0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Które e-deklaracje nie wymagają podpisu elektronicznego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Deklaracje dotyczące podatku od towarów i usług czy też podatku dochodowego coraz częściej składane są przez podatników w formie elektronicznej. Dla osób fizycznych Ministerstwo Finansów przewiduje uproszczoną formę takiej e-wysyłki. Obecnie katalog zeznań, które mogą być w ten sposób przekazywane do urzędu, został poszerzony o dodatkowe 18 pozycji.

Podpis elektroniczny a inne metody zapewniania autentyczności

O konieczności opatrywania deklaracji podatkowych bezpiecznym podpisem elektronicznym mówi Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Co do zasady zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt. deklaracje i podania przesyłane przez internet powinny taki właśnie podpis posiadać.

Jednakże zgodnie z pkt 2 wskazanego przepisu istnieje alternatywa dla posiadania klasycznego bezpiecznego podpisu. Podatnik może autoryzować swoje e-deklaracje, podając określony w par. 5 pkt 2 rozporządzenia zestaw cech. Wymieniono tu podstawowe dane osoby – czyli NIP, pierwsze imię, nazwisko i datę urodzenia, a ponadto kwoty przychodu wykazane w odpowiednim zeznaniu rocznym za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym deklaracje i podania są przesyłane. Jeśli zeznanie roczne nie było w adekwatnym okresie składane, wtedy w celu weryfikacji podawać należy wartość “0”.

Co istotne, możliwość przesyłania wybranych e-deklaracji bez bezpiecznego podpisu elektronicznego dotyczy wyłącznie osób fizycznych - zarówno przedsiębiorców, jak i podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Pozostałe podmioty – osoby prawne czy jednostki nieposiadające osobowości prawnej, aby skorzystać z e-deklaracji, muszą posiadać bezpieczny podpis. Alternatywą jest także składanie papierowych wersji deklaracji podatkowych.

Od 2014 r. e-deklaracje akcyzowe także bez podpisu

We wskazanym wcześniej rozporządzeniu, zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz 3-8, wskazano zakres deklaracji, które osoby fizyczne mogą przesyłać przez internet w sposób uproszczony.

I tak podpis elektroniczny już od końca 2012 r. nie jest wymagany przy wysyłce:

 • deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K i VAT-7D,
 • deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3),
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym - PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
 • zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok - PIT-28,
 • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego - PIT-16A,
 • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego - PIT-19A,
 • wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej - PIT-16,
 • deklaracji dla podatku od towarów i usług (Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer) - VAP-1.

Powyższy przepis został obecnie rozszerzony przez Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Uproszczona procedura wysyłki e-deklaracji  obecnie obejmuje także następujące deklaracje:

 • deklarację dla podatku od wydobycia niektórych kopalin - P-KOP,
 • deklarację dla podatku akcyzowego - AKC-4/AKC-4zo - z załącznikami,
 • deklarację podatkową od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej - AKC-EN,
 • deklarację dla podatku akcyzowego do wyrobów węglowych - AKC-WW,
 • informację o alkoholu etylowym w składzie podatkowym - INF-A,
 • informację o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym - INF-B,
 • informację o piwie w składzie podatkowym - INF-C,
 • informację o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) - INF-D,
 • informację o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym - INF-F,
 • informację o paliwach opałowych w składzie podatkowym - INF-I,
 • informację o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym - INF-J,
 • informację o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym - INF-K,
 • deklarację o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika - AKC-P,
 • deklarację dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego - AKC-ST/AKC-STn,
 • deklarację dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) - AKC-WG,
 • deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego - AKC-U,
 • deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy - AKC-PA,
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.

Rozporządzenie zmieniające obowiązuje od 1 stycznia 2014 r., ale e-deklaracje w nim wskazane można składać elektronicznie w sposób uproszczony już za okresy rozliczeniowe zaczynające się po 30 listopada 2013 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów