0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie możliwości stwarza system OGNIVO?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

 

Czym jest system OGNIVO?

Rozpoczynając rozważania na temat systemu OGNIVO należy wyjaśnić czym jest owy system. A mianowicie OGNIVO jest systemem umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Na gruncie prawa za takie podmioty uważa się ZUS, Pocztę Polską, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy sądowi oraz sądy i prokuratury. Podmiotami, które najczęściej kojarzymy z funkcjonowaniem systemu OGNIVO są banki. Takie rozumowanie jest zupełnie uzasadnione, gdyż banki właśnie za pomocą tego systemu przekazują komornikom niezbędne informacje w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, na temat rachunków bankowych wskazanych dłużników. Cały proces wymiany informacji odbywa się w sposób elektroniczny. Jest to niewątpliwie duże uproszczenie całego procesu, oraz w znaczny sposób wpływa na szybkość prowadzonego postępowania.

Jak już wspomnieliśmy system OGNIVO działa w formie aplikacji elektronicznej. Odbywa się to za pomocą przesłania przez komornika stosownego zapytania dotyczącego konkretnych dłużników. Zapytanie takie automatycznie zostaje  odbierane przez system i jednocześnie weryfikowane. Następnie etapem jest udzielenie wiadomości. Istotne jest, aby zapytanie wysłane przez komornika zostało opatrzone  bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Z czego składa się systam OGNIVO?

System OGNIVO jest aplikacją, która w swoim składzie ma szereg różnorodnych modółów odpowiadających za poszczególne, indywidualne potrzeby banków oraz instytucji z nimi współpracujących. Poniżej zcharakteryzujemy najbardziej istotne moduły.

 1. Moduły obowiązkowe:

  • Moduł reklamacji i zapytań – umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy bankami a ZUS czy Pocztą Polską.
  • Moduł monitoringu sald systemów rozliczeniowych – pozwala na sprawdzenie sald banku w ramach systemów rozliczeniowych KIR.
  • Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – obsługuje procesy związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty.
  • Moduł awaryjnego kopiowania plików BIF – umożliwia eksport i import plików BIF do/z bramki FTP w przypadku niedostępności podstawowego łącza transmisji danych. Od 2009 roku moduł ten jest obligatoryjny dla banków jako bezpośrednich uczestników rozliczeń.
 1. Moduły opcjonalne:

 • Moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – pozwala na bezpieczne przenoszenie rachunków klientów pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.
 • Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – umożliwia komornikom sądowym i skarbowym elektroniczną komunikację z bankami,
 • Moduł informacji wyprzedzającej o saldach przychodzących – umożliwia uzyskanie szczegółowych danych o wybranych transakcjach, które zostały przekazane do systemu rozliczeniowego na daną sesję.
 • Moduł do obsługi sądów i prokuratur – pozwala organom sprawiedliwości pozyskiwać dane chronione tajemnicą bankową, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego
 • Moduł spadkobierca - ułatwia komunikację pomiędzy bankami, umożliwiając sprawne ustalenie banku, w którym spadkodawca posiadał rachunki bankowe. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.
 • Moduł rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) - umożliwia przekazywanie danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby.

Czy jestem OGNIVO jest darmowy?

Oczywiście nic nie jest za darmo. Dokonywanie przez komornika sądowego zapytań w systemie OGNIVO wiąże się z poniesieniem opłat za strony wierzyciela. Wierzyciel jeżeli chce, aby komornik dokonał stosownych czynności za pomocą systemu OGNIVO, musi w tym przedmiocie złożyć stosowny wniosek oraz wpłacić zaliczkę. Warto zaznaczyć, że to wierzyciel we wniosku powinien wskazać konkretne banki, do których chce, aby komornik skierował stosowne zapytanie.

Mimo, że system OGNIVO nie jest bezpłatny to niewątpliwie pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia papierkowej  korespondencji z instytucjami co z kolei pozwala obniżyć koszty uzyskiwania informacji. Jeszcze jedną fundamentalną zaletą korzystania z takiego rozwiązania stanowi szybkość uzyskiwania niezbędnych informacji dla prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów