0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

OGNIVO - czym jest i z jakich elementów składa się system?

Wielkość tekstu:

Czym jest OGNIVO?

System OGNIVO to jedyne na rynku rozwiązanie, które umożliwia elektroniczną wymianę informacji między bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Pozwala na znaczne usprawnienie prowadzonego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapytań i reklamacji, który wcześniej odbywał się w formie papierowej.

System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników. W tym celu komornik przegotowuje zapytanie składające się z listy dłużników, podpisuje je bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesyła do aplikacji OGNIVO. Jest ono automatycznie odebrane, po czym następuje zdalna weryfikacja i udzielenie odpowiedzi komornikowi sądowemu.

Z jakich elementów składa się system OGNIVO?

Aplikacja OGNIVO składa się z dedykowanych modułów, z których każdy odpowiada na konkretne potrzeby banków i instytucji współpracujących z nimi.

Poniżej  zostaną przedstawione najbardziej istotne moduły.

Moduły obowiązkowe:

  • Moduł reklamacji i zapytań – umożliwia elektroniczną wymianę informacji w zakresie realizowanych przelewów między bankami a ZUS czy Pocztą Polską.
  • Moduł monitoringu sald systemów rozliczeniowych – pozwala na sprawdzenie sald banku w ramach systemów rozliczeniowych KIR. Aktualizacja stanu rozliczeń następuje po każdej zmianie.

  • Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – obsługuje procesy związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty.

  • Moduł awaryjnego kopiowania plików BIF – umożliwia eksport i import plików BIF do/z bramki FTP w przypadku niedostępności podstawowego łącza transmisji danych. Od 2009 roku moduł ten jest obowiązkowy dla banków jako bezpośrednich uczestników rozliczeń.

Moduły opcjonalne:

  • Moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – pozwala terminowo, sprawnie i bezpiecznie przenosić rachunki klientów pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem. Zapewnia jednoznaczność i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.

  • Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – umożliwia komornikom sądowym i skarbowym elektroniczną komunikację z bankami, co znacząco usprawnia obsługę zajęć. Dzięki temu mogą oni szybko uzyskać od banków informacje na temat rachunków osób, wobec których prowadzona jest egzekucja.

  • Moduł informacji wyprzedzającej o saldach przychodzących – umożliwia uzyskanie szczegółowych danych (tzw. analitycznych) o wybranych transakcjach, które zostały przekazane do systemu rozliczeniowego na daną sesję. Tym samym klient banku może zostać poinformowany, jeszcze przed zakończeniem sesji, że na rachunek bankowy wpłyną konkretne przelewy.

  • Moduł do obsługi sądów i prokuratur – pozwala organom sprawiedliwości pozyskiwać dane chronione tajemnicą bankową, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego. Są to m.in. informacje o posiadaniu konta w danym banku i wysokości jego salda w dniu złożenia zapytania. Zapytania te mogą dotyczyć osób prawnych lub fizycznych, wobec których prowadzone są postępowania przygotowawcze.

  • Moduł spadkobierca - ułatwia komunikację pomiędzy bankami, umożliwiając sprawne ustalenie banku, w którym spadkodawca posiadał rachunki bankowe. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.

  • Moduł rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) - umożliwia przekazywanie danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby.

Mateusz Jakóbiak, vindicat.pl 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów