0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Porównanie systemu kadrowo-płacowego: wFirma a Firmao

Wielkość tekstu:

W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się dużą zmiennością, każdy przedsiębiorca – niezależnie od branży, w której prosperuje – potrzebuje dobrego programu do obsługi i rozliczania firmy oraz pracowników. Oprogramowanie kadrowe online powinno pozwalać na prowadzenie w jednym miejscu wszystkich spraw związanych z obsługą kadr, naliczaniem płac oraz rozliczaniem składek ZUS. W tym miejscu pojawia się pytanie – jaki system kadrowo-płacowy wybrać? Które rozwiązanie zagwarantuje przydatne funkcjonalności? Chcąc wytypować odpowiedni program do kadr i płac, powinniśmy sięgnąć po rzetelne źródła informacji i zweryfikować dostępne na rynku oprogramowanie. W niniejszym artykule omawiamy, jakie funkcje oferuje platforma Firmao, a jakie system wFirma. Przeczytaj artykuł i sprawdź, który z nich będzie dedykowany właśnie dla Ciebie!

System Firmao a wFirma

Zarówno program Firmao, jak i wFirma są systemami dostępnymi online, co jest dużym udogodnieniem dla użytkownika w codziennej pracy. Obie platformy posiadają moduły kadrowo-płacowe służące do rozliczania pracowników, jednak ich zakres i funkcje w pewnych obszarach znacząco się różnią.

firmao a wFirma

Pracownik w systemie

Podstawową, a zarazem najważniejszą funkcją, jaką oferują oba programy kadrowo-płacowe – zarówno Firmao, jak i wFirma – jest możliwość wprowadzania wielu danych pracownika.

Dodawanie pracownika

Firmao umożliwia wprowadzenie danych pracownika ręcznie do programu. W pierwszym kroku system wymaga podania tylko podstawowych danych, takich jak: imię, nazwisko i PESEL pracownika. Po zapisaniu danych nowy pracownik zostaje dodany do listy osób zatrudnionych. Moduł kadrowo-płacowy oferuje bardzo przydatną funkcjonalność, jaką jest możliwość szybkiego edytowania danych pracowników – bez konieczności wchodzenia w szczegóły pracownika. Edycja danych może odbywać się bezpośrednio z poziomu listy pracowników. Firmao umożliwia również założenie pracownikowi dodatkowego konta, które zostanie podpięte pod konto firmowe i w ten sposób utworzy się profil pracownika w programie. Funkcja ta, pomimo iż bardzo przydatna, nie do końca jest dla użytkownika intuicyjna. Stworzenie konta pracownika polega na wprowadzeniu do systemu nowego użytkownika, co może być mylące w przypadku, gdy np. pracodawca nie planuje umożliwiać osobom zatrudnionym uzyskania dostępu do programu w celu dokonywania rozliczeń firmowych.

Oprogramowanie wFirma – tak jak Firmao – umożliwia wprowadzenie danych pracownika przez użytkownika ręcznie do systemu. W tym przypadku proces przebiega podobnie: jeżeli użytkownik zapisze profil pracownika bez uzupełnienia podstawowych danych, to system poinformuje o brakach, które należy uzupełnić w celu przeprowadzenia dalszych operacji dotyczących danej osoby. Program wFirma gwarantuje również swoim użytkownikom możliwość wprowadzania danych pracownika w alternatywny sposób. Jest to osiągalne poprzez tworzenie nowego użytkownika systemu lub poprzez wysyłkę kwestionariusza osobowego do kandydata do pracy. Osoba, do której zostaje wysłany kwestionariusz online, zakłada własny panel e-Pracownika w systemie, a po uzupełnieniu danych i zatwierdzeniu ich przez użytkownika program wczytuje je w systemie pracodawcy. Wszystko dzieje się więc bardzo szybko i automatycznie. Bez wątpienia funkcjonalność ta znacznie przyspiesza proces zatrudniania pracownika.

Dokumenty do zatrudnienia

System wFirma oferuje swoim użytkownikom możliwość automatycznego generowania gotowych wydruków potrzebnych do zatrudniania, takich jak: skierowanie na badania lekarskie, kwestionariusz osobowy, PIT-2 itp. Na ten moment program Firmao nie dysponuje taką funkcjonalnością.

Generator umów

Firmao umożliwia swoim użytkownikom generowanie następujących rodzajów umów:

 • umowy o pracę (na czas określony, nieokreślony);
 • umowy zlecenie;
 • umowy o dzieło;
 • umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich;
 • kontrakt menadżerski.

Metodologia dodawania umów jest tutaj niezmienna i prosta. Użytkownik systemu po wybraniu rodzaju umowy musi określić jej podstawowe parametry – nie ma tutaj dodatkowych podpowiedzi ze strony systemu czy objaśnień, które mogłyby być przydatne np. dla małego przedsiębiorcy.

Po utworzeniu umowy dla pracownika system umożliwia dokonanie wydruku dokumentu z wykorzystaniem gotowego szablonu. Firmao udostępnia również opcję generowania własnych szablonów dokumentów – wytwarzanie oraz edycja dokumentów odbywa się za pomocą programu iReport lub we współpracy z programistami systemu. Rozwiązanie to nie należy do najbardziej optymalnych i wydłuża proces pracy.

Platforma wFirma również gwarantuje możliwość generowania najważniejszych rodzajów umów, ale dodatkowo oferuje opcję tworzenia:

 • umów o pracę na okres próbny;
 • umów o pracę na czas zastępstwa.

W zależności od rodzaju generowanej umowy system wFirma podpowie, jakie dane należy w niej podać. W module kadrowo-płacowym rozbudowany został również system podpowiedzi i wyjaśnień, dostępny pod symbolami znaków zapytania. Generator umów umożliwia edycję systemowych wzorów umów, jak i tworzenie własnych szablonów dokumentów. Wymagana jest do tego uprzednia jednorazowa weryfikacja użytkownika. Warto jednak nadmienić, że opłata jest jednorazowa i pozwala także na korzystanie z innej funkcjonalności systemu wFirma – wysyłki deklaracji ubezpieczeniowych bezpośrednio do ZUS-u.

e-akta pracownicze

Na ten moment system Firmao nie oferuje swoim użytkownikom gotowego rozwiązania służącego do prowadzenia e-akt, natomiast umożliwia przechowywanie załączników dokumentów.

Platforma wFirma posiada funkcję prowadzenia elektronicznych akt osobowych, w pełni zgodnych z wymogami określonymi przez ustawę. W systemie istnieje możliwość prowadzenia pełnych akt elektronicznych dla pracowników z automatycznie określonym podziałem na teczki osobowe A, B, C i D. W programie można zarówno tworzyć dokumenty, które następnie użytkownik może zapisać w systemie i/lub wydrukować, jak i zaczytywać dokumenty z własnego dysku. Program kadrowy wydaje się w pełni dostosowany do prowadzenia elektronicznych akt osobowych w firmie.

Panel e-Pracownik

Zarówno Firmao, jak i wFirma umożliwiają tworzenie kont dla pracowników. Główna różnica pomiędzy programami polega na tym, że w Firmao tworzy się nowego użytkownika systemu z określonymi dostępami – takie rozwiązanie daje możliwość m.in. wprowadzania godzin pracy i generowania wniosków urlopowych.

Natomiast wFirma umożliwia jednocześnie podpięcie nowego użytkownika systemu (np. kadrową), jak i stworzenie kont dla pracowników, dzięki którym będą oni mogli korzystać z panelu e-Pracownik. Panel ułatwia przekazywanie informacji między pracodawcą a pracownikiem.

Funkcja e-Pracownik w wFirma pozwala pracownikowi na zarządzanie własnymi zadaniami, wystawianie wniosków urlopowych. Osoba zatrudniona zyskuje również wgląd w swój grafik pracy oraz do dokumentacji pracowniczej i płacowej, jeżeli ta zostanie mu udostępniona.

ZUS w systemie Firmao i wFirma

System Firmao obecnie nie umożliwia generowania ani deklaracji zgłoszeniowych do ZUS-u, ani deklaracji rozliczeniowych DRA. Użytkownik może natomiast księgować koszty związane ze składkami ZUS. Firmao nie jest zintegrowany z ZUS-em, co oznacza, że nie można importować i eksportować plików z/do ZUS-u.

Oprogramowanie wFirma oferuje możliwość generowania deklaracji zgłoszeniowych do ZUS-u za przedsiębiorcę i pracowników, tworzenie deklaracji rozliczeniowych DRA wraz z raportami imiennymi, zaświadczeń Z-3, Z-3a i Z-3b i innych dokumentów niezbędnych do poprawnego rozliczania się z ZUS-em.

Firmy, które dokonają weryfikacji w systemie, mają również możliwość realizowania wysyłki deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS-u bez konieczności posiadania własnego podpisu kwalifikowanego – użytkownik może korzystać z podpisów należących do pracowników wFirma. Dodatkowo w wFirma istnieje opcja tworzenia paczek z deklaracjami, w ramach których użytkownik określa kolejność wysyłki kilku deklaracji zgłoszeniowych naraz.

Moduł Kadry, płace i ubezpieczenia w systemie wFirma umożliwia import e-Zwolnień lekarskich z PUE ZUS. Natomiast zaświadczenia Z-3 można wygodnie eksportować do pliku, aby wysłać je również przez PUE.

Rozliczanie wynagrodzeń

Jedną z najważniejszych funkcjonalności oferowanych przez program płacowy z perspektywy pracodawcy jest opcja automatycznego, poprawnego generowania list płac, a więc rozliczania wynagrodzeń pracowników.

Listy płac

Firmao umożliwia szybkie i intuicyjne generowanie list płac. Użytkownik systemu po wskazaniu okresu, za który chce dokonać rozliczenia, zapisuje zmiany, a program automatycznie dokonuje wyliczeń do listy płac. W programie wytwarza się jedną zbiorową listę płac dla wszystkich rodzajów umów – nie ma możliwości zdefiniowania podziału na rodzaje umów. Można natomiast generować listy płac dla określonych pracowników.

Bardzo przydatną funkcją w systemie Firmao jest możliwość szybkiej i łatwej edycji list płac. Wystarczy, że użytkownik systemu wejdzie w szczegóły listy płac i już z tego poziomu, mając wgląd we wszystkie pozycje listy płac, może dokonywać modyfikacji składników wynagrodzenia. Skorygować można większość elementów składowych, takich jak: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie chorobowe, kwoty dodatków, świadczenia chorobowe, koszty uzyskania przychodu i inne. Nie można natomiast edytować wyliczonych kwot składek ZUS czy zaliczki na podatek.

System wFirma, podobnie jak Firmao, oferuje intuicyjne rozwiązania, jednak gwarantuje użytkownikowi szerszy wybór opcji. Już na etapie tworzenia listy płac istnieje możliwość określenia jej rodzaju:

 • dla umów o pracę;
 • dodatkowej listy dla umów o pracę (do wyliczeń dodatkowych składników wynagrodzenia, jeżeli takie zostały wprowadzone do systemu);
 • dla umów zleceń;
 • dla umów o dzieło;
 • dla kontraktów menadżerskich;
 • zbiorczej (z ujęciem wszystkich rodzajów umów).

Przy generowaniu listy płac użytkownik wFirma może zdecydować o tym, czy dana lista ma zostać automatycznie zaksięgowana w KPiR, czy też nie, oraz w jaki sposób powinien zostać rozliczony podatek z tytułu wpłaty PPK w części pracodawcy.

Listy płac w systemie wFirma można modyfikować, jednak tryb edycji odnosi się wyłącznie do niektórych składników listy płac, takich jak wynagrodzenie zasadnicze czy dodatki do wynagrodzenia.

Program Kadry i płace w wFirma umożliwia również generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych, co znacząco ułatwia rozliczenia ze zleceniobiorcami czy wykonawcami umów o dzieło. Firmao nie oferuje takiej funkcjonalności.

Dodatki do wynagrodzeń

Zarówno w systemie Firmao, jak i w wFirma istnieje możliwość wprowadzania dodatków do wynagrodzenia pracownikom, czy to z poziomu szczegółów umowy, czy bezpośrednio w liście płac.

Firmao oferuje opcję wprowadzania dodatków do każdego rodzaju umowy w systemie, co daje szerokie pole manewru.

Na ten moment wFirma również posiada funkcję wprowadzania dodatków do wynagrodzeń z umów o pracę, zlecenie czy o dzieło. Ponadto umożliwia użytkownikom bardziej precyzyjne określenie ich parametrów. Można skorzystać z gotowych szablonów dodatków bądź samodzielnie określić ich parametry, w tym: czy wchodzą np. do podstawy oskładkowania, opodatkowania, czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego, urlopowego itd.

Dużą zaletą systemu wFirma jest automatyzacja i przyspieszenie procesów poprzez możliwość masowego wprowadzania dodatków do wynagrodzenia pracownikom.

Zasiłki – wyliczenie podstawy oraz ujęcie świadczenia na liście płac

Nie każdy program kadrowo-płacowy posiada opcję wyliczania podstawy zasiłku chorobowego, a przez to również kwoty świadczenia, natomiast Firmao i wFirma gwarantują takie udogodnienia swoim użytkownikom. Po wprowadzeniu do programów informacji o niezdolności do wykonywania pracy przez pracownika możliwe jest wygenerowanie list płac z ujęciem świadczeń chorobowych.

Podstawowa różnica, jaka występuje pomiędzy ww. systemami, jest taka, że w wFirma na etapie wprowadzania choroby pracownika użytkownik może zweryfikować, jakie dane program uwzględnił przy wyliczeniu podstawy zasiłku oraz – jeżeli ma taką potrzebę – zmodyfikować kwotę samej podstawy. W Firmao nie została udostępniona taka funkcjonalność, można jednak edytować kwotę samego świadczenia wyliczonego na liście płac.

System Firmao samodzielnie oblicza kwotę podstawy, a następnie kwotę świadczenia chorobowego dla umów cywilnoprawnych. W wFirma użytkownik musi określić kwotę podstawy zasiłku chorobowego indywidualnie, ale już samo świadczenie zostaje automatycznie przeliczone przez system przy generowaniu listy płac.

Czas pracy

Rozliczanie czasu pracy pracowników jest zagadnieniem bardzo rozległym. Tylko nieliczne systemy kadrowo-płacowe mają ten obszar w pełni rozwinięty. Jak to wygląda w przypadku Firmao i wFirma?

Wprowadzanie nieobecności

Firmao umożliwia wprowadzanie nieobecności dwóch rodzajów: urlopów oraz dni niezdolności do pracy. Pod hasłem „urlopy” kryją się wszelkiego rodzaju urlopy, delegacje, nieobecności usprawiedliwione czy zwolnienia lekarskie. Z poziomu funkcji dni niezdolności do pracy dodaje się nieobecności chorobowe, za które przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Dni niezdolności do pracy można w tym programie wprowadzić również z poziomu szczegółów pracownika, ale urlopów już nie. Co istotne, po dodaniu choroby do systemu program automatycznie rozbija wpis na pojedyncze dni, które można modyfikować. Ma to swoje plusy: wpisy takie można dowolnie edytować, ale jednocześnie stwarza to poczucie nadmiaru danych i chaosu, szczególnie przy długich nieobecnościach.

W module Kadry, płace i ubezpieczenia pod hasłem „nieobecności” kryją się zarazem choroby, urlopy pracownicze, jak i inne rodzaje nieobecności osób zatrudnionych. Nieobecność pracownika w systemie można wprowadzić aż z trzech poziomów:

 • ewidencji czasu pracy,
 • grafiku,
 • zakładki nieobecności,

które są dostępne w szczegółach pracownika. Nieobecności można dodawać również z poziomu ogólnych widoków, czyli z grafiku i kalendarza dostępnego w menu głównym.

Ewidencja czasu pracy

Firmao na ten moment nie rozbudowało znacząco obszaru związanego z ewidencją czasu pracy. W systemie możliwe jest określanie godzin czasu pracy poszczególnych pracowników, tworzenie grafików i określanie zadań pracowniczych. Brakuje natomiast rozbudowanej funkcjonalności wspierającej Ewidencję Czasu Pracy od strony kadrowej.

System wFirma umożliwia prowadzenie ewidencji czasu pracy online. W zakładce ECP dodaje się głównie absencje pracownika oraz inne terminy z nim związane. Można również ewidencjonować godziny nadliczbowe, nocne oraz ustalać, które zostaną oddane w innym terminie, a za które zostanie wypłacone wynagrodzenie.

Program umożliwia swoim użytkownikom również dodawanie indywidualnych kalendarzy pracy, w ramach których można ustalić harmonogram czasu pracy na dany okres. Takie rozwiązanie gwarantuje możliwość poprawnego rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych np. w równoważnym systemie pracy.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Temat PPK jest stosunkowo nowym zagadnieniem i część programów kadrowo-płacowych nie wprowadziła jeszcze rozwiązań jemu dedykowanych.

W Firmao na ten moment nie została wdrożona taka funkcjonalność – nie ma możliwości ani generowania dokumentów zgłoszeniowych/rozliczeniowych PPK, ani rozliczania składek finansowanych przez pracownika lub pracodawcę.

System wFirma posiada natomiast kompleksową funkcjonalność rozliczania PPK. Użytkownicy programu mogą tworzyć dokumentację na poczet PPK, czyli generować deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe, wprowadzać dane na temat przystępowania/rezygnacji/wznowienia PPK, wyliczać składki podstawowe/dodatkowe finansowane przez pracowników/pracodawców. Korzystając z wFirma, można również eksportować wygenerowane w systemie pliki do zewnętrznych systemów obsługujących PPK. Warto nadmienić, że ta funkcja oferowana jest w ramach standardowego pakietu kadrowo-płacowego bez dodatkowych opłat.

Rozliczanie cudzoziemców

Coraz częściej przedsiębiorcy otwarci są na współpracę z cudzoziemcami. Rozliczanie obcokrajowców różni się jednak od tego, jakie występuje przy zatrudnianiu obywateli Polski. 

System Firmao nie posiada dedykowanego rozwiązania umożliwiającego rozliczanie cudzoziemców, w tym nierezydentów podatkowych. Fakt ten przekłada się również na kwestie związane z rozliczeniami rocznymi – program nie realizuje opcji wygenerowania rocznych deklaracji podatkowych za cudzoziemców.

Oprogramowanie wFirma posiada funkcje umożliwiające rozliczanie cudzoziemców: zarówno rezydentów podatkowych, jak i nierezydentów, których należy rozliczać zryczałtowanym 20% podatkiem dochodowym. System wFirma pozwala sporządzać roczne zeznania podatkowe IFT‑1, IFT‑1R czy PIT-8AR dla cudzoziemców.

Zeznania roczne

Oba systemy – Firmao i wFirma – umożliwiają wytwarzanie rocznych deklaracji podatkowych: PIT-11 i PIT-4R. Dokumenty generowane są automatycznie z uwzględnieniem danych zawartych w systemie oraz w utworzonych uprzednio listach płac czy rachunkach (w przypadku wFirma).

Natomiast na ten moment tylko w systemie wFirma istnieje opcja wygenerowania deklaracji PIT-8AR służącej do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ponadto jedynie wFirma daje możliwość dokonania wysyłki deklaracji rocznych bezpośrednio z programu do urzędu skarbowego.

Koszt Firmao a wFirma

Jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję o wykupieniu licencji czy dostępu do danego programu jest jego cena.

Cenniki usług w zakresie modułu do obsługi kadrowo-płacowej można znaleźć na stronie internetowej Firmao oraz wFirma.

Firmao oferuje trzy różne pakiety usług, które różnią się zakresem posiadanych funkcji. Im droższy pakiet, tym więcej opcji zawiera. Tylko w najdroższym pakiecie Firmao (FULL+) znajdują się funkcjonalności pozwalające rozliczać kadry i płace. Kosztuje on obecnie od 90 zł netto za miesiąc użytkowania.

Platforma wFirma oferuje dopasowaną do potrzeb użytkownika możliwość konfiguracji określonych pakietów i narzędzi. Przyszły użytkownik systemu może wybrać produkty, z których chce skorzystać. Są to np.: Księgowość online, Kadry, płace i ubezpieczenia, Fakturowanie, Fakturowanie + Magazyn itd. Wszystkie wymienione pakiety można ze sobą łączyć. Co istotne, istnieje możliwość sprawdzenia wszystkich funkcji przez 30 dni całkowicie za darmo. Natomiast jeżeli użytkownik chce zdecydować się jedynie na korzystanie z modułu kadrowo-płacowego, wówczas zapłaci za niego 49 zł netto za miesiąc. W tej kwocie gwarantowany jest dostęp do wszystkich funkcji programu kadrowo-płacowego – nie ma limitu użytkowników systemu, ograniczeń co do liczby wprowadzanych pracowników, umów itd. Dodatkowym wariantem jest możliwość skorzystania ze wsparcia Asystenta Kadrowego w formie dodatku do pakietu Kadry, płace i ubezpieczenia. Miesięczny koszt tej usługi to 10 zł netto.

Pomoc dla użytkowników

Oba omawiane systemy oferują różne formy wsparcia dla swoich użytkowników.

W Firmao od początku, nawet na darmowym okresie próbnym, każdy użytkownik ma przypisanego własnego opiekuna, z którym może kontaktować się drogą mailową. Dostępny jest także chat dla użytkowników systemu. Jednak co do zasady pełna pomoc techniczna przez 365 dni w roku, w godzinach od 8.00 do 20.00, oferowana jest tylko użytkownikom posiadającym najwyższy pakiet usług. Firmao prowadzi również własny kanał na YouTube, gdzie znajdują się filmiki instruktażowe danych funkcjonalności, co stanowi bardzo ciekawe i pomocne rozwiązanie.

Użytkownicy systemu wFirma mogą korzystać ze wsparcia w ramach modułu „Zapytaj eksperta”. Każdy korzystający – niezależnie od tego, jaki pakiet posiada – poprzez system może zgłaszać dowolną liczbę pytań technicznych. Moduł jest dostępny dla użytkowników codziennie przez całą dobę. Eksperci techniczni odpowiadają na zapytania w godzinach od 7.00 do 21.00 od poniedziałku do piątku, wsparcie w niestandardowych godzinach świadczone jest również w weekendy i święta. Natomiast użytkownicy decydujący się na wykupienie dodatku „Asystent Kadrowy” mogą zgłaszać pytania z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń ZUS, na które odpowiedzą eksperci wFirma.

Platforma wFirma posiada rozbudowaną bazę artykułów pomocowych, które w sposób tekstowy i wizualny obrazują działanie funkcji systemowych. Najważniejsze narzędzia modułu Kadry, płace i ubezpieczenia zostały także szczegółowo opisane na stronie internetowej pomoc.wFirma.pl. Użytkownicy są także wspierani przez bazę wiedzy tworzoną w formie artykułów merytorycznych dostępnych na portalach: poradnikprzedsiębiorcy.pl oraz poradnikpracownika.pl.

Obecnie trwają prace nad rozwojem kanału wFirma na Youtube, gdzie publikowane będą materiały informacyjno-pomocowe.

Firmao a wFirma – porównanie

Systemy do prowadzenia kadr i płac Firmao i wFirma są dedykowane głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferowane przez nie funkcjonalności zostały ujęte w zbiorczym podsumowaniu w tabeli poniżej.

Kategoria

Funkcjonalność

wFirma

Firmao 

ZUS

generowanie deklaracji 

TAK

NIE

integracja z ZUS

TAK

NIE

tworzenie zestawów deklaracji

TAK

NIE

import e-zwolnień

TAK

NIE

Rozliczanie wynagrodzeń

listy płac umowy o pracę

TAK

TAK

listy płac dla różnego rodzaju umów

TAK

TAK

modyfikacja list płac

TAK

TAK

masowe dodatki dla pracowników

TAK

NIE

wyliczanie podstawy zasiłku

TAK

TAK

ujęcie zasiłku na listach płac

TAK

TAK

Czas pracy

wprowadzanie nieobecności z różnych poziomów

TAK

TAK

szybkie wprowadzanie nieobecności

TAK

NIE

ECP

TAK

TAK

indywidualne kalendarze

TAK

NIE

różne systemy czasu pracy

NIE

NIE

bilans otwarcia

TAK

TAK

Pracownik w systemie

Kwestionariusz online

TAK

NIE

panel pracownika

TAK

TAK

(pracownik jako użytkownik systemu)

automatyczne generowanie dokumentów do zatrudnienia

TAK

NIE

generator umów 

TAK

TAK

e-akta

TAK

NIE

PPK

wyliczanie składek podstawowych i dodatkowych

TAK

NIE

generowanie dokumentów zgłoszeniowych

TAK

NIE

generowanie dokumentów rozliczeniowych

TAK

NIE

eksport plików do zewnętrznych systemów

TAK

NIE

Zeznania roczne

PIT-11

TAK

TAK

PIT-4R

TAK

TAK

PIT-8AR

TAK

NIE

IFT-1R

TAK

NIE

bezpośrednia wysyłka deklaracji do US

TAK

NIE

Rozliczanie cudzoziemców

rozliczanie rezydentów

TAK

NIE

rozliczanie nierezydentów

TAK

NIE

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów