0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymiana gwarancyjna środka trwałego a amortyzacja

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisów, które regulowałyby sposób amortyzacji środka trwałego w sytuacji jego wymiany na nowy w ramach gwarancji. Powstaje zatem pytanie, jak właściwie zaewidencjonować tego typu zdarzenie w księgach? Odpowiedź zostanie zawarta w dalszej części artykułu.

Wymiana środka trwałego na nowy

W praktyce dość często podatnik znajduje się w sytuacji, kiedy zakupione przez niego urządzenie uległo zepsuciu, a w ramach gwarancji zamiast jego naprawy otrzymuje zupełnie nowe. Sytuacja ulega komplikacji w momencie, gdy wymieniana rzecz widniała w ewidencji środków trwałych oraz dokonywano odpisów amortyzacyjnych od jej wartości.

Zaistniałe okoliczności powinny mieć odzwierciedlenie w zapisach dokonanych w ewidencji środków trwałych. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wykreślenie z ewidencji reklamowanego urządzenia i wprowadzenie nowego. Nowy środek trwały może w jakimś stopniu różnić się od poprzedniego, np. oznakowaniem (numer serii), parametrami technicznymi.

Wymiana wadliwego urządzenia nie powoduje konieczności naniesienia korekty kosztów podatkowych o dokonane wcześniej od niego odpisy amortyzacyjne.

Odpisy amortyzacyjne od nowego urządzenia

Rozpoczynając odpisy amortyzacyjne od nowego urządzenia, należy mieć na uwadze art. 16 ust. 1 pkt 48 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art 23 ust. 1 pkt 45 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim za koszty uzyskania nie można uznać przychodów odpisów z tytułu zużycia środka trwałego od części wartości odpowiadającej poniesionym wydatkom (na nabycie) i odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym lub też oddanym podatnikowi w innej postaci.

Zatem jeżeli odpisy amortyzacyjne od zepsutego urządzenia stanowiły koszty, a co za tym idzie zmniejszaly podstawę opodatkowania, to odpisy amortyzacyjne od nowego urządzenia nie mogą być uznane za koszty podatkowe do sumy wartości odpisów dokonanych od wadliwego urządzenia.

Ustalenie wartości początkowej nowego środka trwałego

Nowe urządzenie dostarczane jest w ramach umowy sprzedaży pierwotnego środka trwałego, co za razem oznacza, że również w ramach uiszczonego już wynagrodzenia. Dlatego wartość początkową nowego urządzenia należy ustalić na takim samym poziomie jak wycofanego.

Zdarza się, że wymianie na podstawie gwarancji będą towarzyszyć dodatkowe koszty, np. dopłata spowodowana wymianą urządzenia na nowszej generacji. W tej sytuacji dopłata będzie podwyższać wartość początkową środka trwałego.

Takie stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej  z 15 marca 2010 roku, nr IPPB1/415-889/09-5/AM

“Od (...) ustalonej wartości początkowej należy naliczać amortyzację począwszy od miesiąca następującego po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych. Przy czym zaliczając w ciężar kosztów odpisy amortyzacyjne należy pamiętać o zapisie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom m.in. na nabycie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Skoro odpisy amortyzacyjne od wadliwego składnika majątku zaliczane były do kosztów, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania, odpisy amortyzacyjne od nowo otrzymanego składnika w wysokości im odpowiadającej nie będą stanowiły

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

kosztów podatkowych”.

Podobnie wyraził się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2013 r., nr IBPBI/2/423-1207/13/AK,IBPBI/2/423-1208/13/AK,IBPBI/2/423-1209/13/AK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów