Poradnik Przedsiębiorcy

SaaS – alternatywne rozwiązanie dla firm

Wielu przedsiębiorców wciąż nie docenia istotnej roli, jaką odgrywa Internet w prowadzeniu firmy, traktując go jedynie jako dodatek, bez którego można się obejść. Tymczasem klienci już dawno wyprzedzili konserwatywne przyzwyczajenia właścicieli firm. Konsumenci w dużej mierze usprawniają sobie życie, korzystając z Sieci przy nabywaniu towarów lub usług. Przedsiębiorcy zdecydowanie powinni pójść w ich ślady i zainwestować, np. w nowoczesne rozwiązania związane z oprogramowaniem firmy. Jednym z takich rozwiązań jest SaaS.

Czym jest SaaS?

SaaS to skrót pochodzący od angielskiego Software as a Service, co znaczy po prostu: 'oprogramowanie jako usługa'. Ponadto jest jednym z modeli tzw. chmury obliczeniowej. Producent danego oprogramowania udostępnia je użytkownikom w postaci usługi dostarczanej przez Internet. Co eliminuje tradycyjną instalację oprogramowania na osobistym komputerze klienta.

Na czym polega SaaS?

Oprogramowanie w modelu SaaS – poza tym, że przez Internet – udostępniane jest w dwojaki sposób:

  • bezpośrednio przez producenta
  • lub producent zleca to zadanie wyspecjalizowanym firmom.

Klient wykupuje abonament za dostęp do oprogramowania. Czyli, w odróżnieniu od tradycyjnych, komputerowych oprogramowań, dla konsumenta nie jest to jednorazowy wydatek, ale przekłada się on na cykliczne opłaty za użytkowanie.

SaaS zapewnia najlepszą ochronę własności intelektualnej (patentów, znaków towarowych, praw autorskich itd.). Ponadto dostawca gwarantuje ciągłość działania danego oprogramowania oraz wyręcza konsumentów z konieczności aktualizowania go, zarządzania nim, a także udziela użytkownikom niezbędnej pomocy technicznej. Czyli cała kontrola nad oprogramowaniem spoczywa na dostawcy, a klient nie musi się już martwić żadnymi zagadnieniami związanymi z infrastrukturą informatyczną i zapleczem technicznym, to problem tylko i wyłącznie dostawcy. Zatem użytkownik SaaS w przeciwieństwie do użytkowników tradycyjnych oprogramowań nie musi spędzać wielu godzin nad wdrożeniem się w informatyczne tajniki danego oprogramowania ani płacić majątku, by uzyskać dostęp no nowinek technologicznych, tym wszystkim zajmuje się dostawca. Znika tu również problem gromadzenia stosu płyt, wpisywania numerów licencyjnych i kluczy instalacyjnych, tutaj wystarczy login i hasło. Klienta w zasadzie nic więcej nie interesuje poza dostępem do konkretnych, funkcjonalnych narzędzi zlokalizowanych na serwerze dostawcy (który likwiduje także potrzebę nabycia licencji).

Z modelu SaaS korzystają z powodzeniem prowodyrzy rynku informatycznego, m.in.: Google (Google Apps), Microsoft (Hotmail, Windows Live czy SkyDrive) oraz Salesforce (system CRM) itp.

Jak wygląda kwestia prawna w przypadku SaaS?

Jak już wyżej zostało wspomniane, z uwagi na to, że klient korzystając z SaaS, nie wchodzi w zakres praw autorskich (nie powiela tego oprogramowania na swoim prywatnym komputerze) – wykupienie licencji nie jest konieczne. Natomiast gdy dochodzi do powielenia oprogramowania, licencja staje się niezbędna. Rozróżnienie tych dwóch zagadnień jest o tyle istotne, że wpływa na kwestię rozliczeniową – cykliczne koszty poniesione w związku z usługą bieżącą pomniejszają przychód, z kolei wydatki na licencję podlegają amortyzacji.

Jakie usługi najczęściej oferuje SaaS?

  1. CRM – ang. Customer Relationship Management czyli system zarządzania relacjami z klientami.
  2. HRM – ang. Human Resource Management czyli system zarządzania zasobami ludzkimi.
  3. System zarządzania pocztą i treścią.
  4. Systemy analityczne – ruch sieciowy, wykorzystanie urządzeń, wąskie gardła itp.
  5. Systemy księgowe i finansowe.
  6. Udostępnienie prostych aplikacji biurowych – arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu oraz programów do tworzenia prezentacji itp.

Wciąż niewielu przedsiębiorców, mimo jego rosnącej popularności korzysta, z modelu SaaS. Wynika to najczęściej z konserwatywnego podejścia do życia, przywiązania do tradycyjnego typu oprogramowania oraz ze zwykłej niewiedzy.

Tymczasem SaaS gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i skalowalności oraz niski całkowity koszt użytkowania. Ponadto nie ma żadnych ograniczeń co do ilości użytkowników, zatem z jego dobrodziejstw może skorzystać naprawdę wielu właścicieli firm, ponieważ model ten powstał z myślą o obsłudze, na jednej platformie serwerowej, wielu niezależnych klientów.