0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polecenie wyjazdu służbowego - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podróż służbowa to wykonywanie przez pracownika, na polecenie pracodawcy, zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową, przysługuje pokrycie kosztów związanych z tą podróżą. Dokumentem, który potwierdza odbycie podróży służbowej jest polecenie wyjazdu służbowego. Na jego podstawie (wraz z załączonymi dowodami poniesienia przez pracownika określonych kosztów) pracodawca dokonuje rozliczenia kosztów delegacji. Należy przyjąć, że wystawienie polecenia wyjazdu służbowego powinno mieć miejsce najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd służbowy.

Polecenie wyjazdu służbowego - darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

Polecenie wyjazdu służbowego.pdf
Polecenie wyjazdu służbowego.xlsx

Co powinno zawierać polecenie wyjazdu służbowego?

Polecenie wyjazdu służbowego powinno zawierać przede wszystkim dane pracownika, który odbywa podróż służbową oraz podstawowe informacje związane z wyjazdem, takie jak:

 • cel wyjazdu,
 • miejscowość, w której rozpoczęła się i zakończyła się podróż,
 • termin wyjazdu,
 • okres trwania wyjazdu,
 • określenie środka transportu,
 • kwotę zaliczki, jaką otrzymał pracownika na pokrycie kosztów podróży,
 • termin rozliczenia się,
 • podpis kierownika zakładu pracy lub osoby do tego upoważnionej.

Wydane przez pracodawcę polecenie wyjazdu służbowego powoduje, że pracownik ma obowiązek odbycia podróży służbowej w terminie i miejscu przez niego określonych. Odmowa wyjazdu służbowego może spowodować wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika.

Zwrot kosztów dla pracownika

Pracownikowi podczas wyjazdu służbowego przysługują diety oraz zwrot kosztów za:

 • przejazdy,
 • noclegi,
 • środki komunikacji miejskiej,
 • inne udokumentowane wydatki.

Dieta krajowa wynosząca w 2023 r. 45 zł przeznaczona jest na pokrycie codziennych wydatków pracownika związanych z posiłkami. Jej wysokość określają przepisy, uzależniona jest również od ilości czasu spędzonego w podróży. Dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości, w której pracownik zamieszkuje oraz w sytuacji, gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne codzienne wyżywienie. Wysokość diety wpływa również na ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, a także limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu.

Wysokość diety za czas podróży służbowej od 2013 roku niezmienne wynosiła 30 zł. Od 28 lipca 2022 roku wysokość ta zmieniła się na 38 zł, a następnie została zwiększona do 45 zł od 1 stycznia 2023 roku.

Polecenie wyjazdu służbowego - omówienie

Druk polecenia wyjazdu służbowego składa się z dwóch części. Lewą część wzoru wypełnia pracodawca, podając:

 • cel wyjazdu - wraz z określeniem zadania, które ma wykonać pracownik,
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży,
 • czas wyjazdu,
 • środek transportu, z którego będzie korzystał pracownik.

Polecenie wyjazdu służbowego podpisuje pracodawca lub osoba upoważniona do jego wystawienia.

W prawej części wzoru “stwierdzenie pobytu służbowego” pracownik uzyskuje potwierdzenie pobytu, jeżeli pracodawca go do tego zobowiąże. Potwierdzenie powinno zostać dokonane na miejscu pobytu delegowanego pracownika z oznaczeniem dat przyjazdu i wyjazdu. Zapis powinien być potwierdzony pieczęcią i podpisem osoby potwierdzającej pobyt.

Pod tabelą znajduje się odcinek przeznaczony na wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów