Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura do paragonu dla osoby prywatnej nieprowadzącej działalności

Wystawiłam klientowi paragon fiskalny, jednak klient wrócił i zażądał wystawienia faktury. Czy możliwe jest wystawienie takiej faktury klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej? Jeśli tak, w jaki sposób faktura do paragonu powinna zostać wykazana w ewidencji?

Barbara, Krapkowice

 

Klient - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ma prawo zażądać wystawienia faktury, nawet jeżeli nie prowadzi on działalności gospodarczej, również w przypadku, gdy wcześniej otrzymał już paragon fiskalny.

W takiej sytuacji powinna Pani poprosić o zwrot paragonu fiskalnego. Powstały przychód należy zaksięgować na podstawie raportu z kasy. Jednak z uwagi na obowiązki w zakresie JPK_VAT faktura do paragonu obecnie jest księgowana do ewidencji podatkowych. Dlatego należy pamiętać, by raport z kasy pomniejszyć o przychód z faktur do paragonu, tak by nie został on zdublowany. Można tego dokonać na dwa sposoby:

  • od razu pomniejszyć księgowany przychód z raportu z kasy fiskalnej i zaksięgować wyłącznie część z paragonów do których nie wystawiono faktury do paragonu;
  • zaksięgować pełny raport z kasy fiskalnej, a następnie wprowadzić dodatkowy wpis ze znakiem minus na podstawie rejestru VAT faktur do paragonu.

Ważne jest też dopilnowanie, aby klient zwrócił paragon przed wystawieniem faktury.

Faktura wystawiona na żądanie osoby prywatnej została dokładnie opisana na gruncie prawa polskiego. Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek spełnić żądanie klienta:

  • jeżeli zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty - fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca,

  • nie później niż do 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Co więcej, żądanie może dotyczyć także sprzedaży zwolnionej z podatku od towarów i usług (tu jednak nie mają zastosowania rejestry JPK_VAT w związku z czym sprzedaż z faktur do paragonu nie jest rejestrowana ani w KPIR ani w rejestrze VAT). Należy również pamiętać, że jeżeli prośba klienta wpłynęła w terminie powyżej 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce wykonania usługi, sprzedawca nie musi wystawić faktury do paragonu, może to jednak zrobić dobrowolnie.