0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zadośćuczynienie za spam - czy przedsiębiorca zapłaci za spam?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zadośćuczynienie za SPAM? Czy niechciane wiadomości e-mail mogą naruszyć dobro osobiste? Tak. Do takiego przekonania doszedł Sąd Rejonowy dla Warszawy -Woli w jednej z rozstrzyganych spraw. Powód domagał się zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych - poprzez przesłanie na skrzynkę mailową nie zamówionej informacji handlowej. W ocenie sądu roszczenie było uzasadnione a pozwany został zobowiązany do zapłacenia 500 złotych zadośćuczynienia.

Jakie dobra osobiste może naruszyć spam?
W powołanej sprawie, w ocenie sądu doszło do naruszenia następujących dóbr osobistych:
- spokój wewnętrzny człowieka
- prywatność
-swoboda korespondencji
Co istotne powód wykazał otrzymanie od pozwanego tylko jednej wiadomości. W ocenie sądu nie miało to znaczenia, bowiem “Nawet jednorazowa wiadomość stanowiąca tzw. spam prowadzi do naruszenia dóbr osobistych takich jak spokój wewnętrzny człowieka, prywatność czy swoboda korespondencji."

Co podnosiły strony?

Powód podkreślał, że otrzymywanie spamu uniemożliwia sprawne korzystanie z komputera i telefonu, burzy jego spokój i zmusza do ciągłego usuwania niechcianych wiadomości. W związku z otrzymaniem od pozwanego niechcianej informacji handlowej domagał się zadośćuczynienia za przesłany SPAM.

Pozwany opierał swoją obronę na braku możliwości zidentyfikowania powoda poprzez adres e-mail jako osoby fizycznej (adres e-mail był neutralny i nie był wykorzystywany przez powoda do celów prywatnych. Wskazywał również, że jednorazowa wiadomość nie może być kwalifikowana jako działanie naruszające dobro osobiste.

Sąd podzielił stanowisko powoda, co jest przełomem w dotychczasowej linii orzeczniczej. Zwrot w tym kierunku niewątpliwie oznacza dodatkowe wzmocnienie pozycji osoby fizycznej i spore zmartwienie dla przedsiębiorców korzystających z takich form marketingu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów