0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady zgłaszania przedsiębiorców do ZUS w CEIDG

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od  20 maja 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady zgłaszania przedsiębiorców do ZUS. Osoby te już na etapie wpisu do CEIDG mogą zgłosić się do ubezpieczeń ZUS. Możliwe jest również zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny. W poniższym artykule przedstawiamy na czym polegają zmiany i jak z nich korzystać.

Dotychczasowe zasady zgłaszania przedsiębiorców do ZUS

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek zgłosić jej rozpoczęcie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu powinien złożyć  wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1, który stanowi jednocześnie zgłoszenie firmy do ZUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Zasada ta dotyczy zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, na własny rachunek, jak i działających jako wspólnicy spółek cywilnych.

CEIDG dokonuje zgłoszenia do ZUS przedsiębiorcy jako płatnika składek na druku ZUS ZFA lub ZUS ZPA (w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby prywatnej). Jednak osobiście należało dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia przedsiębiorcy jako osoby ubezpieczonej w terminie 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego przedsiębiorca musiał wypełnić i złożyć papierowo lub elektronicznie następujące formularze:

  • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

  • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych.

Samodzielnie też dokonuje w ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny.

Nowe zasady zgłaszania przedsiębiorców do ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i będąca płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia ZUS będzie mogła zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego już na etapie składania wniosku w CEIDG. W ten sposób osoba prowadząca działalność nie będzie musiała dokonywać tej czynności samodzielnie, bezpośrednio w ZUS-ie. Przedsiębiorca będzie mógł też zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny.

Na podstawie danych przekazanych z CEIDG, ZUS sporządzi:

  • zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA, ZPA,

  • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych – na formularzu ZUS ZUA, lub

  • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZZA,

  • zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZCNA, o ile członkowie rodziny spełniają warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  • zmiany danych wykazanych w wymienionych zgłoszeniach,

  • zgłoszenia wyrejestrowania z wymienionych ubezpieczeń - na formularzu ZUS ZWUA, ZCNA.

Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS-u. Co więcej, dniem zgłoszenia do wymienionych ubezpieczeń będzie w takim przypadku dzień złożenia wnios­ku (CEIDG-1) o wpis do CEIDG wraz z żądaniem dokonania tych zgłoszeń.

Udogodnienie nie dla wszystkich

Z powyższego udogodnienia nie będą mogli korzystać wszyscy. Nowe zasady dotyczą osób, które z tytułu działalności opłacają składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniają innych osób) oraz członków ich rodzin.

Omawiane zmiany nie będą miały zastosowania m.in. do pracowników, zleceniobiorców oraz osób współpracujących. Przedsiębiorca jako płatnik składek nadal zobowiązany będzie samodzielnie zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS tych ubezpieczonych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów