0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korzyści, wypływające z korzystania z systemu OGNIVO

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozważania na temat systemu OGNIVO należy rozpocząć od wyjaśnienia zasad funkcjonowania omawianego zagadnienia. OGNIVO umożliwia wymianę informacji pomiędzy bankami a innymi podmiotami, którym prawo przyznaje możliwość uzyskiwania tajnych informacji (np. wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników). Wymiana taka dokonywana jest elektronicznie, co znacznie wpływa na usprawnienie procesu, w szczególności jeśli chodzi o szybkość uzyskiwanych informacji.

Jak działa OGNIVO?

Warto zaznaczyć, że OGNIVO jest niczym innym jak aplikacją. Do takiej aplikacji  komornicy przesyłają zapytania dotyczące dłużników opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Następnie takie wysłane zapytanie jest odbierane w sposób automatyczny oraz weryfikowane, po czym następuje udzielenie odpowiedzi komornikowi.

Szczegóły działania systemu OGNIVO

Aplikacja OGNIVO składa się z szeregu modułów, z których każdy odpowiada na indywidualne potrzeby banków i instytucji współpracujących z nimi. Są to między innymi:

 1. Moduły obowiązkowe:

 • Moduł reklamacji i zapytań –między bankami a ZUS czy Pocztą Polską.

 • Moduł monitoringu sald systemów rozliczeniowych – pozwala na sprawdzenie sald banku w ramach systemów rozliczeniowych KIR.

 • Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – obsługuje procesy związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty.

 • Moduł awaryjnego kopiowania plików BIF – umożliwia eksport i import plików BIF do/z bramki FTP w przypadku niedostępności podstawowego łącza transmisji danych. Od 2009 roku moduł ten jest obligatoryjny dla banków jako bezpośrednich uczestników rozliczeń.

 1. Moduły opcjonalne:

 • Moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – pozwala na bezpieczne przenoszenie rachunków klientów pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.

 • Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – umożliwia komornikom sądowym i skarbowym elektroniczną komunikację z bankami,

 • Moduł informacji wyprzedzającej o saldach przychodzących – umożliwia uzyskanie szczegółowych danych o wybranych transakcjach, które zostały przekazane do systemu rozliczeniowego na daną sesję.

 • Moduł do obsługi sądów i prokuratur – pozwala organom sprawiedliwości pozyskiwać dane chronione tajemnicą bankową, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego

 • Moduł spadkobierca - ułatwia komunikację pomiędzy bankami, umożliwiając sprawne ustalenie banku, w którym spadkodawca posiadał rachunki bankowe. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.

Moduł rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) - umożliwia przekazywanie danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów