0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy Polski Ład – wynagrodzenia i zmiany w zakresie zatrudnienia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sobotę 15 maja 2021 roku na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński wraz z premierem i ministrami przedstawili program, tzw. Nowy Polski Ład. Nowy program gospodarczo-społeczny dotyczy wielu aspektów – od podatków, poprzez wsparcie socjalne, edukację, aż po kwestie związane z rozwojem kultury. Jedną z tych kwestii były zmiany w rozliczeniach wynagrodzeń pracowniczych i samozatrudnionych. Sprawdź, co się zmieni.

Wyższa kwota wolna od podatku

Pierwszą ze zmian jest podwyższenie kwoty zwolnionej z podatku do 30 000 zł. Jest to znacząca zmiana na korzyść pracownika, ponieważ aktualna kwota wolna od podatku dla przychodów w przedziale 13 001–85 528 zł to 525,12 zł. Wzrost jest więc znaczący. 

Dla przypomnienia, aktualnie w deklaracji rocznej pracownik ostatecznie dokonuje wyliczenia, w jakiej wysokości przysługuje mu kwota wolna lub nie przysługuje.

Natomiast w deklaracji rocznej za rok 2020 (do wypełnienia w roku 2021), wartości kwot pomniejszających podatek wynoszą:

 • 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 001 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 529 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

Przy dochodach w przedziale 85 528 – 127 000 zł kwota wolna od podatku pracownika przysługuje proporcjonalnie. Ulga podlega stopniowemu pomniejszaniu, aż do momentu gdy dochód przekroczy 127 000 zł – wówczas pracownikowi nie będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek.

Wyższy II próg podatkowy

Kolejna znaczącą zmianą będzie podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. To również zmiana na plus dla osób zarabiających średnio 10 000 zł brutto miesięcznie. 

Eksperci z Grant Thornton dokonali już analizy tego, jak po wprowadzonych zmianach zmienią się wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zależności od poziomu ich zarobków. Analizę tę przedstawia poniższa tabela.

Wynagrodzenie brutto w zł (m-c)

Wynagrodzenie netto „na rękę” w zł (m-c)

Obecnie

Po zmianie

Zmiana (miesięcznie)

Zmiana (rocznie)

3000 

2202

2356

154

1845

4000

2908

3022

114

1365

5000

3613

3660

47

564

6000

4318

4299

-20

-236

12 000

8093

8114

21

251

20 000

13 206

12 642

-563

-6761

Brak odliczenia składki zdrowotnej

Jak widać, powyższe zmiany z pewnością będą korzystne dla osób mniej zarabiających, jednak dla osób zarabiających powyżej 120 000 zł – będą one gorsze. Dodatkowo zapowiedziano kolejną bardzo istotną zmianę, czyli brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Aktualnie składka zdrowotna wynosi 9% podstawy składki, natomiast możliwe jest odliczenie od podatku 7,75%. Po wprowadzeniu zmian odliczenie to będzie niemożliwe, czyli de facto jeszcze bardziej wzrośnie procent podatku dochodowego i to dla wszystkich, bez względu na rodzaj umowy.

Nowy Polski Ład - pozostałe zapowiadane zmiany w zakresie zatrudnienia

Oprócz powyższych, najbardziej znaczących zmian dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń, zapowiedziano również inne zmiany, takie jak:

 • ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70 000–130 000 zł;
 • ograniczenia umów „śmieciowych”, czyli cywilnoprawnych umów zlecenie i umów o dzieło;
 • zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn;
 • reforma wsparcia zatrudnienia;
 • wsparcie pracy dla młodych;
 • wsparcie łączenia pracy z życiem rodzinnym, czyli zmiana w czasie pracy;
 • uregulowanie pracy zdalnej w prawie pracy.

Na razie nie podano szczegółów powyższych zapowiadanych zmian.

Jak mówi powiedzenie – każdy kij ma dwa końce. Część zmian z pewnością będzie korzystna dla pracowników, szczególnie tych zarabiających mniej niż 120 000 zł rocznie. Jednak należy uważnie interpretować przedstawiane zmiany i oceniać je jako całość – jaki będzie ostateczny ich wynik. Jak to bywa najczęściej, najwięcej stracą osoby zarabiające najwięcej. Przedstawiciele władzy prezentujący Polski Ład nie ukrywają, że swoimi działaniami chcą wspierać klasę średnią. Należy jednak zwrócić uwagę, że zarobki do 10 000 zł brutto miesięcznie to, przy poziomie obecnej wartości złotego, tzw. niższa klasa średnia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów