Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura do paragonu dla osoby prywatnej nieprowadzącej działalności

Wystawiłam klientowi paragon fiskalny, jednak klient wrócił i zażądał wystawienia faktury. Czy możliwe jest wystawienie takiej faktury klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej? Jeśli tak, w jaki sposób faktura do paragonu powinna zostać wykazana w ewidencji?

Barbara, Krapkowice

 

Klient - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ma prawo zażądać wystawienia faktury, nawet jeżeli nie prowadzi on działalności gospodarczej, również w przypadku, gdy wcześniej otrzymał paragon fiskalny.

W takiej sytuacji powinna Pani poprosić o zwrot paragonu fiskalnego. Powstały przychód należy zaksięgować na podstawie raportu z kasy fiskalnej, ponieważ faktury do paragonu wystawionej na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej nie ma konieczności wykazywać w pliku JPK_VAT.

Ważne jest też dopilnowanie, aby klient zwrócił paragon przed wystawieniem faktury.

Kiedy powinna być wystawiona faktura do paragonu dla osoby prywatnej?

Faktura wystawiona na żądanie osoby prywatnej została dokładnie opisana na gruncie prawa polskiego. Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek spełnić żądanie klienta:

  • jeżeli zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty - fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca,

  • nie później niż do 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Co więcej, żądanie może dotyczyć także sprzedaży zwolnionej z podatku od towarów i usług. Należy również pamiętać, że jeżeli prośba klienta wpłynęła w terminie powyżej 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce wykonania usługi, sprzedawca nie musi wystawić faktury do paragonu, może to jednak zrobić dobrowolnie.

Zgodnie ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2020 r. fakturę do paragonu na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będzie można wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie zostanie wskazany firmowy numer NIP nabywcy. W przeciwnym razie sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury do paragonu. Nowe przepisy nie dotyczą transakcji dokonywanych na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, wobec których fakturę do paragonu wystawia się na obecnie obowiązujących zasadach.

Faktura do paragonu dla osoby prywatnej - jak wystawić w systemie wfirma.pl?

Aby wystawić w systemie fakturę do paragonu w systemie wfirma.pl w sytuacji gdy kasa fiskalna nie jest integrowana z systemem należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Po uzupełnieniu podstawowych informacji wystarczy przejść do zakładki KSIĘGOWE i zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU. W przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych, gdy użytkownik nie chce jej księgować w ewidencjach może w polu "Skutek księgowy" wybrać opcję - NIE KSIĘGUJ. Dane uzupełniamy i klikamy opcję ZAPISZ.

faktura do paragonu