Poradnik Przedsiębiorcy

Akta osobowe pracowników - zmiany w prowadzeniu dokumentacji

Słyszałem, że w 2016 roku zmianie ulegały przepisy dotyczące tego, jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracowników. Zatrudniam wiele osób na podstawie umowy o pracę i chciałbym się dowiedzieć, co muszę, a czego już nie trzeba przechowywać w dokumentacji kadrowej?

Edward, Stare Juchy

 Akta osobowe pracownika - podstawa prawna

Zmiany dotyczące przepisów w sprawie prowadzenia akt osobowych pracowników weszły w życie 2 stycznia 2016 roku. Reguluje je rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia akt osobowych

Nowe przepisy wiążą się nieodłącznie z rewolucyjnymi zmianami w prawie pracy. Od tego roku pracodawca:

  • nie musi dołączać wniosków dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach dodatkowego urlopu macierzyńskiego - urlop ten został włączony do urlopu rodzicielskiego,

  • powinien stosować nowy wzór umowy o pracę - usunięto z niego zapisy dotyczące “zlikwidowanej” umowy na czas wykonywania określonej pracy,

  • musi sporządzać i przechowywać informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony w sytuacji, gdy jest ona zawierana powyżej limitu 33 miesięcy lub jest czwartą umową na czas określony - ten przepis dotyczy zmian w zawieraniu i limitowaniu umów na czas określony.