0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyty dla rolników - jak rolnik może finansować inwestycje w rozwój?

Wielkość tekstu:

Gospodarstwo rolnicze jak i przedsiębiorstwo potrzebuje inwestycji by móc się rozwijać. Zakup nowych, gruntów, maszyn rolniczych oraz finansowanie nowych rozwiązań technologicznych, nie jest tani. Bez tego jednak działalność rolnicza byłaby zacofana i niedochodowa. Skąd jednak brać pieniądze na takie wydatki? Odpowiedź jest prosta, kredyty dla rolników oferowane przez różne instytucje finansowe.

Kredyty dla rolników to specjalna oferta, przygotowana przez różne banki, która jest dostosowana do potrzeb klienta. Warto pamiętać, że gospodarstwa rolnicze, nie zawsze posiadają założoną działalność gospodarczą a ich przychody są zazwyczaj uzależnione od sezonu. Działania rolników są również wspierane przez różnorodne projekty finansowe przygotowywane przez Państwo oraz Unię Europejską. Jakie produkty finansowe mają do wyboru rolnicy? Oto kilka najciekawszych propozycji.

Kredyty dla rolników - kredyty preferencyjne

Są to kredyty inwestycyjne ze specjalnymi dopłatami do oprocentowania od ARiMR, czyli Agencji do Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Z oferty kredytów referencyjnych mogą skorzystać między innymi:

  • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niebędące emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • osoby prawne, 
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  • podmiotom będące mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP), które nie znajdują się w trudnej sytuacji, oraz na których nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

Kredyty preferencyjne są udzielane na:

  • zakup ziem rolnych;

  • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane czynniki naturalne np. suszę, grad, przymrozki, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, pod warunkiem, że szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich nie przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej;

  • zakup maszyn i instalację maszyn oraz urządzeń rolniczych;

  • wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży;

  • nabywania akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb, a także na zakup udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie.

Kredyty z gwarancją COSME

Kredyty z gwarancją COSME są przeznaczone dla rolników prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt przygotowany przez Unię Europejską umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego na zabezpieczenie kredytu aż do 80% kwoty. Okres czasu trwania gwarancji dla kredytu obrotowego to aż 27 miesięcy, zaś w przypadku kredytu inwestycyjnego to nawet 99 miesięcy. Dzięki temu znacznie łatwiej uzyskać dofinansowanie a dodatkowo rolnicy nie muszą zastawiać własnego majątku w celu zabezpieczania kredytu. W razie problemów ze spłatą kredytu z powodów np. klęski żywiołowej to zostanie ona dokonana przez gwaranta. Otrzymania gwarancji COSME ułatwia również przyznanie kredytu przez banki.

Pozostałe rodzaje kredytów o jakie mogą starać się rolnicy

Poza kredytami preferencyjnymi rolnicy mogą skorzystać z oferty bankowej przygotowanej specjalnie dla nich. Są to kredyty dla rolników na zakup ziemi czy maszyn rolnych. 

Kredyty na zakup ziemi rolnej oferują między innymi banki PKO, BGŻ PNB Paribas, Santander, czy Credit Agricole. Kwota jaką można uzyskać na ten cel to nawet 20 000 000 zł, a maksymalny okres kredytowania to 30 lat. Kredyty takie mają bardzo dobre warunki oprocentowania i niskie prowizje. 

Podobna oferta dotyczy również kredytów na zakup maszyn rolniczych. Za użyczoną pożyczkę można zakupić maszyny nowe oraz używane. Minimalna kwota kredytowania to 30 000 zł, zaś maksymalna oferta zależna jest od banku. Jednak istotną kwestią jest fakt, że kredyt może pokryć nawet 95% wartości zakupu.

Oczywiście można również skorzystać z oferty kredytów gotówkowych, które można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Wysokość kwoty to nawet 500 000 zł, zaś okres kredytowania to nawet 12 lat. Pożyczka taka umożliwia dokonanie szybkich inwestycji w prowadzonym gospodarstwie, lub też zachowanie płynności finansowej w trudniejszej sytuacji. 

Oferta kredytów rolniczych jest bardzo szeroka. Starając się o środki na rozwój i inwestycje w gospodarstwo, warto przede wszystkim skorzystać z oferty kredytów preferencyjnych i z gwarancją COSME, które znacznie ułatwią spłatę zobowiązań finansowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów