Poradnik Przedsiębiorcy

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona jest pod nazwiskiem właściciela. Majątek firmy jest jednocześnie własnym majątkiem właściciela, gdyż firma taka nie posiada odrębnej od właściciela osobowości prawnej. Co się dzieje, kiedy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej umiera? Czy dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwe?

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej - czy to możliwe?

Formalnie jednoosobowa działalność gospodarcza nie może zmienić właściciela. Oczywiście, część składników przedsiębiorstwa może przejść na spadkobierców przedsiębiorcy - może to być cały majątek przedsiębiorstwa - lokal, wyposażenie, towar, prawa niematerialne. Nie oznacza to jednak, że działalność przejdzie w zarząd spadkobierców w niezmienionym kształcie - istnieją przedmioty i wartości, które wiążą się jedynie z osoba, która założyła działalność. Są to:

  • nazwa firmy - to imię i nazwisko zmarłego właściciela, 
  • NIP, 
  • koncesje, licencje i zezwolenia.  

Jak zatem widać, spadkobierca dziedziczy jedynie majątek firmy, cała jednoosobowa działalność gospodarcza nie staje się jego własnością.  

Jak wygląda w praktyce dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej? 

Najprostszą sytuacją jest, gdy właściciel firmy zostawia po sobie testament i zawiera w nim zapis windykacyjny, w którym wskazuje spadkobiercę. Umożliwia to przekazanie wyznaczonej osobie oznaczonego przedmiotu spadku. By przedsiębiorstwo mogło jednak nadal funkcjonować, spadkobierca musi założyć własną działalność gospodarczą.

Jeśli jednak właściciel nie pozostawi testamentu, majątek dziedziczy najbliższa rodzina, co oznacza, że najczęściej taki majątek zostaje rozbity na części, odpowiadające wszystkim dopuszczonym do dziedziczenia. Postępowanie spadkowe często trwa jednak na tyle długo, że przedsiębiorstwo przestaje funkcjonować. Zazwyczaj wygasają umowy zawarte z pracownikami, rozwiązywane są umowy leasingowe czy kredytowe. Może się więc okazać, że spadkobiercy oprócz majątku, odziedziczą również długi - zaciągnięte jeszcze podczas funkcjonowania firmy oraz powstałe w wyniku śmierci jej właściciela.  

Żeby dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie spowodowało sporych obciążeń finansowych, spadkobierca może:

  • przyjąć spadek wprost (może poskutkować to jednak tym, że spadkobierca będzie odpowiadać za długi spadkodawcy całym swoim majątkiem),
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (będzie wówczas odpowiadać za długi spadkowe do wysokości spadku),
  • odrzucić spadek (w takiej sytuacji spadek przejdzie na dalszych spadkobierców).