0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

OGNIVO – co to za system? Co daje wierzycielowi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

OGNIVO jest systemem umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy wskazanymi przez prawo podmiotami - są to ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy oraz sądy i prokuratury. Przede wszystkim ważne są w tym przypadku banki, które za pomocą systemu OGNIVO przekazują komornikowi sądowemu niezbędne informacje na temat rachunków bankowych wskazanych dłużników w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wymiana danych odbywa się w sposób elektroniczny, co upraszcza cały proces i znacznie wpływa na szybkość prowadzonego postępowania.

System OGNIVO działa w formie aplikacji elektronicznej. Cały mechanizm polega na tym, że komornik przesyła zapytania dotyczące konkretnych dłużników, które w sposób automatyczny są odbierane przez system i weryfikowane. Wymogiem formalnym wysłania przez komornika takiego zapytania jest i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy przebieg działania w  systemie OGNIVO

W skład aplikacji OGNIVO wchodzi szereg modułów, z których każdy jest odpowiedzialny za indywidualne potrzeby banków oraz instytucji z nimi współpracujących. Wśród takich modułów wyróżnia się:

 1. Moduły obowiązkowe:

 • Moduł reklamacji i zapytań – umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy bankami a ZUS lub Pocztą Polską,

 • Moduł monitoringu sald systemów rozliczeniowych – pozwala na sprawdzenie sald banku w ramach systemów rozliczeniowych KIR,

 • Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – obsługuje procesy, związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty,

 • Moduł awaryjnego kopiowania plików BIF – umożliwia eksport i import plików BIF do/z bramki FTP w przypadku niedostępności podstawowego łącza transmisji danych. Od 2009 roku moduł ten jest obligatoryjny dla banków jako bezpośrednich uczestników rozliczeń.

 1. Moduły opcjonalne:

 • Moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – pozwala na bezpieczne przenoszenie rachunków klientów pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem. Moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich.

 • Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – umożliwia komornikom sądowym i skarbowym elektroniczną komunikację z bankami,

 • Moduł informacji wyprzedzającej o saldach przychodzących – umożliwia uzyskanie szczegółowych danych o wybranych transakcjach, które zostały przekazane do systemu rozliczeniowego na daną sesję,

 • Moduł do obsługi sądów i prokuratur – pozwala organom sprawiedliwości pozyskiwać chronione tajemnicą bankową dane, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego,

 • Moduł spadkobierca - ułatwia komunikację pomiędzy bankami, umożliwiając sprawne ustalenie banku, w którym spadkodawca posiadał rachunki bankowe (moduł działa zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich),

 • Moduł rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) - umożliwia przekazywanie danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby.

Zapytania w systemie OGNIVO

Dokonywanie przez komornika sądowego zapytań w systemie OGNIVO wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat za strony wierzyciela. Jeżeli wierzyciel wnioskuje o dokonanie czynności np. poszukiwanie majątku dłużnika i chce, by komornik dokonał sprawdzenia jego rachunków bankowych w systemie OGNIVO właśnie w tym zakresie, musi złożyć wniosek o przeprowadzenie takiej czynności oraz wpłacić zaliczkę. W takim wniosku wierzyciel powinien wymienić konkretne banki, do których chce, aby komornik skierował stosowne zapytanie, lub może określić rodzaje banków, do których komornik ma skierować zapytanie (np. wszystkie banki w OGNIVO, wszystkie komercyjne, wszystkie spółdzielcze).

Niewątpliwie wśród zalet z tego systemu należy podkreślić jego wymiar ekonomiczny dla wierzyciela. Otóż system OGNIVO, mimo że nie jest nieodpłatny, pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia tradycyjnej korespondencji z instytucjami, co pozwala obniżyć koszty uzyskiwania informacji. Następną korzyścią jest szybkość uzyskiwania niezbędnych informacji dla prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Warto też zwrócić uwagę, iż OGNIVO pozwala na stały monitoring wysłanych zapytań.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów