0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestawienie korekty kosztów - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zestawienie korekty kosztów do końca 2015 roku

Zmiany jakie nastąpiły od 1 stycznia 2013 roku w ustawie o podatku dochodowym, spowodowały również zmiany innych przepisów podatkowych m.in. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W związku z zapisami dotyczącymi obowiązku dokonania pomniejszenia kosztów bądź zwiększenia przychodów, jeżeli w danym miesiącu koszty nie wystarczają na pomniejszenie, zaistniała konieczność określenia sposobu dokonania korekty kosztów w KPiR. Minister finansów określił szczegółowo dowody, jakie powinny dokumentować zmniejszenie kosztu.

Zastosowano jednak dodatkowe uproszczenie pozwalające na dokonanie jednego zbiorczego zapisu w podatkowej księdze, związanego ze zmniejszeniem kosztu lub zwiększeniem przychodu w związku z nieopłaconymi w ustawowym terminie wydatkami. Zapisu zbiorczego przedsiębiorca może dokonać na podstawie zestawienia korekt kosztów. Czy wiesz jakie elementy powinno zawierać zestawienie korekty kosztów? Sprawdź!

§ 26a Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR stanowi:

“ust.2. Zapisów w księdze dotyczących zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym można dokonywać na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1a.

ust.3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: numer kolejny wpisu, numery i daty dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1a, i wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów)”.

W zestawieniu kwoty korekty kosztu ujmuje się ze znakiem minus. Dopiero bowiem po ich podsumowaniu przedsiębiorca będzie mógł określić, jaka cześć korekty pomniejszy koszty, a jaka z powodu niewystarczających kosztów w danym miesiącu spowoduje powiększenie przychodu.

Korekta kosztów - tylko do końca 2015 roku!

Przepisy dotyczące obowiązkowego pomniejszenia kosztów o kwotę nieopłaconych w ustawowym terminie wydatków obowiązują do końca 2015 roku - więc od 2016 roku przedsiębiorcy nie będą już musieli pamiętać o odpowiednim pomniejszaniu kosztów. Jest to spore ułatwienie.

Nowe zasady dotyczą wydatków poniesionych od 2016 roku oraz takich, których termin obowiązkowej korekty przypadałby na 2016 rok. W sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonał korekty kosztów w 2015 roku, a następnie opłacił je w roku 2016 - ponownie pozycje te może ująć w kosztach w dacie ich opłacenia.

Do pobrania:

Zestawienie dowodów korekt kosztów - wzór.pdf
Zestawienie dowodów korekt kosztów - wzór.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów