0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowy do pobrania

miejsce na sortowanie

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

Na mocy porozumienia stron można zakończyć każdą umowę, gdy obie strony wyrażają na to zgodę. Jakie elementy powinno zawierać rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór oraz opis można znaleźć w tym artkule zarówno w wersji pdf jak i do edycji.

Zobacz 38337 pobrań

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór z omówieniem

Czy wypowiedzenie umowy o pracę może zostać złożone przez każdą ze stron stosunku pracy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie informacje powinno zawierać wypowiedzenie. Pobierz bezpłatny wzór w dwóch formatach - PDF oraz DOCX!

Zobacz 19417 pobrań

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór z omówieniem

Według przepisów Kodeksu cywilnego, umowę zlecenie można rozwiązać w określonych okolicznościach. Wypowiedzenie umowy zlecenia może zostać złożone przez obie strony. Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia w formacie PDF i DOCX!

Zobacz 14090 pobrań

Umowa zlecenie 2023 r.- wzór wraz z omówieniem

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna stosowana często przez pracodawców w celu zatrudnienia pracowników. Dowiedz się, jak poprawnie ją skonstruować i co powinna zawierać. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź. Pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 12500 pobrań

Umowa użyczenia lokalu - wzór z omówieniem

Nieodpłatne użyczenie dla osoby biorącej w używanie ma swoje skutki na gruncie podatku dochodowego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie skutki niesie umowa użyczenia lokalu i pobierz darmowy wzór umowy w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 11795 pobrań

Umowa pożyczki - darmowy wzór z omówieniem

Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Oznacza to, że dla jej skutecznego zawarcia jest potrzebne zgodne oświadczenie stron, bez żadnych dodatkowych czynności. Pobierz darmowy wzór umowy pożyczki w dwóch formatach pdf i docx.

Zobacz 11584 pobrań

Aneks do umowy - wzór z omówieniem

Wiele zawieranych w obrocie gospodarczym umów po jakimś czasie wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak poprawnie sporządzić aneks do umowy. Do pobrania darmowy wzór w formacie PDF oraz DOCX.

Zobacz 11251 pobrań

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór z omówieniem

Umowa najmu lokalu regulowana jest przez prawo cywilne. Podpisując ją, wynajmujący zobowiązuje się oddać go najmu do użytkowania najemcy w zamian za czynsz. Dowiedz się, jak skonstruować umowę najmu lokalu i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 10325 pobrań

Umowa darowizny - darmowy wzór z omówieniem

Umowa darowizny spisywana jest, gdy zamierzamy przekazać nieodpłatnie jakiś składnik majątku lub sumę drugiej osobie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić umowę darowizny i pobierz jej wzór w formacie PDF lub DOC za darmo!

Zobacz 8218 pobrań

Umowa o dzieło - wzór z omówieniem

Umowa o dzieło nazywana jest umową rezultatu. Charakteryzuje się tym, że końcowy efekt jest możliwy do jednoznacznego zweryfikowania po wykonaniu. Co powinna zawierać taka umowa? Jakim potrąceniom podlega? Pobierz darmowy wzór umowy o dzieło!

Zobacz 7428 pobrań

Rachunek do umowy zlecenia 2023 r. - wzór z omówieniem

Rachunek do umowy zlecenia - najnowsze i najciekawsze informacje. Wiadomości, porady i elementy dla wystawiającego rachunek do umowy zlecenia. Jak obliczyć wynagrodzenie? Tutaj poznasz swoje obowiązki. Pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 6879 pobrań

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - wzór z omówieniem

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia wiąże się z bezzwłocznym ustaniem stosunku pracy. Sprawdź, co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym oraz pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!

Zobacz 6565 pobrań

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór z omówieniem

Transakcję kupna-sprzedaży samochodu w praktyce najlepiej udokumentować umową. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, z jakich elementów składa się umowa kupna-sprzedaży samochodu. Do pobrania darmowy wzór z umowy w dwóch formatach - pdf lub docx!

Zobacz 5703 pobrań

Umowa darowizny samochodu - wzór z omówieniem

Jak większość czynności prawnych, darowizna samochodu powinna być udokumentowana umową. Dowiedz się, co powinna zawierać umowa darowizny samochodu i sprawdź czy od darowizny należy zapłacić podatek. Pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Zobacz 5609 pobrań

Umowa przedwstępna sprzedaży wzór z omówieniem

Umowa przedwstępna sprzedaży, to umowa, w której strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej (np. sprzedaży, o dzieło), której celem ma być umowa końcowa. Umowa przedwstępna ma dawać gwarancję dotrzymania umowy.

Zobacz 5304 pobrań
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów