Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej - wzór z omówieniem

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieposiadających działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Co w przypadku gdy klient zwróci towar? Otóż w takiej sytuacji przedsiębiorca musi pamiętać, że zwrot do paragonu powinien być przede wszystkim wpisany do ewidencji zwrotów towarów.

Co powinna zawierać ewidencja zwrotów?

Ewidencja zwrotów towarów powinna być zatytułowana i przypisana do konkretnego podmiotu np. Zeszyt zwrotu towarów, Imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP. Dodatkowo powinna posiadać numer ewidencyjny kasy, której dotyczą zwroty.

Zgodnie z par. 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji powinna zawierać:

  • datę sprzedaży,

  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,

  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,

  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,

  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,

  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

 

Uwaga!

W przypadku gdy przedsiębiorca korzysta z więcej niż jednej kasy, zeszyty zwrotów powinny być prowadzone dla każdej kasy z osobna.

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy - ewidencja zwrotów towarów 

Dodatkowo przedsiębiorca powinien stworzyć protokół zwrotu towaru, a także obowiązkowo umieścić w dokumentacji paragon, na podstawie którego zwrot został dokonany. Kwotę zwrotów należy następnie wprowadzić do KPiR ze znakiem ujemnym.

Do pobrania:

pdf
Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie