0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podpis kwalifikowany - czy jest przydatny w kadrach?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2019 roku firmy mogą prowadzić akta osobowe pracowników w formie elektronicznej. Oznacza to, że pracodawcy mają możliwość całkowitej rezygnacji z papierowych dokumentacji pracowniczych. Digitalizacja akt osobowych wymaga jednak korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej. Sprawdź, co mogą zyskać kadry oraz działy HR dzięki usługom zaufania oraz jak wyrobić podpis kwalifikowany!

Czym są e-akta?

Zmiany w przepisach z 2019 roku pozwoliły pracodawcom na wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. E-akta, czyli elektroniczne akta osobowe, zostały prawnie zrównane z dokumentami przechowywanymi w formie papierowej. W ten sposób osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w firmach zyskały pełną możliwość cyfryzacji informacji dotyczących pracowników. Działanie to wiąże się jednak z szeregiem wymogów, które należy spełnić, aby tworzyć i przechowywać dokumenty kadrowe zgodnie z prawem. 

Jak prowadzić elektroniczne akta osobowe? 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej, akta każdego pracownika powinny być podzielone na 4 części dotyczące rekrutacji, przebiegu zatrudnienia, ustania stosunku pracy oraz wszelkich kar porządkowych nakładanych na pracownika (tj. upomnienia, nagany, kary pieniężne). 

Sporządzając elektroniczne akta pracownicze, należy kierować się także następującymi zasadami: 

 • Pliki w e-aktach osobowych powinny być integralne, czyli zabezpieczone tak, aby nie było możliwości wprowadzenie w nich zmian. 
 • Elektroniczne akta osobowe muszą być administrowane wyłącznie przez upoważnione osoby w przedsiębiorstwie. 
 • Pliki muszą być odpowiednio chronione, aby nie uległy utracie lub uszkodzeniu. 
 • System do przechowywania plików powinien zbierać informacje o osobach, które przeglądały dokumenty. 
 • Dokumenty powinny być tak przygotowane, aby można było wyszukiwać je po metadanych. 
 • Do każdego pracownika w firmie powinien być przyporządkowany jeden folder z pełną dokumentacją pracowniczą.

Jakie dokumenty pracownicze można przechowywać w formie elektronicznej? 

Cyfryzacja pracowniczych akt osobowych nie musi obejmować całej dokumentacji. Pracodawca może cały czas decydować, które części akt będzie przechowywał w formie elektronicznej, a które w formie papierowej. 

Do dokumentów kadrowych, które mogą zostać przygotowane w wersji elektronicznej należą m.in. dokumenty związane z prowadzeniem ewidencji, protokoły odbioru, delegacje, wnioski urlopowe, rozliczenia rachunków, potwierdzenia doręczenia PIT-11, za świadczenia chorobowe, a także umowy o pracę. 

Jak podpisywać elektroniczne akta osobowe?

Każdy pracodawca, chcący prowadzić e-akta, musi zaopatrzyć się w kwalifikowany podpis elektroniczny lub kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, które można uzyskać w Centrum Certyfikacji EuroCert. Przygotowanie akt następuje poprzez stworzenie odpowiednich plików, które następnie zostają podpisane za pomocą jednego z wymienionych narzędzi. 

W celu właściwego prowadzenia e-akt, pracodawca może stosować podpis kwalifikowany, który został wydany na jego imię i nazwisko. Właściciel firmy może także upoważnić do podpisywania akt osobowych pracownika księgowości lub działu HR. Wtedy osoba upoważniona musi dysponować własnym unikalnym e-podpisem. E-Akta często pieczętuje się także pieczęcią elektroniczną, która zawiera wyłącznie dane firmy, bez danych personalnych. Wówczas upoważnienie do jej stosowania otrzymuje konkretny pracownik w firmie.

Elektroniczny podpis kwalifikowany - korzyści dla kadr i działów HR 

Stosowanie kwalifikowanych usług zaufania, tj. pieczęci i podpisu elektronicznego wiąże się z szeregiem korzyści i ułatwień w codziennej pracy kadr i osób odpowiedzialnych za HR w firmie. Do najważniejszych zalet należą: 

 • Mniejsze koszty pracy i oszczędności czasowe. Zatrudnienie nowego pracownika, który mieszka daleko od centrali biura i pracuje zdalnie, jest kosztowne. Koszt dojazdu do siedziby w celu podjęcia zatrudnienia i ewentualnego noclegu może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Zawarcie umowy w sposób elektroniczny nie generuje dodatkowych wydatków i jest niezwykle komfortowe dla obu stron. 
 • Mniej pomyłek. Przepisywanie danych z kwestionariuszy osobowych wypełnionych ręcznie to często duży problem dla pracowników kadr. Kopiowanie danych z dokumentów elektronicznych podpisanych podpisem kwalifikowanym przez pracownika pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych błędów, np. w numerach rachunków bankowych. 
 • Efektywniejsza praca. Tradycyjny obieg dokumentów zajmuje zdecydowanie więcej czasu niż wysyłka e-Akt drogą mailową. Korzystając z usług zaufania, można przyspieszyć wiele procesów w firmie i wykorzystać zaoszczędzony czas na inne czynności w działach HR lub rozwój. 
 • Możliwość konfiguracji z systemami ERP. Usługi zaufania można zintegrować z wewnętrznymi aplikacjami w przedsiębiorstwach, co znacznie usprawnia procesy biznesowe. W ten sposób dokumenty wychodzące z systemów działów HR zostają automatycznie opatrzone kwalifikowanym podpisem lub e-pieczęcią, a odbiorcy otrzymują pliki, których autentyczność została potwierdzona. 
 • Sprawna komunikacja z administracją publiczną. Podpis kwalifikowany skutecznie zastępuje Profil Zaufany, przez co do komunikacji z urzędami można używać jednego, uniwersalnego narzędzia. Sprawy urzędowe czy związane z działalnością firmy (np. składanie deklaracji ZUS) można załatwić bez opuszczania biura. 
 • Budowa profesjonalnego wizerunku firmy Stosowanie usług zaufania, które wspierają pracę zdalną, sprawia, że przedsiębiorstwo staje się nowoczesne i podąża za technologicznymi trendami. Jest to szczególnie ważne w działach HR, które rekrutują głównie osoby pracujące zdalnie, np. z branży IT. 

Nie stosujesz jeszcze podpisu kwalifikowanego lub e-pieczęci kwalifikowanej? 

Skontaktuj się z doradcą EuroCert, który zarekomenduje rozwiązanie optymalne dla Twojego biznesu:

Kontakt email: biuro@eurocert

Artykuł sponsorowany

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów