0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieposiadających działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Co w przypadku gdy klient zwróci towar? Otóż w takiej sytuacji przedsiębiorca musi pamiętać, że zwrot do paragonu powinien być przede wszystkim wpisany do ewidencji zwrotów towarów. Wyjaśniamy jak powinna ona wyglądać.

Co powinna zawierać ewidencja zwrotów?

Ewidencja zwrotów towarów powinna być zatytułowana i przypisana do konkretnego podmiotu np. Zeszyt zwrotu towarów, Imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP. Dodatkowo powinna posiadać numer ewidencyjny kasy, której dotyczą zwroty.

Do pobrania:

Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej.pdf
Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej.docx

Zgodnie z par. 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji powinna zawierać:

  • datę sprzedaży,

  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,

  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,

  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,

  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,

  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy - ewidencja zwrotów towarów 

Dodatkowo przedsiębiorca powinien stworzyć protokół zwrotu towaru, a także obowiązkowo umieścić w dokumentacji paragon, na podstawie którego zwrot został dokonany. Kwotę zwrotów należy następnie wprowadzić do KPiR ze znakiem ujemnym.

W przypadku gdy przedsiębiorca korzysta z więcej niż jednej kasy, zeszyty zwrotów powinny być prowadzone dla każdej kasy z osobna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów