0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura od zagranicznego kontrahenta w PKPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą niejednokrotnie polski przedsiębiorca dokonuje zakupów od zagranicznych kontrahentów. Jak w prawidłowy sposób ująć w Podatkowej Księdze Przychodów taką fakturę (invoice, rachnung)?

Jak przeliczać obcą walutę na złote

Otóż jak wynika z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Powyższe jest konsekwencją § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie KPiR, z którego wynika, że zapisów w niej należy dokonywać w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów.

Zapisów w księdze dotyczących wydatków (kosztów) dokonuje się na podstawie dowodów, o których mowa w § 12-16 rozporządzenia.

Podstawowy dokument w PKPiR

Podstawowym dowodem zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest więc faktura otrzymana od zagranicznego dostawcy. To ona dokumentuje nabycie towarów handlowych. W sytuacji gdy wystąpi późniejsze wyprowadzenie towarów ze składu celnego powoduje, że koszt nabycia towarów powinien być powiększony o opłaty celne i cło.

 

Warto w tym miejscu wskazać, że  zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów dotyczących sporządzania spisu z natury nakazują obejmować także towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika.

 

Reasumując wydatki na nabycie towarów handlowych obciążają koszty w chwili ich poniesienia, a nie w chwili przekazania do sprzedaży. Ewentualna różnica pomiędzy wartością remanentów końcowego i początkowego odpowiednio podwyższa bądź obniża dochód do opodatkowania. Dlatego też towary znajdujące się poza magazynem podatnika (np. w składzie celnym) muszą być objęte spisem z natury, wówczas odpowiednio wydatki na ich nabycie powinny zwiększyć koszty uzyskania przychodu.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów