0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa cesji wierzytelności z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa cesji zwana także przelewem wierzytelności jest umową, którą zawiera dotychczasowy wierzyciel (cedent) z osobą trzecią (cesjonariuszem). Na mocy powstałego zobowiązania cesjonariusz nabywa wierzytelność, która przysługiwała cedentowi.

Cesja należy do tzw. czynności prawnych rozporządzających, ponieważ przenosi prawo podmiotowe (wierzytelność) z jednego podmiotu na inny. Wówczas, jest także czynnością prawną kauzalną - jej ważność zależy od istnienia zobowiązania do dokonania przysporzenia w drodze przeniesienia wierzytelności.

Jeżeli wierzytelność została stwierdzona uprzednio pismem, wówczas jej przeniesienie na cesjonariusza powinno nastąpić również w tej formie dla celów dowodowych (ad probationem).

Do pobrania:

umowa-cesji-wierzytelnosci-wzor-z-omowieniem.pdf
umowa-cesji-wierzytelnosci-wzor-z-omowieniem.doc

Należy dodać, że zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to:

 • ustawie ( np. art. 449 k.c.),
 • zastrzeżeniu umownemu albo (np. wyłączona możliwość cesji),
 • właściwości zobowiązania (np. art. 903 k.c.).

Ponadto wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Warto wiedzieć!

Istnieje możliwość dokonania przelewu wierzytelności przedawnionej, jednakże nie może ona wynikać z nieważnego zobowiązania.

Umowa cesji zasadniczo nie może pogarszać sytuacji prawnej dłużnika. Zmiana obejmuje jedynie zmianę wierzyciela, do którego rąk powinno zostać spełnione świadczenie. Cedent powinien poinformować dłużnika o tego typu zmianie.

Elementy umowy cesji wierzytelności:

 1. Data oraz miejsce zawarcia umowy.
 2. Strony umowy - określenie cedenta (obecnego wierzyciela) i cesjonariusza (przyszłego wierzyciela).
 3. Oświadczenie cedenta o tym, że wierzytelność przysługuje właśnie jemu oraz wskazanie jej tytułu.
 4. Zapis o dokonaniu przelewu wierzytelności.
 5. Określenie momentu przeniesienia wierzytelności.
 6. Określenie ceny wierzytelności.
 7. Klauzula o obowiązku poinformowania dłużnika.
 8. Załącznik w postaci dokumentu, z którego wynika powstanie wierzytelności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów