0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS dla nowych firm - ile wynoszą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samo założenie własnej firmy wcale nie musi być drogie – za rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie wnosi się żadnej opłaty. Jednak już prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków – konieczne jest bowiem zakupienie towarów oraz materiałów, wyposażenie miejsca pracy czy też regulowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na szczęście startujący przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dostępnych ulg, które mogą im pomóc w oszczędzeniu środków na rozwój. Jednym z takich przywilejów jest możliwość opłacania preferencyjnej składki ZUS dla nowych firm, dużo niższej niż powszechnie obowiązująca. 

Składki ZUS dla nowych firm - na czym polega ulga?

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest uiszczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zdeklarowanej kwoty. Nie może być ona niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy.

Początkujący przedsiębiorcy mają natomiast prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 24 miesiące od dnia założenia działalności lub zakończenia ulgi na start, od znaczenie niższej podstawy - wynosi ona bowiem tylko 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, iż w 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie w pierwszej połowie roku 4 242,00 zł, a w drugiej 4 300,00 zł, właściciele nowych firm zapłacą preferencyjne składki ZUS od podstawy wynoszącej od stycznia 1 272,60 zł, a od lipca 1 290,00 zł. Różnicę najlepiej zobrazuje poniższa tabela: 

Nazwa składkiSkładki ZUS minimalne przy zasadach ogólnych w 2024 r.Podstawa wymiaru składki od 1 stycznia 2024 r. - 1 272,60 złPodstawa wymiaru składki od 1 lipca 2024 r. - 1 290,00 zł
Emerytalna912,83 zł248,41 zł251,81 zł
Rentowa374,11 zł101,81 zł103,20 zł
Chorobowa114,57 zł31,18 zł31,61 zł
Wypadkowa78,10 zł21,25 zł21,54 zł
SUMA

1 479,62 zł

(bez chorobowego 1 365,05 zł)

402,65 zł

(bez chorobowego 371,47 zł)

408,16 zł

(bez chorobowego 377,55 zł)

 
Przedsiębiorca korzystający z ulgi jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne zależy w głównej mierze od formy opodatkowania.

Przedsiębiorca nie musi za to - choć może - płacić składki na ubezpieczenie chorobowe. Nie ma również obowiązku regulowania składki na Fundusz Pracy. Dlaczego? Otóż osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do jej płacenia tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi co najmniej tyle, co minimalna płaca. A ponieważ przy preferencyjnym ZUS bierze się pod uwagę kwotę stanowiącą 30% minimalnego wynagrodzenia, o składce na Fundusz Pracy można nie myśleć przez dwa lata.

Kto może skorzystać z niższych składek ZUS dla nowych firm?

Prawo do opłacania tzw. 2-letniej ulgi dla nowych firm nie przysługuje każdemu startującemu przedsiębiorcy. Z przywileju tego mogą skorzystać tylko osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Do tych, którzy nie mają prawa płacić składek od niższej podstawy, można zaliczyć przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności prowadzili inną pozarolniczą działalność,
  • wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywali w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ponadto z ulgi skorzystać nie mogą m.in. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści.

Jak długo obniżone składki ZUS dla nowych firm?

Jak zostało już wspomniane, okres, przez który przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, jest ograniczony. Trwa on 24 miesiące kalendarzowe. Liczy się go od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub ustania ulgi na start. Przy ustalaniu czasu trwania ulgi (czyli okresu opłacania składek społecznych od niższej podstawy) bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność np. 16 stycznia 2021 roku, składki preferencyjne opłaca do końca stycznia 2023 roku (od 1 lutego obowiązują go składki w pełnym wymiarze).

Co więcej, do okresu korzystania z ulgi wlicza się czas, w którym przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, np. z powodu zawieszenia działalności gospodarczej czy podlegania tym ubezpieczeniom z innego tytułu.

Jak skorzystać z ulgi?

Na podstawie danych przekazanych z CEIDG urzędnicy ZUS przygotują za przedsiębiorcę dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek. Jednak samo zgłoszenie płatnika składek nie wystarczy - prowadzący działalność musi również zarejestrować się w ZUS do ubezpieczeń, wypełniając odpowiednie formularze (ZUS ZUA, jeśli zgłoszenie dotyczy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych lub tylko społecznych, lub ZUS ZZA, jeśli zgłoszenie dotyczy wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego, np. gdy przedsiębiorca pracuje także na etacie i występuje tzw. zbieg ubezpieczenia). Termin dokonania rejestracji to 7 dni od dnia rozpoczęcia ulgi.

Składki ZUS dla nowych firm w systemie wFirma.pl

systemie wFirma.pl można tworzyć deklaracje rozliczeniowe, w których naliczane są składki ZUS dla nowych firm. Po wyborze odpowiedniego schematu w ustawieniach, DRA można tworzyć w zakładce  START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Składki ZUS dla nowych firm - ZUS DRA

Co ważne deklaracje to można wysłać bezpośrednio z systemu do ZUS, bez konieczności korzystania z programów pobocznych jak ZUS PUE czy Płatnik. Można to zrobić poprzez zaznaczenie deklaracji i kliknięcie na WYŚLIJ/EKSPORTUJ, gdzie wybrać należy WYŚLIJ DO ZUS.

Składki ZUS dla nowych firm - wysyłka deklaracji

Użytkownik systemu nie musi posiadać podpisu kwalifikowanego - po jednorazowej weryfikacji firmy może korzystać z podpisów należących do pracowników wFirma.pl, którzy zajmą się przekazaniem deklaracji do ZUS.

Składki ZUS dla nowych firm - wysyłka z wFirma

Deklaracje przekazywane są każdego dnia roboczego o godzinie określonej w regulaminie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów