0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaangażowany pracownik to dobry pracownik

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownicy są filarami firmy. Im więcej wśród nich osób zaangażowanych, zmotywowanych, tym lepiej dla sukcesu całej organizacji. Chcemy, aby zatrudnione osoby pracowały u nas jak najdłużej i wykonywały swoje zadania z przyjemnością. Zaangażowany pracownik z pewnością będzie czerpał większą satysfakcję ze swoich obowiązków i będzie identyfikował się ze swoim miejscem pracy. Dlaczego zaczyna on odczuwać zaangażowanie? Jak je budować, jeżeli widzimy, że nasza organizacja ma z tym problem?

Zaangażowany pracownik na wagę złota

Zaangażowanie rozumiane jest wielorako - jako zadowolenie z pracy, zmotywowanie do działania, wychodzenie z inicjatywą, identyfikację z firmą i działanie nie tylko w swoim interesie, lecz także w interesie całego przedsiębiorstwa.

Nic więc dziwnego w tym, że zaangażowany pracownik jest bardzo cenny dla pracodawcy. Wykonuje bowiem swoje zadania najlepiej jak potrafi, rozwija się, stara się być coraz lepszy. Im lepiej pracuje zaangażowany pracownik, tym lepiej funkcjonuje całą firma, w związku z tym dbanie o tę kwestię jest bardzo istotne.

Źródła zaangażowania pracownika

Jak to się dzieje, że jedni pracownicy są zaangażowani bardziej, a inni mniej? Co na to wpływa? Skąd bierze się zaangażowanie w powierzane nam zadania?

Zaangażowany pracownik nierzadko ma możliwość rozwoju dzięki pracy, jego zadania nie są monotonne, stawiane są przed nim wyzwania, ma też dużo swobody, może podejmować decyzje, wiele rzeczy nie jest mu narzucanych. Jednocześnie nie jest tak, że pozostawia się go samemu sobie, zawsze może liczyć na zespół, kierownika czy szefa, wie, że w razie problemu może się zwrócić do kogoś o pomoc i ją otrzyma.

Poza tym na zaangażowanie wpływa również docenianie pracownika, nagradzanie jego trudów i nie chodzi tutaj nawet o kwestie finansowe, lecz po prostu uznanie, zauważenie, że pracownik jest ważny dla funkcjonowanie przedsiębiorstwa, że nie jest tylko trybikiem w maszynie, ale ważną jednostką.

Zaangażowany pracownik nie jest również pozbawiony informacji zwrotnej od przełożonych na temat tego, jak wykonuje swoje zadania. Bieżąca ocena pozwala mu zobaczyć, nad czym musi jeszcze pracować, a w czym jest naprawdę dobry, nie pozostawia się go w niewiedzy.

Aby pracownik czuł zaangażowanie, jego praca musi być dla niego rozwojowa, musi on czuć, że stawia się przed nim wyzwania. Warto pamiętać, że wyzwanie nie zawsze oznacza zadanie trudne czy wykraczające poza jego kompetencje. Wszystko powinno być dopasowane do konkretnej osoby i jej umiejętności.

Trudno jednak o zaangażowanego pracownika, jeśli nie wierzy on w siebie, wszystko widzi w czarnych barwach, dużo marudzi. Zaangażowany pracownik to ktoś zadowolony z siebie i swoich osiągnięć, z wiarą we własne możliwości i przede wszystkim pozytywnie nastawiony do życia i pracy.

Zaangażowany pracownik to pracownik proaktywny, który bierze sprawy w swoje ręce, nie czeka na ruch kogoś innego, nie zrzuca odpowiedzialności, nie płynie z prądem. Często również praca dla zaangażowanej osoby jest też pasją, czymś co sprawia mu ogromną przyjemność, trudno bowiem spełniać się w czymś, czego zupełnie się nie lubi.

Jak budować zaangażowanie pracowników?

Wiemy już, że zaangażowanie pracowników nie bierze się znikąd. Przełożeni mają duży wpływ na ten stan. Jak więc budować zaangażowanie? Co można zrobić w tym celu?

 1. Jasny cel firmy
  Wiele firm wyznacza sobie cele, do których dążą. Nie zawsze jednak jest on realny, i mierzalny, zdarza się też, że przełożeni nie dzielą się nim z pracownikami. Jest to ogromny błąd. Zaangażowanie pracowników zwiększa się, gdy znają oni cel, do którego dążą. Dzięki temu widzą sens w swojej pracy, nie są zawiedzeni, kiedy ich zadanie jest mniej ekscytujące, wiedzą bowiem, że to część drogi, którą muszą pokonać, by pójść dalej. Jeśli więc firma ma określony cel, konieczne jest zapoznanie z nim pracowników.

 2. Budowanie wzajemnego zaufania
  Nie można mówić o zaangażowaniu, kiedy między współpracownikami nie ma zaufania. Oczywiście nie może być ono ślepe i bezgraniczne, jednak dopiero gdy zaczniemy sobie ufać i pokażemy pracownikom, że ufamy również w nich, w ich sposób pracy i podejmowane kroki, zaangażowanie wzrośnie.

 3. Stawianie przed pracownikiem wyzwań
  Kiedy pracownik nie ma w pracy żadnych wyzwań, robi ciągle te same, w jego oczach proste i powtarzalne zadania, z pewnością trudniej mu będzie o zaangażowanie. Warto dbać o to, by praca była niejednorodna, by pracownik czuł, że rozwija się i z zadania na zadanie uczy się czegoś nowego.

 4. Przygotowanie do zmian
  Zmiany są ważne i potrzebne w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Jeśli jednak planujemy je w naszej firmie, nie zapominajmy, by zapoznać pracowników z tym, co aktualnie się dzieje, liczyć na ich sugestie. Ludzie boją się zmian, aby więc wprowadzić je z pełną skutecznością, nie można stawiać pracowników przed faktem dokonanym.

 5. Zwiększenie decyzyjności pracownika
  Jeśli pracownik nie ma nic do powiedzenia, nie ma większej odpowiedzialności, wszystkie decyzje są podejmowane bez niego, zazwyczaj jest niezadowolony. Zaangażowany pracownik wie, że posiada pewną autonomię, podejmuje decyzje, jest za coś odpowiedzialny - świadczy to o zaufaniu do tego co robi i jego kompetencji.

 6. Dobry feedback
  Zaangażowanie buduje również dobry feedback, o którym wspominaliśmy już powyżej. Bez niego trudno o pełną identyfikację z firmą, zaangażowanie w jej działanie i patrzenie na wykonywanie zadań nie tylko przez pryzmat własnych korzyści, lecz także całej firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów