Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Dorota Łesak

Kiedy wpisać NIP, a kiedy PESEL w rozliczeniu PIT?

Kiedy wpisać nip a kiedy pesel w zeznaniu rocznym? Podczas wypełniania rocznego PIT-u jako identyfikator podatkowy należy podać albo NIP, albo numer PESEL. Czy wiesz, kiedy wpisać NIP, a kiedy PESEL, co ma wpisać osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, a co osoba, która zawiesiła firmę? czytaj dalej

Rozwój płatności elektronicznych, czyli obowiązkowe terminale płatnicze dla każdego!

Obowiązkowe terminale płatnicze dla każdego? W rządzie procedowana jest ustawa o rozwoju płatności elektronicznych. Planuje się nałożyć obowiązek na przedsiębiorców oraz urzędy obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych. Kogo obejmą obowiązkowe terminale płatnicze, czy będą możliwe wyłączenia? czytaj dalej

Copyright - czy ten znak jest konieczny?

Copyright - co oznacza? Znak Copyright - przyjęło się, że opatrzenie danego dzieła symbolem C w kółku "©" - przyznaje mu ochronę autorską. Jednak oznaczenie to nie jest konieczne, aby dany wytwór był chroniony prawem autorskim, ponieważ taka ochrona przysługuje z mocy prawa. czytaj dalej

Jakie organy mogą przeprowadzać kontrole u przedsiębiorcy?

Kontrole u przedsiębiorcy - kto może przeprowadzić? Kontrole u przedsiębiorcy nie stanowią przyjemnej strony prowadzenia biznesu. Urząd skarbowy, ZUS to tylko niektóre organy, które mogą przeprowadzić kontrole w firmie. Czy wiesz, że prawo narzuca pewne ograniczenia kontroli sprzyjające przedsiębiorcom? czytaj dalej

Jaki jest termin przedawnienia w umowie o dzieło?

Termin przedawnienia w umowie o dzieło - ile wynosi? Jaki jest termin przedawnienia w umowie o dzieło? Po jakim czasie prawo dochodzenia zapłaty ulega przedawnieniu? czytaj dalej

Kiedy wymagane jest oświadczenie o statusie cudzoziemca do KRS?

Oświadczenie o statusie cudzoziemca - kiedy jest wymagane? Czy od każdego wspólnika wymagane jest oświadczenie o statusie cudzoziemca do KRS? Jak należy złożyć takie oświadczenie? czytaj dalej

Sprzedaż udziałów po cenie niższej niż rynkowa – jakie są skutki?

Sprzedaż udziałów po cenie niższej - czy to możliwe? Czy możliwa jest sprzedaż udziałów po cenie niższej od wartości nominalnej? Jak wygląda kwestia podatkowa takiego zbycia? czytaj dalej

Jakie kary grożą za złamanie zakazu konkurencji przez pracownika?

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika Złamanie zakazu konkurencji uregulowano w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym. Jeśli pracownik nie dotrzyma umowy o zakazie konkurencji, to musi wypłacić pracodawcy odszkodowanie. Jakie jeszcze konsekwencję mogą wyniknąć ze złamania umowy? Sprawdź! czytaj dalej

Jakie konsekwencje niesie obrażanie firmy?

Obrażanie firmy - co za to grozi? Obrażanie firmy, jeśli narusza dobre imię przedsiębiorcy, jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności, a pewnych przypadkach – karą pozbawienia wolności do jednego roku. Jaka jest granica między wolnością wypowiedzi a ochroną dobrego imienia? czytaj dalej
2019-03-04

Dotacje

Dotacje na innowacje – wskazówki dla przedsiębiorców

Dotacje na innowacje czyli pomoc polska w ramach ulgi BR Dotacje na innowacje mogą znacząco podnieść rozwój przedsiębiorstwa, a także konkurencyjność regionu, w którym firma jest zlokalizowana. Kto je przyznaje i jak można się o nie starać? Przeczytaj i dowiedz się wszystkiego na ten temat! czytaj dalej