 kwietnia 2020 pojawią się również ustawowe zmiany w split payment. Wskażemy, na czym będą polegać.

Zmiany w VAT od kwietnia 2020 roku

Długo zapowiadane zmiany wdrożenia nowej struktury JPK_VDEK, która miała zastąpić deklarację VAT-7, VAT-7K oraz JPK_VAT w końcu wejdzie w życie. Natomiast struktura ta jest określana inną nazwą mianowicie:

  • JPK_V7M - dla czynnych podatników VAT rozliczających się miesięcznie oraz
  • JPK_V7K - dla czynnych podatników VAT rozliczających się kwartalnie.

Składanie powyższych struktur będzie obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw od 1 kwietnia 2020 roku, natomiast dla pozostałych firm od 1 lipca 2020 r. W związku z tym średni, mali i mikro przedsiębiorcy muszą złożyć pierwszy JPK_V7M lub JPK_V7K za lipiec w terminie do 25. sierpnia 2020 r.

Obowiązek stosowania podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności, inaczej split payment musi być zastosowany, gdy łącznie spełnione są warunki:

  • kwota transakcji przekracza 15 tys. zł brutto,
  • sprzedaż dokonywana jest między podatnikami (niezależnie czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny czy zwolniony),
  • co najmniej jedna pozycja z faktury dotyczy towaru lub usługi, która jest zawarta w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Jeżeli spełnione są powyższe wymogi sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury z adnotacją “mechanizm podzielonej płatności”, natomiast nabywca ma obowiązek zapłaty z wykorzystaniem specjalnego komunikatu przelewu obsługującego podzieloną płatność.

Wystawianie faktur z adnotacją o MPP

Wątpliwości budzi wystawianie faktur z adnotacją o podzielonej płatności, gdy transakcja opiewa na wartość poniżej 15 tys. zł, przy spełnieniu pozostałych warunków, jak również gdy towary lub usługi nie są zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Z tego względu przedsiębiorcy zapobiegawczo wystawiają faktury z podzieloną płatnością, w szczególności gdy mają ich większą ilość, aby ułatwić sobie pracę. Czy wówczas prawidłowe jest wystawianie faktury z adnotacją o podzielonej płatności oraz zapłata przez kontrahenta w podzielonej płatności?

Ministerstwo Finansów wskazało, że nie jest to błędem, ponieważ powyższe postępowanie nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Przedsiębiorca mimo, że nie zostaną spełnione wszystkie warunki może wystawiać faktury z MPP a nabywca ze swojej strony może opłacić zobowiązanie w mechanizmie podzielonej płatności. Co jednak zmieni się od 1 kwietnia 2020 roku?

JPK_V7M i JPK_V7K - oznaczanie MPP a zmiany w split payment

Wprowadzenie nowej struktury JPK (JPK_V7M i JPK_V7K) będzie się wiązało z nowymi obowiązkami dla podatników, w tym związanych z oznaczaniem transakcji objętych obowiązkową podzieloną płatnością. Takie transakcje w części ewidencyjnej nowego JPK muszą być wykazane z dodatkowym oznaczeniem “MPP”.

Błędne oznaczenie transakcji w JPK_V7M lub JPK_V7 będzie dla podatników kosztowne, bowiem za każdy pojedynczy błąd grozi 500 zł kary. Jeżeli podatnik zostanie wezwany przez organy skarbowe do poprawy błędu, będzie miał 14 dni na jego poprawę lub złożenie wyjaśnień, co może uchronić go od zapłacenia sankcji. 

Należy wziąć pod uwagę fakt, że dopóki Ministerstwo Finansów nie potwierdzi prawidłowości wystawiania wszystkich faktur z adnotacją o mechanizmie podzielonej płatności, należy z dystansem podchodzić do stosowania tego uproszczenia. Może bowiem okazać się, że wprowadzenie nowego JPK spowoduje zmiany w split payment i podatnicy nie będą mogli zamieszczać dodatkowej adnotacji na wszystkich fakturach sprzedaży pomimo braku takiego obowiązku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów